Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Ks. dr Waldemar Kulbat-Kto niszczy owoce katechezy?

Dlaczego katecheza nie przynosi oczekiwanych owoców? Dlaczego nie wpływa na osobowość wielu młodych ludzi? Bardzo ważne są obciążenia z przeszłości. Są nimi, między innymi, skutki propagandy systemu totalitarnego, przerwanie procesu przekazywania wiary w rodzinach. Jednak dzisiaj, w miejsce dawnego, prymitywnego w istocie rzeczy, agresywnego zwalczania prawdy o istnieniu Pana Boga, w imię rzekomego „światopoglądu naukowego”, dominuje wpajanie szeroko propagowanego hasła: „żyjmy tak, jak gdyby Bóg nie istniał.”

Pośród wielu aktywnych czynników indoktrynacji antyreligijnej często nie bierze się pod uwagę silnego oddziaływania ideologii i antywartości frontu antychrześcijańskiego, które dokonuje się poprzez media. Sygnalizowane wielokroć „chrystofobia” i „chrystianofobia” nie są jedynie produktem wyobraźni katolickich publicystów. Ponadto, we współczesnym świecie zaznacza się także zjawisko konfrontacji kulturowej, które ma swoje „areopagi”, o których wspominał już Jan Paweł II w Encyklice Redemptoris missio.
Te „areopagi” to zaangażowane w promocję ideologicznego sekularyzmu redakcje wiodących mediów, centra akademickie, ośrodki kierownicze wielu partii, instytucje, które osiągają zysk z promowania postaw ateistycznych, organizacje społeczne ukierunkowane na laicyzację życia społecznego i bardziej lub mniej otwartą konfrontację z religią. To one produkują kłamliwe stereotypy, wyolbrzymiają, lub nawet wymyślają rzekome afery dotyczące duchownych.
To one powielają stereotyp księdza lub wiernego świeckiego, będący absurdalnym, nawet z punktu widzenia praw statystyki, nagromadzeniem w jednej osobie ogromnej ilości cech negatywnych. Agenci niewiary posługują się również bronią szyderstwa, ośmieszania, przewrotnej satyry, w prasie, literaturze, sztukach teatralnych, w filmach i grach komputerowych, wcale nie ukrywając nienawiści do chrześcijaństwa, jego symboli i wyznawców.

Od najmłodszych lat uczniowie stykają się ze światem subkultury satanistycznej, mającej stanowić namiastkę skradzionego im świata duchowego. Praca katechetów jest złośliwie i tendencyjnie oceniana, a przejawy troski o dobro wychowanków, kształtowanie wyraźnej postawy w obronie życia, w obronie chrześcijańskiego ideału rodziny często jest źle widziane. Dlatego wspierajmy katechezę!

Ks. dr Waldemar Kulbat

Copyright © 2017. All Rights Reserved.