Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Biskupi UE zaniepokojeni projektem europejskich przepisów nt. „substancji pochodzenia ludzkiego”

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej podkreśla godność i prawo do ochrony każdego ludzkiego życia, w tym życia nienarodzonych dzieci. Biskupi Europy wzywają do zmian w proponowanych przepisach Unii Europejskiej dotyczących tak zwanych „substancji pochodzenia ludzkiego”.

W wydanym we wtorek rano oświadczeniu Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) i Katholisches Büro w Berlinie wyraziły głębokie zaniepokojenie projektem stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie regulacji dotyczących tzw. „substancji pochodzenia ludzkiego” (SoHO).

Podkreślono, że życie ludzkie od samego początku, w tym życie dzieci nienarodzonych „posiada własną godność, prawo oraz niezależne prawo do ochrony”. Oświadczenie ma na celu zwrócenie uwagi na konsekwencje, które wynikałyby z proponowanego rozporządzenia, w świetle zaproponowanych poprawek przyjętych przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI).

Biskupi Europy podkreślają, że życie ludzkie nie jest jedynie „substancją pochodzenia ludzkiego”. W związku z tym potrzeba reakcji na proponowane poprawki, ponieważ przepisy przyjęte przez Parlament Europejski w przyszłości wyznaczą kierunek przyszłej dyskusji na temat prenatalnego życia ludzkiego w europejskim prawie transplantacyjnym i farmaceutycznym, a tym samym wpłyną na toczącą się dyskusję na temat wzmocnienia Unii Zdrowotnej Unii Europejskiej i spowodują liczne konflikty etyczne i konstytucyjne w państwach członkowskich UE.

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej podkreśliła w oświadczeniu potrzebę rozróżnienia między niezapłodnionymi komórkami rozrodczymi z jednej strony, a zarodkami z drugiej. Proponowane poprawki umieściłyby nienarodzone życie ludzkie na tym samym poziomie, co komórki lub inne tkanki ludzkie.

Biskupi Unii Europejskiej wyrazili obawy, że proponowane regulacje mogą być nadrzędne wobec prawa krajowego w państwach członkowskich, które cenią sobie ochronę życia ludzkiego. W oświadczeniu wyrażono również zaniepokojenie możliwością przymusowych testów genetycznych i ewentualnej „selekcji” dzieci ze względu na choroby genetyczne.

Taka selekcja, jak czytamy w oświadczeniu, „narusza ludzką godność”, podczas gdy obowiązkowe testy genetyczne rodzą pytania etyczne dotyczące prawa do samostanowienia dawcy i biorcy.

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej podkreśla, że decyzje etyczne państw członkowskich UE muszą być respektowane. Państwa członkowskie – stwierdzili biskupi – muszą mieć możliwość regulowania kwestii związanych z życiem zgodnie z własnymi zasadami etycznymi, nawet jeśli odbiegają one od przepisów przyjętych przez Parlament Europejski.

za:www.fronda.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.