Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk: zapowiedź min. Leszczyny o ograniczaniu wolności sumienia jest niezgodna z Konstytucją

Zapowiedź pani minister Izabeli Leszczyny o ograniczaniu wolności sumienia jest niezgodna z Konstytucją – powiedziała prezes Fundacji Grupa Proelio, prawnik i psycholog, Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.
– Lobbyści aborcyjni chcieliby, aby w szpitalach pracowali wyłącznie lekarze, którzy godzą się na zabijanie lub sami zabijają w aborcji

– dodaje. Minister zdrowia Izabela Leszczyna stwierdziła wczoraj, że „w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety, lekarz nie może powołać się na klauzulę sumienia”.

Ogłoszenie przez minister zdrowia Izabelę Leszczynę zapowiedzi ograniczenia prawa lekarzy do zastosowania klauzuli sumienia w przypadku aborcji, wywołało sprzeciw środowisk pro-life.

– Zapowiedź pani minister Izabeli Leszczyny o ograniczaniu wolności sumienia jest niezgodna z Konstytucją. Art. 53 ust. 1 Konstytucji RP mówi, że każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Wolność sumienia dotyczy nie tylko lekarzy, lecz każdego człowieka – mówi prezes Fundacji Grupa Proelio, prawnik i psycholog, Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.

Minister zdrowia powiedziała, że w przypadku zagrożeniu życia lub zdrowia kobiety, lekarz nie może powołać się na tzw. klauzulę sumienia. Kobiety natomiast mają prawo czuć się bezpieczne podczas wizyty u lekarza, w placówce służby zdrowia, która ma podpisany kontrakt z NFZ. – O wolności sumienia wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rzeplińskiego w wyroku z dnia 7.10. 2015 r. (sygn. akt K 12/14). Wskazywanie lekarza, który miałby dokonać aborcji w zastępstwie albo jakakolwiek inna działalność przyczyniająca się do aborcji, nie może być obowiązkiem kogoś, dla kogo jest ona sprzeczna z sumieniem – komentuje w rozmowie z KAI Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna ogłosiła nowy projekt resortu „Świadoma bezpieczna ja”. Propozycje ministerstwa mają dotyczyć m.in. wprowadzonego już finansowania z pieniędzy publicznych procedury in vitro, badań prenatalnych, aborcji, antykoncepcji czy opieki okołoporodowej.

Według zapowiedzi minister zdrowia, zmienione zostaną przepisy w ogólnych warunkach umów Narodowego Funduszu Zdrowia z oddziałami ginekologiczno-położniczymi, w związku z czym niektóre szpitale będą mogły stracić kontrakt z NFZ. – Kierownik placówki, która ma taki kontrakt z NFZ, musi zapewnić terminację ciąży, zgodną z polskim prawem, czyli w tych dwóch przypadkach, w swoim szpitalu, swoim oddziale – powiedziała minister. Zaznaczyła, że nie będą tworzone „listy szpitali, w których się terminuje ciążę i takich, w których się tego nie robi”. – Chcesz mieć kontrakt z NFZ, musisz wykonywać koszyk świadczeń, za który dostajesz pieniądze. Inaczej po prostu tego kontraktu mieć nie będziesz – dodała minister.

– Dyrektor szpitala i jego administracja nie mają obowiązku organizowania nieetycznych działań, w tym aborcji. Konstytucyjnie chroniona wolność sumienia, chroni ich w miejscu pracy. Za odmowę organizowania aborcji nie mogą być penalizowani – podkreśla jednak Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. – Lobbyści aborcyjni chcieliby, aby w szpitalach pracowali wyłącznie lekarze, którzy godzą się na zabijanie lub sami zabijają w aborcji – wskazuje.

Zapowiedzi minister zdrowia skomentowała wczoraj także Naczelna Rada Lekarska, według której „Lekarz ma obowiązek przeprowadzić zabieg aborcji, a szpital musi zatrudnić dodatkowego ginekologa, jeśli wszyscy lekarze deklarują korzystanie z klauzuli sumienia”.

– Są propozycje, aby studenci medycyny mieli obowiązek uczestniczyć w aborcji w celu otrzymania dyplomu. Próbuje się szantażować dyrektorów szpitali i innych pracowników medycznych szpitali i ich administracji, aby łamali swoje sumienia w obawie przed utratą pracy. Polacy nie dali koalicji rządzącej prawa do zmiany Konstytucji, do tego potrzeba 307 głosów w Sejmie. Poszanowanie prawa, które Polacy demokratycznie ustanowili, wymaga poszanowania także konstytucyjnie chronionej wolności sumienia – wskazuje Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.

Klauzula sumienia to szczególna regulacja prawna, zgodnie z którą lekarz, farmaceuta, pielęgniarka może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z ich własnym sumieniem. Wolność sumienia jest zagwarantowana we wszystkich państwach Unii Europejskiej.
 
za:opoka.org.pl/News/Polska/2024/magdalena-korzekwa-kaliszuk-zapowiedz-min-leszczyny-o

***

List otwarty w sprawie projektu ustawy umożliwiającej zakup bez recepty pigułki „dzień po” Warszawa, 31 stycznia 2024 roku Szanowny Pan Donald Tusk, Premier Rzeczpospolitej Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3. W sytuacji głębokiego kryzysu demograficznego w naszej Ojczyźnie, rozpadu więzi społecznych, w trosce o dziś i jutro naszego Narodu, o prawe wychowanie młodego pokolenia, wobec naszej odpowiedzialności za zdrowie i płodność polskich kobiet, zwracamy się do Pana Premiera ze stanowczym żądaniem wycofania przyjętego w dniu 24 stycznia 2024 r. przez Radę Ministrów projektu ustawy, który ma umożliwić dzieciom po 15. roku życia zakup bez recepty, a więc bez kontroli lekarskiej i rodzicielskiej, tak zwanej pigułki „dzień po”. Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich zwracało się do Premiera RP w dniu 16 stycznia 2015 r. w analogicznej sprawie z powodu podobnych działań ówczesnego Ministra Zdrowia. Jako pigułka „dzień po” ma być stosowany octan uliprystalu w dawce 30 mg, zawarty w preparacie ellaOne, do stosowania w nagłych, sporadycznych przypadkach, w celu uniknięcia ciąży bez względu na fazę cyklu miesięcznego, w ciągu 120 godzin (5 dni) od współżycia. Charakterystyka Produktu Leczniczego podaje, że: „Octanu uliprystalu nie stosuje się u dzieci przed okresem dojrzewania w przypadku nagłej antykoncepcji”. Należy do preparatów hormonalnych silnie działających na organizm, nieobojętnych dla zdrowia kobiety, a zwłaszcza nastoletniej dziewczyny, u której układ hormonalny nie ukończył jeszcze procesu dojrzewania. Preparat octanu uliprystalu, dostępny wyłącznie na receptę, w dawce sześciokrotnie mniejszej, był stosowany w leczeniu mięśniaków macicy, a jego bezpieczeństwo w tej dawce badano u dorosłych kobiet. Na wniosek Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych preparat uliprystalu w dawce 5 mg, decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z 13.03.2020 r. został wstrzymany w obrocie na terenie całego kraju. Decyzja była następstwem opinii Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii, która rekomendowała zawieszenie dopuszczenia do obrotu leków zawierających octan uliprystalu w dawce 5 mg na terenie całej UE z powodu pojawienia się nowego przypadku ciężkiego uszkodzenia wątroby, w wyniku którego konieczny był przeszczep wątroby. Trzeba podkreślić, że preparat ellaOne zawiera sześciokrotnie więcej tego składnika. Planowana dostępność preparatu ellaOne bez recepty to informacja wprowadzająca społeczeństwo w błąd; że jest to środek bezpieczny, niewywołujący dolegliwości ani powikłań. To nie jest prawda. Preparat podany w tak wysokiej dawce zaburza prawidłowe funkcjonowanie organizmu kobiety.

Ministerstwo Zdrowia udostępniło wykaz kilkudziesięciu działań niepożądanych po zastosowaniu EllaOne, zgłoszonych do Europejskiej Bazy Zgłoszeń Działań Niepożądanych w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 kwietnia 2020 r. Często zgłaszano krwotok z pochwy, bóle brzucha, mdłości, wymioty, bóle i zawroty głowy, uczucie zmęczenia. Rzadziej notowano dreszcze, gorączkę, drażliwość, bezsenność, zaburzenia widzenia i zaburzenia cyklu miesiączkowego.

Szczególnie niebezpieczne może być przyjęcie jednocześnie kilku dawek środka lub co kilka dni bardzo prawdopodobne w przypadku zamierzonego jego udostępniania młodym dziewczętom, właściwie dzieciom, bez kontroli lekarskiej i rodzicielskiej.

Ryzyko groźnych powikłań jest duże w przypadkach migreny i choroby zakrzepowo-zatorowej.

Pigułki „dzień po” mogą zaburzać zdolność kobiet do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń ze względu na możliwość zawrotów głowy, senności, niewyraźnego widzenia i zaburzeń koncentracji. Przedmiotem badań naukowych był też wpływ szerokiego udostępniania pigułek „dzień po” bez recepty na zachowania seksualne. Udowodniono, że ułatwiony dostęp do tych środków był przyczyną zwiększenia w badanych populacjach częstości stosunków płciowych, potencjalnie zwiększając w ten sposób częstość nieplanowanych ciąż. Mimo że pigułka „dzień po” może zapobiec niezamierzonej ciąży u pojedynczej kobiety, to ich stosowanie nie ma wpływu na wskaźniki aborcji na poziomie populacji. Zwłaszcza przy jednoczesnej obawie o toksyczny wpływ środka na poczęte dziecko. Podawano też nasilenie w warunkach łatwego dostępu do pigułek „dzień po” częstości współżycia z wieloma przypadkowymi partnerami. Stosowanie pigułki „dzień po” przyczynia się do ponoszenia odpowiedzialności za podjęcie współżycia wyłącznie przez kobiety, skłaniając przy tym mężczyzn do lekkomyślnych i nieodpowiedzialnych zachowań. Mogą to być zachowania agresywne, a powszechna dostępność pigułek może nasilić przemoc wobec kobiet. Obecność powyżej opisanych zjawisk wśród młodych dziewcząt, z natury trudniej uświadamiających sobie konsekwencje podejmowanych działań, spowoduje obniżenie wieku inicjacji seksualnej, zwiększenie częstości nieuporządkowanych relacji seksualnych i w następstwie tego zakażeń przenoszonych drogą płciową. Dostępność pigułek może sprzyjać pedofilii. Wśród młodych ludzi zwiększy się częstość nieplanowanych ciąż i, niestety, aborcji. Zostanie zwiększona częstość sytuacji konfliktowych, depresji i samobójstw, a w przyszłości spodziewać się można zaburzeń zdrowia prokreacyjnego kobiet, większej częstości zaburzeń płodności oraz nowotworów narządów płciowych i przewlekłych bólów brzucha. Mechanizm działania ellaOne polega na hamowaniu lub opóźnianiu owulacji poprzez wstrzymanie wyrzutu hormonu luteinizującego. W niektórych badaniach wykazano, że uliprystal może również zaburzać mechanizm zagnieżdżania zarodka w błonie śluzowej macicy, ponieważ wpływa na grubość endometrium, zmienia proces jego dojrzewania i strukturę. Zarodek nie może zagnieździć się w zmienionej błonie śluzowej macicy i obumiera.

Uliprystal zwalnia perystaltyczne skurcze mięśniówki jajowodów, prowadząc do desynchronizacji wzajemnych relacji czynności zygoty, jajowodu i endometrium. Może to prowadzić do zaburzeń procesu zagnieżdżania zarodka i zwiększać częstość ciąż pozamacicznych, zagrażających życiu kobiet. Istnienie mechanizmu przeciwzagnieżdżeniowego tłumaczy skuteczność preparatu podanego podczas owulacji i uzasadnia ogłoszone przez producenta działanie preparatu do pięciu dni od momentu współżycia.

EllaOne nie zapobiega owulacji, jeśli będzie przyjęta w najbardziej płodnych dniach cyklu.

Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich uważa, że:

1. Umożliwienie dzieciom zakupu pigułek ellaOne jest nieetyczne, pozbawia rodziców odpowiedzialności za zdrowie i życie swoich nieletnich dzieci, niszczy relacje rodzinne, uczy przedmiotowego podejścia do poczętego dziecka.

2. Pigułka, jeżeli zostanie użyta po zapłodnieniu, zabija dziecko w pierwszych dniach jego istnienia.

3. Udostępnienie dzieciom pigułki „dzień po” bez recepty stanowi nieodpowiedzialne, świadome, celowe działanie na ich szkodę. Spowoduje nieodwracalne szkody dla fizycznego i psychicznego zdrowia dziewcząt, przyczyni się do moralnej deprawacji dzieci i młodzieży oraz do zaburzeń zdrowia prokreacyjnego kobiet.

4. Projekt ustawy narusza podstawowe zasady konstytucyjne, nie jest zgodny z obowiązkiem ochrony zdrowia obywateli, zwłaszcza dzieci i młodzieży, obowiązkiem ochrony małoletnich przed deprawacją, prawem rodziców do wychowywanie dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz narusza konstytucyjne gwarancje ochrony życia. Jako lekarze stanowczo domagamy się zaprzestania działań niezgodnych z naczelną zasadą etyczną stosowaną w medycynie „Primum non nocere” (łac. „po pierwsze nie szkodzić”).

Żądamy natychmiastowego wycofania przyjętego w dniu 24.01.2024 r. przez Radę Ministrów projektu ustawy, który ma umożliwić zakup pigułki „dzień po” bez recepty od piętnastego roku życia.

 Dr n. med. Elżbieta Kortyczko, specjalista pediatrii i neonatologii, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (www.kslp.pl)
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, specjalista ginekologii i położnictwa Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
dr Grażyna Rybak, specjalista pediatrii (www.kslpmazowsze.pl), prezes Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Do wiadomości otrzymują:
Pani Izabela Leszczyna, Minister Zdrowia,
Dr Łukasz Jankowski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

za:naszdziennik.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.