Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Pawłowicz: Gdzie sankcje dla TVN?Dlaczego KRRiT nie stosuje sankcji za medialną wojnę TVN z Polską?!
KRRiT, wskutek mojej skargi przyznała, że FAKTY TVN „są zaangażowane w spór polityczny i ze znamionami mowy nienawiści podsycają społeczne napięcia”.

„Za karę”, KRRiT po raz 3472-gi, znowu tylko „wezwała” TVN do „niestosowania w przyszłości takich zabiegów".

Do KRRiT wpłynęło w ostatnim okresie kilkanaście tysięcy(!) skarg na łamanie prawa przez tego nadawcę. Zasadniczą karą ze strony Rady są puste „upomnienia” i „wezwania” do poprawy i refleksji, które ten antypolski nadawca ma głęboko w..... w nosie, i na które nie reaguje. Przeciwnie, jego ataki na konstytucyjne, legalne polskie władze i wezwania do antyrządowych buntów ulicznych, dezinformacja, kłamstwa i styl nienawiści - wyraźnie nasilają się.

Zgodnie z art.18 ustawy o radiofonii i telewizji (urtv):

„Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych w prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym”.

„Audycje... powinny szanować przekonania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześcijański system wartości”. „Audycje... nie mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym... bezpieczeństwu..."

Koncesja dla nadawcy FAKTY TVN zobowiązuje go m.in. do przekazywania „obiektywnych informacji”.

W wypadkach naruszanie prawa i warunków koncesji, ustawa o rtv przewiduje jednak liczne, realne środki oddziaływania na nadawców medialnych łamiących prawo w Polsce. Np. art.38 urtv zobowiązuje KRRiT do cofnięcia koncesji jeśli, m.in.:

-- nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub w koncesji,

-- nadawca, mimo wezwań Przewodniczącego KRRiT nie usunął stanu niezgodnego w warunkami koncesji lub ustawą.

Z kolei, KRRiT może cofnąć koncesję, gdy:

-- rozpowszechnianie programu powoduje zagrożenie interesów... bezpieczeństwa i obronności państwa.

Poza wymienionymi, radykalnymi, są też do wykorzystania przez KRRiT „lżejsze”, choć skuteczne  kary - finansowe. Ustawa o rtv zobowiązuje Przewodniczącego KRRiT do wydania decyzji nakładającej karę pieniężną na nadawcę za naruszenia jego ustawowych obowiązków-nakazów.

Szczególnie z art.18 urtv, m.in. za audycje nadawcy sprzeczne z polskim prawem, polską racją stanu i propagowanie postaw i poglądów sprzecznych z dobrem społecznym. Podobnie za przekazy sprzyjające zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu.

KRRiT, poza karami finansowymi i cofnięciem nadawcy koncesji, może też zakazać rozpowszechniania tylko określonej audycji (np. audycji informacyjnej FAKTY TVN) lub przekazu łamiącego prawo i warunki koncesji.

Jak widać KRRiT dysponuje, poza żartobliwymi „wezwaniami” i usilnymi kolejnymi prośbami, by już jednak nie łamać prawa, realnymi środkami prawnymi do wymuszenia działalności nadawcy zgodnej z prawem.

Skoro więc KRRiT zasypywana jest skargami na rażące łamanie prawa przez FAKTY TVN, i sama Rada stwierdza, iż moja tylko wyrywkowa przecież kwerenda kilkunastu kolejnych programów FAKTÓW TVN dowodzi „zaangażowania tego programu w spór polityczny, ze znamionami mowy nienawiści, oraz podsycania społecznego napięcia” - to DLACZEGO, w sytuacji trwającej przecież medialnej, informacyjnej wojny stacji TVN, m.in. poprzez jej program FAKTY z polskimi legalnymi władzami, wobec wzywania w programach FAKTY do buntów ulicznych i do obalenia tych władz, KRRiT nie stosuje realnych, skutecznych, ustawą przewidzianych środków i sankcji? Czy TVN działa poza polskim prawem? Czy jest chroniony jakimiś nieformalnymi porozumieniami?

Czy Rada czeka, aż niepolskie media obalą w końcu polskie władze?

Niech się KRRiT nie boi, Polska za Wami stoi!

Krystyna Pawłowicz

za:www.stefczyk.info/publicystyka/opinie/pawlowicz-gdzie-sankcje-dla-tvn,19764484347#ixzz4dUINkshT

Copyright © 2017. All Rights Reserved.