Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Prof. Grzegorz Kucharczyk: Nie reformacja, ale destrukcja

 

,,Czyniąc reformację Kościoła w 1517 r. Marcinowi Luterowi chodziło o odrzucenie samej zasady Kościoła'' - powiedział prof. Grzegorz Kucharczyk na antenie ,,Aktualności dnia'' Radia Maryja. ,,On w swoich pismach mówił, że właściwie liczy się tylko sumienie; dobry chrześcijanin w swoim sumieniu rozstrzyga, jak powinien żyć i jak powinien odkrywać Słowo Boże'' - dodał uczony, członek Polskiej Akademii Nauk.

Kucharczyk wskazywał, że hasło reformy podnoszone przez Lutra było przecież wielokrotnie w historii Kościoła realizowane. Wystarczy wymienić benedyktynów, reformę gregoriańską, św. Franciszka i św. Dominika, św. Katarzynę ze Sieny, św. Jana Kapistrana. Zawsze, gdy działo się źle, wielcy i szczerze oddani Kościołowi ludzie z miłością dokonywali dzieła prawdziwej reformy. Co innego Luter...

,,Marcin Luter odrzuca przede wszystkim samą zasadę Kościoła. Kościół rozumiany jako ustanowiony przez samego Boga, pośrednik między Bogiem a człowiekiem, jako ten, który prowadzi niechybną dobrą drogą człowieka do nieba'' - powiedział profesor.

Luter ,,w swoich pismach mówił, zwłaszcza od 1519 r., że właściwie liczy się tylko sumienie. Dobry chrześcijanin w swoim sumieniu rozstrzyga, jak powinien żyć, jak powinien odkrywać Słowo Boże. Zwróćmy uwagę, że to sumienie było pozbawione jakiejkolwiek formacji, ponieważ całkowicie odrzucony był autorytet Kościoła. Czyli człowiek sam dla siebie ustalał reguły. Tak właśnie Marcin Luter ustalił samodzielnie kanon Pisma Świętego'' - dodał Kucharczyk. Jak przypomniał, Luter uznał na przykład za nieautentyczny list św. Jakuba Apostoła, bo obecne tam zdanie o martwocie wiary bez uczynków nie pasowało do jego nauczania.
Uczony podkreślił, że katolicy nie mogą ,,świętować'' reformacji - mogą ją jedynie upamiętniać i traktować jako chwilę do refleksji nad tajemnicą Kościoła.
Hitler zamienił słowa Lutra w czyny... Hitler zamienił słowa Lutra w czyny...

Kucharczyk wskazał na kolejne błędy luterańskiego myślenia.. ,,Nie można rozdzielać – jak uczynił Marcin Luter – Chrystusa od Kościoła. Cała nauka Marcina Lutra i jego zwolenników to jest – jak mawiał Benedykt XVI – fałszywa dychotomia, czyli fałszywe kontrastowanie; wiary – rozumowi, łaski – uczynkom, Chrystusa – Kościołowi, Pisma Świętego – Kościołowi. Marcin Luter, który ciągle mówi o roli Pisma Świętego jako o podstawowym źródle wiary dla każdego chrześcijanina, jednocześnie odrzuca Kościół, bez którego nie byłoby Pisma Świętego. Najpierw był Kościół, a później Pismo Święte'' - pouczył.

Jak dodał, nie można mówić o ,,odnowie'' Kościoła polegającej na ,,plądrowaniu świątyń, bezczeszczeniu Najświętszego Sakramentu, niszczeniu obrazów, witraży i posągów'' czy odrzucaniu Sakramentu Ołtarza. Wreszcie, przypomniał profesor, Luter położył podwaliny pod destrukcję małżeństwa, bo ,,odarł je z charakteru sakramentalnego''.

Całej rozmowy z prof. Grzegorzem Kucharczykiem można posłuchać TUTAJ: http://www.radiomaryja.pl
mod/RadioMaryja.pl


za: http://www.fronda.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.