Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Rodzimowiercy zwierają szeregi. Pogańska ofensywa na katolickiej ziemi

Członkowie grupy wyznaniowej - rodzimowiercy, którzy kultywują dawne wierzenia Słowian, na terenie wsi Gajowniki nieopodal Choroszczy, ustawili drewnianą rzeźbę bożka światowida. Obok niej zawiesili na drzewie wizerunek słowiańskiego bóstwa Mokoszy.  W tym nowym miejscu pogańskiego kultu chcą zorganizować w połowie czerwca święto „noc kupały”, podczas którego odprawia się magiczne gusła.

Przed umieszczeniem swoich bożków na terenie wsi Gajowniki, na prywatnej działce rolnej, rodzimowiercy urządzili pogański obrzęd skropienia rzeźb miodem oraz odprawienia nad nimi guseł. Miało to miejsce w nieodległym od Gajownik mieście Choroszcz. Gusła te odprawiono w samym jego centrum. Nie wiadomo czy była to prowokacja, ale miejsce przeprowadzenia obrzędów znajdowało się bardzo blisko zabytkowego parafialnego kościoła. Wśród mieszkańców Choroszczy nie jest tajemnicą, że księża miejscowej parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika sprzeciwiają się kultywowaniu pogańskich guseł, które praktykują rodzimowiercy. Ci zaś nie darzą sympatią wiary katolickiej i szerzej - chrześcijańskiej. Aby się o tym przekonać, wystarczy zajrzeć na fora, na których się wypowiadają.

Nowa rzeźba światowida, skropiona obrzędowo miodem przez „kapłana” rodzimowierców, jest kopią wizerunku bożka, który od roku 1998 do roku 2017 stał na Babiej Górze koło Choroszczy. Zimą 2017 roku nieznani sprawcy usunęli tę rzeźbę i, jak się przypuszcza, zniszczyli ją. Rodzimowiercy, którzy przez lata odprawiali wokół rzeźby swoje obrzędy, złożyli wniosek do prokuratury o wyjaśnienie sprawy zniknięcia podobizny bożka. Żądali też ustalenia, gdzie się obecnie znajduje.

Wyznawcy chcieli odzyskać rzeźbę słowiańskiego bóstwa. Najpierw sprawę badała policja, ale nie udało się jej ustalić, kto i po co zabrał posąg światowida. Natomiast Prokuratura Rejonowa w Białymstoku odmówiła przeprowadzenia śledztwa w tej sprawie. W uzasadnieniu odmowy napisano, że wartość rzeźby jest zbyt mała (400 zł), żeby prokuratura mogła przeprowadzić odpowiednie czynności śledcze.

W tej sytuacji rodzimowiercy zrzeszeni w zarejestrowanej w kraju organizacji wyznaniowej Rodzimy Kościół Polski, postanowili sporządzić nową figurę światowida. Rzeźba została wykonana na wzór zaginionej podobizny bożka z Babiej Góry. Pierwowzorem obu rzeźb jest wapienny posąg słowiańskiego światowida (IX w.), odnaleziony w połowie XIX wieku w Zbruczu na Ukrainie. Oryginał znajduje się obecnie w Muzeum Archeologicznym w Krakowie. Mierzy on nieco powyżej 2 metrów i waży pół tony. Światowid jest nazwą samego posągu (oznacza „patrzący w cztery strony świata”). Na nim wyryte są wizerunki czterech słowiańskich bóstw – Mokoszy, Łady, Peruna oraz Dadźboga.

Nową drewnianą rzeźbę światowida rodzimowiercy ustawili na prywatnej działce rolnej we wsi Gajowniki. Nie podają jednak oni dokładnej lokalizacji pogańskiego „bałwana”. To z obawy, aby nie podzielił on losu poprzedniej rzeźby. Na zdjęciach przedstawiającym nowe miejsce przedchrześcijańskiego kultu widzimy, obsypaną na dole kamieniami rzeźbę światowida, a dalej figurkę bóstwa Mokoszy, zawieszoną na rosochatej sośnie. Na innych zdjęciach, za figurami bożków, na dalszym planie, widoczne są zabudowania gospodarstwa rolnego, na którego terenie utworzono to miejsce pogańskiego kultu.

Prawdopodobnie nowej podobizny światowida nie ustawiono na dawnym miejscu - na Babiej Górze, również dlatego że, były protesty miejscowej ludności, w związku z istnieniem w tym miejscu chrześcijańskich pochówków. Na cmentarzu wojennym na Babiej Górze pochowanych jest około 60 żołnierzy I wojny światowej.      

Pierwszymi prasłowiańskimi obrzędami, jakie mają być odprawione w nowym miejscu pogańskiego kultu w Gajownikach, będzie „noc kupały”, wydarzenie zapowiadane przez rodzimowierców na 16 – 17 czerwca. U Słowian były to gusła odprawiane w czasie przesilenia letniego. Magicznymi obrzędami próbowano wówczas obłaskawić żywioły ognia i wody, aby chroniły ludność i dobytek przed złymi duchami. Z tej pogańskiej obrzędowości wywodzi się też zwyczaj szukania w noc świętojańską magicznego kwiatu paproci, którego znalezienie, według słowiańskich wierzeń, miało przysporzyć bogactwa.

 Rodzimy Kościół Polski, którego członkowie upodobali sobie ziemię choroszczańską na miejsce tworzenia swoich miejsc kultu, to związek wyznaniowy, zarejestrowany w Polsce w roku 1995. Rodzimowiercy kultywują przedchrześcijańskie wierzenia Słowian. Uprawiają kult bóstw takich jak Mokosz (matka ziemia) czy Perun (gromowładny). Nazwę rodzimowiercy tłumaczą jako połączenie dwóch słów – wiara i rodzima (czyli właściwa danej społeczności). Nie wszyscy rodzimowiercy należą do zarejestrowanego oficjalnie Rodzimego Kościoła Polskiego. Wielu określa siebie jako wyznawców „systemu wierzeń etnicznych”. Liczbę rodzimowierców w Polsce określa się na kilka tysięcy.

Mieszkańcy Choroszczy oraz Gajownik nie są zadowoleni z faktu, iż w ich okolicy, na terenie parafii, rodzimowiercy znów ustanowili miejsce pogańskiego kultu. Nie chcą w tej sprawie wypowiadać się  dla mediów, jednak w prywatnych rozmowach wyrażali oburzenie, że na ziemiach od wieków chrześcijańskich, wśród mieszkańców przenikniętych wiarą, jak mówili „dzieją się takie rzeczy”. Już od roku 1459 istnieje w Choroszczy parafia katolicka. Od setek lat otacza ona duszpasterską posługą i opieką mieszkańców pięknych choroszczańskich ziem (jest to teren i otulina Narwiańskiego Parku Narodowego). Wielkie zasługi dla rozwoju cywilizacyjnego tego obszaru ma zakon dominikanów, których sprowadzono do Choroszczy w XVII wieku. W centrum miasta do dziś stoi zabytkowy budynek klasztorny. Dominikanie musieli go opuścić wskutek represji carskich prowadzonych przez zaborcę po powstaniu listopadowym.

Na działania rodzimowierców, prowadzone na ziemi choroszczańskiej, nie chcą być obojętni członkowie Ruchu Krucjata Młodych. Organizacja ta zrzesza przeważnie studentów, którzy walczą „o restytucję, zachowanie i umocnienie katolickiej tożsamości Polski”. Dlatego Krucjata Młodych 25 kwietnia, przed Urzędem Miejskim w Choroszczy o godzinie 19.00 organizuje powszechne odmawianie modlitwy różańcowej. Organizatorzy zapraszają na Publiczny Różaniec wszystkich chętnych. Ta modlitwa Maryjna w Choroszczy, jak zaznacza Krucjata Młodych, będzie kierowana „przeciwko promocji pogaństwa i jako zadośćuczynienie za poganizację przestrzeni publicznej”.

– Przed Urzędem Miejskim w Choroszczy rodzimowiercy odprawiali niedawno pogańskie obrzędy nad figurą bożka światowida oraz gusła przyzywające złego ducha. To jest naszym zdaniem bałwochwalstwo bardzo mocno obrażające Boga. Dlatego w tym samym miejscu, w którym, były one odprawiane, będziemy modlić się na Różańcu, który jest modlitwą skuteczną przy egzorcyzmach. Chcemy też tą wspólną, publiczną  modlitwą przeprosić Boga za to, że był tu obrażany. Jednocześnie chcemy pokazać, że wobec obrazy Boga chrześcijanie nie mogą być obojętni  – powiedział PCh24.pl Maciej Maleszyk z Krucjaty Młodych.

Jak się dowiedzieliśmy, Różaniec ma również być modlitwą przebłagalną za akty profanacji katolickich miejsc świętych w okolicy Tykocina, miasta leżącego blisko Choroszczy. Chodzi tu o sprawę nieznanych sprawców, którzy od przeszło roku dewastują siedem kapliczek „Dróżek Maryjnych”, które pięknie ustawione są wśród pól, łąk i lasów ziemi tykocińskiej. – Profanację kapliczek Maryjnych uznajemy za widoczne, złe duchowe skutki kultu pogańskiego bożka światowida. Dlatego trzeba za to przeprosić Boga i Matkę Bożą  -  powiedział Maciej Maleszyk.
 
Adam Białous

za:www.pch24.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.