Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Ideologia gender: Twór Judith Butler, żydowskiej lesbijki

Analizując pochodzenie etniczne prekursorów różnych lewicowych ideologii, które od dekad (a nawet dłużej) niszczą cywilizacje zachodnią i szerzą demoralizacje, dzięki czemu ulegają destrukcji wszelkie naturalne wspólnoty (wiara, naród, rodzina) stanowiące tamę dla lewicowego despotyzmu, można odnieść wrażenie, że

w awangardzie szkodliwych ideologi harcują osoby pochodzenia żydowskiego. Wrażenie to wzmacnia postać Judith Butler prekursorki gender, aktywistki lewicowych organizacji, lesbijki i amerykańskiej Żydówki z żydowskich rodzin przybyłych do USA z Rosji i Węgier.

Poglądy Judith Butler, będące wykładnią gender, opisane zostały przez naukowców, w wydanym staraniem wydawnictwa Jedność, 228 stronicowym, zbiorze artykułów naukowych „Gender. Spojrzenie krytyczne”.

Zdaniem Marka Rosiaka (dr hab., profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Łódzkiego) książka „Gender Trouble” Judith Butler jest na tej samej zasadzie manifestem gender jak „Manifest komunistyczny” jest sztandarową deklaracją marksizmu.

Podobnie jak w krajach okupowanych przez komunistów sprzeczna z nauką ideologia komunizmu była narzucana i realizowana we wszystkich dziedzinach życia, tak dziś sprzeczne z nauką zabobony gender wykładane są na uniwersytetach, „wdrażane w systemie wychowania, edukacji i prawa”, stanowią ideologie wyznawaną przez decydentów w kluczowych instytucjach. Dla profesora Marka Rosiaka szokujące jest to jak ideologiczny bełkot Judith Butler, ma ogromny wpływ na rzeczywistość i elit intelektualne, zważywszy na to jak „naukowy sztafaż ideologii gender nie spełnia elementarnych wymogów logiki i racjonaliści”, i jak wbrew faktom gender przedstawiana jest jako nauka.

 Niedorzeczna ideologia gender stworzona przez Judith Butler jest, zdaniem profesora Marka Rosiaka, „wyrazem dążeń środowisk mniejszości seksualnych i próba zdobycia, przy wykorzystaniu naukowej mistyfikacji, statusu społecznej normy dla własnej orientacji”. Celem stworzonej przez Judith Butler ideologii gender jest równouprawnienie mniejszości seksualnych poprzez zmianę opinii publicznych w kwestii szkodliwych dla zdrowia zachowań seksualnych. Profesor Marek Rosiak przypomina, że gender głosi „pilną potrzebę zmiany dotychczasowych wzorców zachowań związanych z płcią”.

Według gender dziś awangardą rewolucji (której celem jest zniszczenie zachodniej cywilizacji) maja być mniejszości seksualne, bo ich potrzeby seksualne są niezaspokojone, tak jak w marksizmie awangardą rewolucji komunistycznej miał być proletariat z racji niezaspokojonych potrzeb materialnych. W ideologii gender liczy się tylko interes mniejszości seksualnych a nie całego społeczeństwa.

Zdaniem profesora Marka Rosiaka koncepcje Judith Butler oparte są na Szkole Frankfurckiej i freudowskiej psychoanalizie, czyli ideologiach przesiąkniętych banałem i nonsensem. W swoich teoriach Judith Butler często dowoływała się do Jacquesa Lacana, który według swoich zwolenników zrewolucjonizował freudyzm poprzez zastosowanie teorii matematycznych – gdy w rzeczywistości używał matematycznej terminologii sprzecznie z matematyką (zdaniem matematyków bredził). Feminizm i gender w swoich mętnych rozważaniach czerpał też marksizmu (który gdzie przejął władzy tam doprowadzał do ruiny i powszechnej nędzy), heglizmu z którego marksizm wykorzystał dialektykę.

W swoim artykule na łamach „Gender. Spojrzenie krytyczne” ksiądz Dariusz Oko (doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie) wskazał, że Judith Butler w gender „czyni z przyjemności seksualnej centralną wartość” życia, głosi, że celem i sensem egzystencji jest maksymalizacja przyjemności seksualnej, co prowadzi do szkodliwych i zbrodniczych czynów oraz postulatów (legalizacji zoofilii, kazirodztwa i pedofilii, promowania szkodliwych dla zdrowia zachowań homoseksualnych, traktowania prostytucji jako normalnej działalności gospodarczej).

Dla księdza Dariusza Oko prace genderystów to marksistowski bełkot zakorzeniony w duchowej pustce ukrytej za pustosłowiem, cechujący się obscenicznością, wyraz degeneracji intelektualnej i redukowania wymiaru człowieka do prymitywnego oraz wulgarnego seksualizmu. Publiczne wypowiedzi i aktywność zwolenników gender, zdaniem księdza Oko, charakteryzuje niesamowita agresja i nienawiść. Zdaniem wykładowcy genderysta „opanowany żądzą, nienawiścią i pogardą, zdolny jest do każdej niegodziwości, do każdego kłamstwa i każdej manipulacji”.

Jan Bodakowski

za:www.fronda.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.