Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Nie krytykuj państwa Izrael, nie wspominaj, kto zabił Pana Jezusa. Unia bierze się za „antysemitów”

Komisja Europejska 5 października przedstawiła „pierwszą w historii strategię UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego”. Łączy ona kwestię zwalczania uprzedzeń z walką przeciwko ksenofobii i rasizmowi. Przewiduje więcej monitoringu i raportowania o wszelkich „nadużyciach” oraz większą pomoc finansową dla organizacji działających na rzecz szerzenia kultury żydowskiej.

Powstanie dokumentu tłumaczone jest narastaniem antysemityzmu w Europie, a zwłaszcza odrodzeniem się w czasie „pandemii” obiegowych opinii na temat Żydów. Strategia oparta została na trzech filarach: zapobieganiu niechęci, ochronie i wspieraniu życia żydowskiego oraz promowaniu badań, edukacji i pamięci o Holokauście.

Program ma na celu „wyjście poza samo reagowanie na antysemityzm i zintensyfikowanie działań, mających aktywnie zapobiegać i zwalczać antysemityzm we wszystkich jego formach oraz zapewnić, że życie społeczności żydowskiej będzie nadal rozwijało się w sposób włączający”.

KE chce upowszechnić opracowaną przez Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (EUMC) roboczą definicję, która stała się podstawą określania tego zjawiska przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA).

Unijna strategia na celownik bierze ugrupowania, głoszące w przekonaniu eurokratów „prawicowy, lewicowy lub islamistyczny „ekstremizm” i „antysyjonizm”, kryjący się także w centrowych partiach.

„Mowa i zachowanie antysemickie mogą być otwarte lub zawoalowane, świadome lub nieświadome. Antysemityzm może przybrać formę czynów nielegalnych, które są karalne na mocy prawa UE i prawa krajowego. Przejawy antysemityzmu mogą obejmować antysemityzm związany z Izraelem” i to jest „najbardziej powszechna forma antysemityzmu w internecie, z jaką Żydzi spotykają się w dzisiejszej Europie”. Dodano, że „długotrwałe antysemickie mity spiskowe i dezinformacja, choć niekoniecznie nielegalne, są szkodliwe. Utrwalają uprzedzenia i stereotypy oraz mogą prowadzić do dyskryminacji, marginalizacji, radykalizacji i przestępstw z nienawiści” – przeczytać można w opracowaniu.

 

Big Tech i rządy na froncie walki ze „stereotypami”

KE w czasie prezentacji strategii zwróciła uwagę na konieczność zacieśnienia współpracy z korporacjami Big Tech „w celu tępienia antysemityzmu w internecie, lepszej ochrony miejsc publicznych i miejsc kultu, powołania europejskiego centrum badań nad współczesnym antysemityzmem oraz utworzenia sieci miejsc, w których dokonała się zagłada Żydów”. UE ma być liderem globalnej walki ze „stereotypami”.

– Strategia, którą dziś przedstawiamy, to przełom w naszym sposobie reagowania na antysemityzm. Zobowiązujemy się dziś do wspierania życia żydowskiego w Europie w całej jego różnorodności – podkreśliła Ursula von der Leyen. Szefowa KE dodała, że władze UE „chcą widzieć ponowny rozkwit żydowskiego życia w sercu naszych społeczności”. Wprost stwierdziła, że nie będzie możliwy pomyślny rozwój Europy bez stworzenia bezpiecznych warunków do rozwoju wspólnoty żydowskiej.

Z kolei wiceprzewodnicząca ds. promowania europejskiego stylu życia Margaritis Schinas mówiła: – Antysemityzm jest nie do pogodzenia z wartościami Unii Europejskiej i naszym europejskim sposobem życia. Ta strategia – pierwsza tego rodzaju w historii – jest wyrazem naszego zobowiązania do jego zwalczania we wszelkich postaciach oraz do zapewnienia przyszłości żydowskiego życia w Europie i poza nią. Jesteśmy to winni ofiarom Zagłady, jesteśmy to winni ocalałym i jesteśmy to winni przyszłym pokoleniom.

Strategia „Ku Unii Europejskiej wolnej od antysemityzmu” ma być uzupełniona o kroki podejmowane przez KE na arenie międzynarodowej.

Pierwszy filar strategii przewiduje uruchomienie funduszy unijnych na opracowanie i wdrożenie krajowych strategii, utworzenie ogólnoeuropejskiej sieci organizacji żydowskich oraz „zaufanych podmiotów sygnalizujących pojawianie się w internecie niezgodnych z prawem nienawistnych wypowiedzi w celu ich usuwania”. Będą powstawać portale zwalczające antysemickie treści. KE wraz z firmami Big Tech ma przeciwdziałać nielegalnemu wystawianiu i sprzedaży w internecie książek, symboli i pamiątek o charakterze nazistowskim.

 

Nacja szczególnej troski

Zgodnie z II filarem strategii, KE skupi się na ochronie i wspieraniu życia żydowskiego w UE, ponieważ 38 proc. Żydów rozważa emigrację, nie czując się bezpiecznie w Unii. By temu zapobiec, KE zamierza przekazać 24 mln euro z funduszy unijnych na „lepszą ochronę przestrzeni publicznych i miejsc kultu”. Bruksela sugeruje, że państwa członkowskie powinny także chętniej korzystać ze wsparcia Europolu w celu zwalczania działań antyterrorystycznych w internecie i w przestrzeni realnej. KE zaangażuje się w upowszechnianie żydowskiego dziedzictwa i wiedzy o życiu, kulturze i tradycjach Żydów w Europie.

III filar strategii dotyczący edukacji, badań naukowych i pamięć o Holokauście przewiduje tworzenie sieci miejsc, w których dokonała się zagłada np. kryjówek lub miejsc egzekucji. Autorzy strategii zwracają uwagę, że obecnie co dwudziesty Europejczyk nigdy nie słyszał o Holokauście. Komisja wesprze powstanie sieci młodzieżowych ambasadorów europejskich. Wyłoży fundusze na utworzenie centrum badań nad współczesnym antysemityzmem oraz życiem żydowskim.

KE ma dopilnować, by „fundusze zewnętrzne UE” nie trafiły do osób i instytucji, które mogłyby je wykorzystać na działania podżegające do nienawiści i przemocy.

Komisja chce, by strategię, która ma być wdrażana w latach 2021-2030, poparli europosłowie i Rada. Opublikuje kompleksowe sprawozdania z jej realizacji w latach 2024 i 2029.

Bruksela przewiduje, że strategie krajowe, do których państwa zobowiązały się w tym zakresie, zostaną przyjęte do końca 2022 r., a do końca 2023 r. będą poddane ocenie przez KE.

 
Z pełnym zaangażowaniem

W 2015 r. Komisja po raz pierwszy powołała koordynatora ds. zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego, Dwa lata później Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie walki z antysemityzmem, a w grudniu 2018 r. Rada przyjęła deklarację w tej samej kwestii. W grudniu 2019 r. rozszerzono kompetencje wiceprzewodniczącego KE ds. promowania europejskiego stylu życia o działania mające zwalczać to zjawisko. W grudniu 2020 r. Rada przyjęła kolejną deklarację w sprawie tępienia go we wszystkich obszarach polityki.

Chociaż Komisja przyznaje, że każdy kraj winien określić zasady swego działania w tym zakresie, to jednak zaznacza, że UE ma tu ważną rolę do odegrania.

 

Szczególnie prześladowana grupa?

Strategia UE wskazuje, że współczesny antysemityzm występuje w wielu formach, starych i nowych: od mowy nienawiści w internecie przez przestępstwa z nienawiści i ataki na ludność żydowską, jej mienie i instytucje. Przejawia się w bezczeszczeniu synagog, cmentarzy i miejsc pamięci. Występuje też w codziennym życiu Żydów w postaci „przypadkowych uwag lub działań w pracy, w prywatnych rozmowach, w miejscach publicznych, w mediach, sporcie i kulturze lub kiedy Żydzi praktykują swoją religię. Antysemityzm przejawia się w dyskryminacji rasowej, etnicznej lub religijnej, w stereotypach i nienawiści do Żydów oraz w postrzeganiu ludzi jako Żydów. Może prowadzić do gwałtownych i śmiertelnych ataków, takich jak te na szkołę Ozar Hatorah w Tuluzie w 2012 r., Muzeum Żydowskie w Brukseli w 2014 r., Hypercasher w Paryżu w 2015 roku, czy w Synagodze w Halle w 2019 roku”.

W opinii Komisji pandemia „pokazała, jak stare antysemickie uprzedzenia mogą się odrodzić i podsycać nowe teorie spiskowe, i nienawiść online oraz offline. Żydzi byli jedną z najbardziej atakowanych społeczności. Podczas pandemii zostali bezpodstawnie obwinieni za stworzenie wirusa i opracowywanie szczepionek w celu osiągnięcia zysku” – czytamy. Antysemityzm „jest spotęgowany przez: porównanie środków sanitarnych podjętych przez rządy w celu zwalczania pandemii z polityką, która doprowadziła do ludobójstwa Żydów; minimalizowanie i trywializowanie doświadczeń ofiar i ocalałych z Holokaustu. Chociaż mowa nienawiści i przemoc są łatwe do zidentyfikowania, powszechna ignorancja i obojętność w naszym społeczeństwie spowoduje rozkwit, a nawet wzrost antysemityzmu, jeśli problem ten nie zostanie rozwiązany” – czytamy w strategii.

KE chce upowszechnić roboczą definicję antysemityzmu IHRA, która zabrania obwiniania Żydów za śmierć Pana Jezusa, czy krytyki polityki Izraela.

IHRA opracowała także roboczą definicję negacjonizmu i zniekształcania prawdy historycznej o Holokauście, odnoszącą się między innymi do osób kolaborujących z niemieckimi nazistam

za:pch24.pl

***
Kiedyś takie "postępowe" Biura (i jego jaczejki) brały się za "antysocjalistycznych" i "antyradzieckich" "wrogów ludu" - oczywiście definiowanych według aktualnych wytycznych, słanych z wiadomej centrali.
A teraz...
Geny działają...
kn

Copyright © 2017. All Rights Reserved.