Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Minister poucza biskupów

Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz gani biskupów za krytykę ideologii gender .To w biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania powstał krajowy program w sprawie równego traktowania, który wprowadza do szkół edukację seksualną i równościową.

Tym razem minister próbuje podważyć argumenty polskich biskupów w kwestii gender. Chodzi o list pasterski, w którym księża biskupi przestrzegają przed „ideologią gender”.

List ma być odczytany 29 grudnia, w Niedzielę Świętej Rodziny, w kościołach na terenie całej Polski. Biskupi apelują w nim o podejmowanie przezornych, odważnych działań, które „będą służyć upowszechnianiu prawdy o małżeństwie i rodzinie” w obliczu szerzenia się ideologii równościowej, która jest efektem przemian ideowo-kulturowych, mocno zakorzenionych w marksizmie i neomarksizmie.

„Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika w gruncie rzeczy z jej głęboko destrukcyjnego charakteru zarówno wobec osoby, jak i relacji międzyludzkich, a więc całego życia społecznego. Człowiek o niepewnej tożsamości płciowej nie jest w stanie odkryć i wypełnić zadań stojących przed nim zarówno w życiu małżeńsko-rodzinnym, jak i społeczno-zawodowym. Próba zrównania różnego typu związków jest de facto poważnym osłabieniem małżeństwa jako wspólnoty mężczyzny i kobiety oraz rodziny, na małżeństwie zbudowanej” – piszą księża biskupi.

„Genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i integralnym pojmowaniem natury człowieka” – podkreślają. Zaznaczają, że według tej ideologii człowiek może siebie w dobrowolny sposób określać: czy jest mężczyzną, czy kobietą, może też dowolnie wybierać własną orientację seksualną. „To dobrowolne samookreślenie, które nie musi być czymś jednorazowym, ma prowadzić do tego, by społeczeństwo zaakceptowało prawo do zakładania nowego typu rodzin, na przykład zbudowanych na związkach o charakterze homoseksualnym” – czytamy w liście.

Biskupi dodają, że próba zrównania różnego typu związków jest poważnym osłabieniem małżeństwa i rodziny. Według Episkopatu, „ideologia gender” bez wiedzy społeczeństwa i zgody Polaków od wielu miesięcy wprowadzana jest w różne struktury życia społecznego: edukację, służbę zdrowia, działalność placówek kulturalno--oświatowych i organizacji pozarządowych. Wobec inwazji gender biskupi wskazują na nauczanie Kościoła, który w sposób integralny patrzy na człowieka i jego płeć, dostrzegając w niej wymiar cielesno-biologiczny, psychiczno-kulturowy oraz duchowy.

Jaka ideologia, jaka płeć?

– Nie ma żadnej „ideologii gender”, która niwelowałaby wartość płci czy promowałaby homoseksualizm – twierdzi Kozłowska-Rajewicz w reakcji na list polskich biskupów. Przypomina też, że niespełna dwa tygodnie temu wystosowała list do hierarchów, który miał być odpowiedzią na toczącą się debatę publiczną na temat tzw. ideologii gender.

„Jako propagatorka idei równości, solidarności i równych szans kobiet i mężczyzn, chciałabym podkreślić, że wartości równego traktowania kobiet i mężczyzn (gender equality) od dawna są w Polsce uznane i zapisane w konstytucji oraz wielu ustawach, a ich wdrażanie i stosowanie nie stanowi żadnego zagrożenia dla rodziny” – piała minister w liście do księży biskupów.

Minister przekonuje, że gender odnosi się do równego traktowania kobiet i mężczyzn. Postulat równości kobiet i mężczyzn nie oznacza kwestionowania różnic pomiędzy nimi. Chodzi jedynie o równość wobec prawa, dostępu do dóbr, usług, przywilejów, awansu, równej płacy za pracę tej samej wartości.

„Te dążenia nie eliminują w żaden sposób różnic biologicznych czy najważniejszych ról, jakie pełnią kobiety i mężczyźni, a więc roli matki i ojca, ze wszelkimi konsekwencjami dotyczącymi ich specyfiki. Dlatego też próby łączenia dążeń do wyrównywania szans między kobietami i mężczyznami z seksualizacją dzieci, zamachem na rodzinę czy promocją homoseksualizmu – nie mają racjonalnych podstaw” – utrzymuje Kozłowska-Rajewicz.

– Oburza mnie to, że ktokolwiek z osób świeckich uzurpuje sobie prawo cenzurowania czy krytykowania wypowiedzi hierarchów Kościoła katolickiego. Jakie ma prawo do tego, by stawiać się wyżej od Magisterium Kościoła? Episkopat jest autorytetem dla katolików w dziedzinie wiary i moralności. Jestem wdzięczna polskim biskupom za to, że naświetlają problem gender wiernym. To Kościół uczy nas, jak odczytywać znaki czasu i interpretować je zgodnie z normami moralnymi, zgodnie z tym, co niesie Pismo Święte i dokumenty Kościoła – komentuje tezy minister prof. Urszula Dudziak z Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL.

– Ideologia gender nie tylko uderza w konkretną osobę, ale chce wywrócić dotychczasowy porządek społeczny. Uderza tym samym w samego Boga, Stwórcę człowieka – jako mężczyzny i kobiety. W przekazach gender widać przy tym wyraźną manipulację psychologiczną polegającą na wymieszaniu prawdy i fałszu: Kościół nie zaprzecza równości kobiety i mężczyzny w ich godności jako dzieł Stwórcy. Równość nie przeczy tu różnorodności. Bóg stworzył nas odmiennymi płciowo po to, byśmy mogli być dla siebie komplementarni, aby kobieta i mężczyzna mogli się wzajemnie uzupełniać, wspierać. Genderowa unifikacja płci nie ma nic wspólnego z uznaniem dla równości człowieka w jego godności, burzy ład moralny i społeczny. Stwarza to wielkie zagrożenie, przed którym biskupi słusznie nas ostrzegają. Tym bardziej oburza mnie to, kiedy pojedyncze osoby recenzują i krytykują wypowiedzi polskich hierarchów – dodaje prof. Dudziak.

Anna Ambroziak

za: www.naszdziennik.pl/polska-kraj/63692,minister-poucza-biskupow.html

Copyright © 2017. All Rights Reserved.