Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Pokazał, jak poznawać Chrystusa – podziękowanie za pasterską posługę w Łodzi ks. abp. Marka Jędraszewskiego


Kiedy 11 lipca 2012 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Marka Jędraszewskiego nowym arcybiskupem metropolitą łódzkim, nasza archidiecezja otrzymała pasterza, który w swoim zawołaniu biskupim umieścił słowa „Scire Christum” (Znać Chrystusa). Jak bardzo bliskie jest to zawołanie księdzu arcybiskupowi Markowi mogliśmy przekonać się już po Słowie, które wypowiedział do swoim „Umiłowanych Archidiecezjan” podczas ingresu do łódzkiej bazyliki archikatedralnej 9 września 2012 roku. Powiedział wtedy m.in.: „Poznać Chrystusa – to znaczy poznać Boga, który jest miłością (por. 1 J 4, 8) i który nas pierwszy umiłował (por. 1 J 4, 19). Poznać Chrystusa – to otworzyć się na Miłość i przez to uchwycić istotę tego, co znaczy, że jako ludzie jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo samego Boga (por. Rdz 1, 27). Poznać Chrystusa – to znaczy także kochać ofiarnie i bezinteresownie drugiego człowieka zgodnie z tym nakazem, który przekazał nam On podczas Ostatniej Wieczerzy: «Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie» (J 13, 34). Poznać Chrystusa – to doświadczać w sobie czegoś, co przekracza najśmielsze ludzkie wyobrażenia: doświadczać w sobie samego Boga, zgodnie z tym co pisał św. Jan Apostoł: «Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha» (1 J 4, 12–13). Na zakończenie swojego kazania wypowiedział również słowa, które można odczytać jako swoistego rodzaju program pasterskiej posługi, którą wówczas podejmował: „Wyrażam wielkie pragnienie mego serca, aby dzieło poznawania Chrystusa i związane z nim dzieło nowej ewangelizacji połączyło nas wewnętrznie. Aby stały się one treścią codziennego życia Kościoła Łódzkiego. Aby dla wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy oddalili się od Chrystusa lub Go w ogóle nie znają, nasz Kościół był czytelnym znakiem nadziei”.

Nikt wtedy nie przypuszczał, że po zaledwie czterech latach i trzech miesiącach od tamtych słów usłyszymy o nominacji księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego na nowego pasterza archidiecezji krakowskiej. Dziękując dziś księdzu arcybiskupowi Markowi za jego posługę patrzymy na przeżyte wspólnie lata właśnie w świetle słów, które wypowiedział u początku swojej pasterskiej posługi w Łodzi.

Ksiądz Arcybiskup działając w zastępstwie i w imieniu samego Chrystusa, stał się w powierzonym sobie Kościele żywym znakiem Pana Jezusa. Jak Dobry Pasterz: to znaczy z miłością wymagającą, troską o wszystkich, miłosierdziem wobec ubogich i potrzebujących, w poszukiwaniu zagubionych owiec, Ksiądz Arcybiskup poprzez swoją posługę uczył swoich „Umiłowanych Archidiecezjan” poznawać Chrystusa.

Dziękujemy.

bp Marek Marczak

za:archidiecezja.lodz.pl/2017/01/pokazal-poznawac-chrystusa-podziekowanie-pasterska-posluge-lodzi-ks-abp-marka-jedraszewskiego/

Copyright © 2017. All Rights Reserved.