Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Sympozjum „Oblicza dumy Polaków”

W auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się /.../ sympozjum pt.: „Oblicza dumy Polaków”. Konferencje z cyklu „Oblicza” organizowane są co roku z racji przypadającego w styczniu święta patrona dziennikarzy – św. Franciszka Salezego.

Bóg, Honor, Ojczyzna – z tego Polacy są dumni – mówił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor-Założyciel WSKSiM, rozpoczynając konferencję z cyklu „Oblicza”.

– Oblicza dumy Polaków. Właściwie duma to dla mnie wypływa z tego: Bóg, Honor i Ojczyzna. Z tego Polacy są dumni – wskazywał o dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Przez wiele lat nie było miejsca na bycie dumnym z polskości, stąd ta konferencja i jej tytuł – mówił ks. bp Adam Lepa. Propaganda PRL przez całe lata nie akceptowała dumy narodowej czy dumy z bycia Polakiem. W tym kontekście tak bardzo ważną rolę pełniło wówczas nauczanie świętego Jana Pawła II – podkreślił członek Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP.

– W nauczaniu św. Jana Pawła II poczucie dumy z bycia Polakiem jest bardzo mocno obecne. Spotykamy je na dwóch obszarach. Przede wszystkim w wypowiedziach skierowanych do Polaków, do swoich rodaków, oraz w wystąpieniach, które padły z ust Jana Pawła II na forach międzynarodowych, bo to też trzeba brać pod uwagę, a może nawet przede wszystkim. On mówił o Polsce tam, gdzie niewiele mówiono o Polsce – akcentował ks. bp Adam Lepa.

Badania socjologiczne pokazują, że w ostatnich latach zaczęła zwiększać się liczba Polaków, którzy są dumni z tego, że są członkami naszego narodu – zwrócił uwagę dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

– Duma i pamięć, to, że zawsze z najgorszych opresji potrafiliśmy wychodzić i w najmniej spodziewanym momencie odradzaliśmy się. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie odrodzenia, ale przed nami wielka praca. My nie możemy spocząć, nie możemy zapomnieć o polskiej dumie. Naszego świadectwa potrzebujemy nie my sami, ale potrzebuje dziś Europa – zwrócił uwagę dr Jarosław Szarek.

Głos podczas sympozjum zabrał także redaktor Witold Gadowski. W wykładzie pt. „Poczucie dumy z wierności prawdzie” wskazał, jakich dziennikarzy potrzeba dziś, aby został przywrócony szacunek opinii publicznej do tego zawodu.

– Wierność prawdzie to pokora, dlatego że zawód dziennikarza to zawód, który powinni wykonywać ludzie odważni i pokorni. Odważni, bo posłużę się cytatem, który wrył mi się głęboko: „cały mój strach powierzyłem Bogu, bo tylko On na to zasługuje” – więc to powinien być pierwszy cytat, którym posługują się dziennikarze. A pokora? Pokora to brak mylenia roli dziennikarza z rolą celebryty –  wyjaśnił redaktor Witold Gadowski.

Przez cały XIX wiek dominowała pedagogika wstydu i pedagogika antypolskości, rozumiana w wymiarze cywilizacyjnym – akcentował minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

– Duma ze zwycięstw militarnych ma być częścią polskiej cywilizacji, a nie substytutem, nie zastępstwem, nie zabawką. […] Armia jest integralną częścią organizmu narodowego, a gotowość obrony narodu ma być gotowością obrony wartości i cywilizacji. Wtedy duma z osiągnięć militarnych będzie rzeczywistym, pełnoprawnym czynnikiem, odbudowującym polską tożsamość narodową – tłumaczył minister Antoni Macierewicz.

Doroczne sympozjum jest organizowane z okazji wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy.

za:www.radiomaryja.pl/informacje/wsksim-zakonczylo-sie-sympozjum-oblicza-dumy-polakow/


***

Duma z bycia Polakiem – rozmowa z ks. bp. Adamem Lepą


Rozmowa z ks. bp. Adamem Lepą, członkiem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu  Konferencji Episkopatu Polski

Z ostatnich badań opinii publicznej wynika, że wzrosło w naszym społeczeństwie poczucie dumy narodowej. 75. proc. Polaków wyraża dumę z bycia Polakiem. Co wpłynęło na ten wynik?

– Tych czynników jest kilka, jednakże najważniejszy z nich to radykalna zmiana w mediosferze polskiej. Przede wszystkim media publiczne odzyskały swój charakter narodowy. Zmniejszyły swój wpływ dzienniki wydawane przez koncerny niemieckie. Coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność media społecznościowe. Nowe władze kładą nacisk na element patriotyczny w życiu publicznym, czego dobitnym przykładem są uroczyste pogrzeby bohaterskich żołnierzy drugiej konspiracji.

Z czego przede wszystkim powinniśmy być dumni?


– Powodów do dumy jest wiele, choć w nierównym stopniu funkcjonują one w świadomości społeczeństwa. Na przykład nie zawsze Polak zdaje sobie sprawę z głębokiej treści słów „Polska zawsze wierna” wypowiadanych najpierw przez Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, a później przez Papieża Jana Pawła II. W tych trzech słowach wyrażana była duma z faktu, że Polacy mimo ogromnych przeciwności historycznych jak reformacja, okupacje i zabory, a w szczególnym stopniu w obliczu najgroźniejszych totalitaryzmów, tj. faszyzmu i komunizmu, nie tylko nie ulegli złowrogim wpływom, ale przede wszystkim pozostali sobą, zachowując całkowicie swoją tożsamość chrześcijańską i narodową. A ponadto Polska była krajem bez wojen religijnych i bez stosów. To w Polsce przez wieki chronili się Żydzi wypędzani z krajów Europy Zachodniej, a także innowiercy prześladowani za zmianę wyznania. To również w Polsce powstały instytucje, o których w krajach zachodnich nawet nie można było marzyć, np. Trybunał Koronny, w którym odwoływano się od wyroków sądów królewskich. A władcy polscy głosili publicznie, że nie będą panami sumień swoich poddanych – w tym czasie, gdy w krajach Europy Zachodniej obowiązywała okrutna zasada cuius regio, eius religio (czyja władza, tego religia). Innym powodem do wielkiej dumy jest fakt, że żołnierz polski walczył w wielu miejscach Europy i świata w myśl hasła „za wolność naszą i waszą”.

Polacy pytani o najważniejsze powody do dumy wskazują przede wszystkim na Papieża Jana Pawła II.

– Był i jest najbardziej znanym i słynnym Polakiem na świecie. Dziś jako święty wstawia się za naszą Ojczyzną przed Panem królów i narodów, wypraszając najbardziej potrzebne łaski i błogosławieństwa. Był naszym najważniejszym i zawsze bardzo skutecznym ambasadorem w świecie, mówiąc o Polsce najpiękniej i z głębokiej potrzeby serca. O swojej Ojczyźnie mówił z dumą również na forach międzynarodowych.

Obecnie doznajemy też uczucia wstydu, gdy np. obserwujemy zachowanie niektórych polityków.

– Istotnie, to zachowanie jest nie tylko naganne, ale ono nas kompromituje w oczach świata. Uczestnicy tych żałosnych spektakli, zwłaszcza zaś udaremniania pracy parlamentu zapominają, co to jest polska racja stanu, a więc to ich zupełnie dyskwalifikuje jako mężów stanu. Ich zachowanie przypomina typ człowieka nazywanego kiedyś homo sovieticus, który w swojej działalności nie widział nigdy dobra wspólnego, bo najważniejszy był dla niego interes własny i swojego ugrupowania. Ponadto takie zachowania ludzi, którzy powinni być autorytetami, demoralizują młode pokolenie. Ono już teraz dowiaduje się, jak w sposób wyjątkowo bezmyślny, żeby nie powiedzieć – głupkowaty, wymuszać swoje żądania, których myślące społeczeństwo nie jest zdolne zrozumieć.

Blisko dumy często pojawia się pycha. Jaka jest różnica między dumą a pychą?

– Różnica jest radykalna. Pycha jest bardzo poważną wadą człowieka, która utrudnia, a nawet niweczy pozytywne relacje międzyludzkie. Duma zaś jest postawą zbudowaną z dwóch podstawowych elementów – pozytywnej oceny dokonanej przez intelekt oraz z poczucia zadowolenia w sferze emocji. Przeżywanie dumy buduje człowieka, natomiast pycha prowadzi do jego autodestrukcji.

Dziś z okazji święta patrona dziennikarzy św. Franciszka Salezego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbędzie się sympozjum „Oblicza dumy Polaków”. Jaką rolę w kształtowaniu dumy narodowej powinni pełnić dziennikarze?


– Poczucie dumy z Polski jest jednym z głównych składników w budowaniu patriotyzmu, dlatego nie wolno go lekceważyć. Dziennikarze z tej racji, że informują społeczeństwo i kształtują jego postawy, uznawani są za ważnych wychowawców swoich współobywateli. Wśród najważniejszych zadań, jakie mają wypełnić wobec nich, jest misja ukształtowania postawy patriotycznej. Misji tej nie da się zrealizować, pomijając formację w zakresie dumy narodowej. Na tym polu mogą bardzo wiele dokonać dziennikarze, zwłaszcza ci, którzy dobrze znają historię Polski i wielkie dokonania w jej dziejach, a także literaturę piękną, która w sposób artystyczny przybliża polskiemu czytelnikowi wielkość kultury narodowej.

Co zatem należy czynić, żeby wzbudzać w Polakach poczucie narodowej dumy?

– Należy przede wszystkim zapoznawać obywateli z najpiękniejszymi kartami historii Polski, a także z przykładami militarnych dokonań Polaków. Przy czym działalność taka powinna objąć dzieci i młodzież na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. Powinno się także przybliżać sylwetki wybitnych polskich patriotów, których życie i postawa mimo upływu czasu budzą podziw, a nawet zachwyt.

Jakie przesłanie niesie ze sobą /.../ sympozjum „Oblicza dumy Polaków” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu?


– Sympozjum to ma na celu wzniecenie zainteresowania poczuciem dumy. Temat „poczucia dumy z polskości” czy „z bycia Polakiem” został zaniedbany, często w sposób zamierzony i świadomie zaplanowany. Najwyższy czas, aby to poczucie odbudować i pogłębić. Bez poczucia dumy z bycia Polakiem zbudowanie dojrzałej postawy patriotyzmu jest niemożliwe.

Dziękuję za rozmowę.

źródło: Nasz Dziennik

za:archidiecezja.lodz.pl/2017/01/duma-bycia-polakiem-rozmowa-ks-bp-adamem-lepa/

Copyright © 2017. All Rights Reserved.