Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Jan Pietrzak. Matura z prawdziwej historii Polski!- Dlaczego niezależna matura

Szanowni Państwo, drodzy znajomi i przyjaciele z mojej półwiekowej wędrówki przez Polskę. Dotarłem do takiego miejsca swego losu, że próbuję zrobić coś pożytecznego poza moją profesją. Dlatego powołałem fundację Towarzystwo Patriotyczne. Jednym z pierwszych, ważniejszych projektów fundacji jest przeprowadzenie „rzetelnej matury z prawdziwej historii Polski”.

Pomysł wynika ze skandalicznie niskiego poziomu wiedzy historycznej młodych pokoleń. Szkoła i media jakby celowo ograniczają polską pamięć. Powstają filmy, książki, sztuki wręcz fałszujące najważniejsze wydarzenia,  jak np. II Wojnę Światową. Już w III RP wyrosło pokolenie nie mające pojęcia co tu się działo za życia ich poprzedników.

Na całe szczęście istnieją jeszcze środowiska rozumiejące wagę przeszłości dla teraźniejszości. Do nich zwracam się z prośbą o pomoc: merytoryczną i organizacyjną. Nauczycieli historii proszę o przysyłanie propozycji zasobu programowego matury,  a organizacje społeczne, pozarządowe proszę o zgłoszenie chęci współpracy.

Czy nasza akcja się powiedzie, zależy od Was! I od tego czy znajdzie się w Polsce młodzież licealna i studencka, która chce znać niesamowitą, heroiczną, barwną historię swego kraju.

Serdecznie pozdrawiam, czekam na odzew.

Jan Pietrzak„Matura z Orłem Białym” – zagadnienia

Rola pierwszych Piastów w budowaniu narodu i państwa polskiego.
Święci, patroni narodu polskiego.
Polska trzech Bolesławów: Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego – podobieństwa i różnice.
Czynniki odśrodkowe i jednoczące Polaków podczas rozbicia dzielnicowego.
Mit Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego i ich rola w dziejach Polski. Rola Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego i ich mitu w dziejach Polski.
Unie polsko-litewskie (od Krewy do Lublina) – fenomen zjednoczenia, czy nieudany projekt polityczny?
Chrześcijaństwo jako podstawa kultury i polityki średniowiecznej Polski.
Znaki i symbole Polaków od średniowiecza do dzisiaj.
Rzeczpospolita w dobie „złotego wieku” – czynniki decydujące o potędze państwa polskiego.
Rzymskie cnoty w sarmackim państwie -demokracja szlachecka ,wyjątkowy model parlamentaryzmu europejskiego.
Rzeczypospolita Obojga Narodów jako atrakcyjny wzór kulturowy.
Sarmacja to Polska – ponadczasowa wartość kultury sarmackiej.
Sukcesy i porażki militarne Polski w XVI i XVII wieku – wybrane przykłady.
Gospodarka polska w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. „Może nie wiedzieć Polak co to morze gdy pilnie orze” – rola wsi i morza w gospodarce Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Źródła kryzysu Rzeczypospolitej w XVIII wieku.
Reformy w osiemnastowiecznej Polsce  – próba oceny.
Rozbiory Polski – przyczyny przebieg i skutki dla Polski i Europy.
Od panów barskich do szańców Pragi – zbrojna walka o Polskę w XVIII wieku.
Wybitne postacie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – jako wzór dla współczesnych Polaków.
Polska jako Antemurale Christianitatis – mit czy rzeczywistość.
Polacy z Napoleonem… Dylematy polityczne i działania militarne Polaków epoki napoleońskiej.
Powstania narodowe w XIX wieku – realizm czy idealizm polityczny?
Miejsce kultury w życiu Polaków  w okresie zaborów.
Emigracja i jej rola w podtrzymywaniu świadomości narodowej i kształtowaniu postaw oraz planów politycznych.
Przemiany społeczne i gospodarcze na ziemiach polskich w XIX wieku.
Polacy poza Polską w XIX wieku-żołnierze, podróżnicy, artyści, naukowcy, emigracja zarobkowa.
Powstanie styczniowe i jego miejsce w polskiej świadomości .
Polskie programy polityczne pokolenia „niepokornych” na przełomie XIX i XX wieku.
Sytuacja Polaków pod zaborami i sposoby walki o utrzymanie tożsamości narodowej na przełomie XIX i XX wieku.
Rola Kościoła katolickiego w trzech zaborach w podtrzymywaniu wiary i polskości w narodzie bez państwa.
Walka o Polskę 1914-1921: zbrojna i dyplomatyczna próba bilansu.
Niepodległość w praktyce – spór o bilans II Rzeczypospolitej.
Pozycja Polski na arenie międzynarodowej w okresie międzywojennym.
Polskie ruchy i programy polityczne w okresie międzywojennym – próba oceny.
Udział Polaków w II wojnie światowej – próba bilansu.
Fenomen oporu – Polskie Państwo Podziemne: struktury wojskowe i cywilne, funkcje i znaczenie.
Czy można było inaczej – sprawa polska na arenie międzynarodowej podczas ii wojny światowej.
Polska między dwoma totalitaryzmami – społeczne, gospodarcze i polityczne konsekwencje II wojny światowej dla państwa i narodu polskiego.
Walki o niepodległość ciąg dalszy – dzieje emigracji politycznej po 1945 r.
Fenomen „Żołnierzy Wyklętych” i ich powojenne losy (1944/1945 – 1963).
Opór, przystosowanie, kolaboracja. Postawy Polaków wobec komunizmu w okresie stalinowskim.
Od kryzysu do kryzysu (1956 – 1989). Władza komunistyczna wobec społeczeństwa polskiego.
Ruch społeczny „Solidarność” i jej dziedzictwo w ostatniej dekadzie komunizmu (1980 – 1989).
Miejsce Kościoła katolickiego  w powojennych dziejach Polski. Wybitne postacie: Prymas Tysiąclecia i Jan Paweł II.

Matura z historii Polski: lektury i materiały pomocniczePełny kurs obejmuje najlepsze syntezy-podręczniki do 4 epok:

1. Marek Kazimierz Barański, Historia Polski średniowiecznej, Zysk i ska 2012

ewentualnie: Roman Grodecki, Stanisław Zachorowski, Jan Dąbrowski, Dzieje Polski średniowiecznej, ostatnie wyd.: Universitas 2011

2. Władysław Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, ost. wydanie PAX 1986

ewentualnie: Wielka historia Polski, t. 2 (1370-1648: Krzysztof Baczkowski i Stanisław Grzybowski) oraz t. 3 (1648-1815: Józef Andrzej Gierowski i Stanisław Grodziski), FOGRA 2003

3. Marian Kukiel, Dzieje Polski porozbiorowe, 1795-1921 (wiele wydań, ost. Londyn 1993)

ewentualnie Dzieje Polski w XIX wieku – nowy podręcznik autorstwa M. Gawin, T. Epszteina, B. Doparta, T. Gąsowskiego, M. Karpińskiej, G. Kucharczyka, S. Wiecha, t. 1-2, Wyd. DiG (ukaże się w czerwcu 2013)

4. Wojciech Roszkowski, Najnowsza historia Polski, 1914-2011 (ostatnie wydanie: Świat Książki 2011, wiele wydań wcześniejszych, poczynając od wydań w drugim obiegu pod pseudonimem  Andrzej Albert: Najnowsza historia Polski 1914-1980)

ewentualnie: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989, IPN-Warszawa 2010Wariant minimum:

Alicja Dybkowska, Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn, Polskie dzieje. Od czasów najdawniejszych do współczesności, PWN (ostatnie wydanie: 2007)

+  Seria Kościół na straży polskiej wolności [Biały Kruk 2012-2013]: 1.Krzysztof Ożóg, Korona i krzyż. Czas Piastów i Jagiellonów; 2.Robert Kościelny, Przedmurze chrześcijaństwa. Czas królów elekcyjnych; 3.Martyna Deszczyńska, Naród bez państwa. Czas zaborów; 4.Andrzej Nowak, Czas walki z Bogiem. 1918-1989.


R E G U L A M I N

MATURY Z ORŁEM BIAŁYM

1.

Organizatorem Matury z Orłem Białym jest Fundacja Jana Pietrzaka – Towarzystwo Patriotyczne. Współorganizatorem akcji mogą być także inne instytucje i organizacje na podstawie uchwały Zarządu Fundacji.

2.

Celem Matury z Orłem Białym jest  szeroka promocja wiedzy o polskiej tradycji historycznej i postawach patriotycznych oparta na zdobyczach naukowych i rzetelnych badaniach historii Polski.

3.

1. Akcję Matura z Orłem Białym ogłasza corocznie Zarząd Fundacji w porozumieniu z Radą Społeczna Fundacji w terminie do 28 lutego każdego roku.

2.Ogłaszając Maturę z Orłem Białym Zarząd podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej, niniejszy regulamin, zagadnienia programowe / tematy/ oraz wykaz materiałów pomocniczych / literatura, historyczne wykłady internetowe /.

4.

1.Do Matury z Orłem Białym mogą przystąpić uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci wyższych uczelni z wyłączeniem studentów wydziałów historycznych oraz inne osoby, które zawodowo nie zajmują się problematyka historyczną.

2.Udział w Maturze z Orłem Białym mogą brać także  udział uczniowie, studenci oraz osoby dorosłe mieszkające poza Polską.

5.

1.Matura z Orłem Białym zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach:

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

- studenci oraz osoby dorosłe

2.Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą przygotowywać prace pod kierunkiem nauczycieli lub opiekunów.

6.

1.Pierwszy etap obejmuje przygotowanie pracy pisemnej na jeden z tematów  podanych w wykazie zagadnień programowych  (załącznik regulaminu) przy ogłoszeniu konkursu.

2.Prace pisemne sporządzone w wersji elektronicznej nie mogą przekraczać 20 tys. znaków / wraz ze spacjami /

3.Uczestnicy przesyłają prace wraz z kwestionariuszem uczestnictwa na adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 31 maja 2014 r. / edycja konkursu 2014 /

7.

1.Prace pisemne ocenia jury powołane przez Zarząd Fundacji „ Jana Pietrzaka Towarzystwo Patriotyczne „

2.Indywidualne prace ocenia dwuosobowy zespół wyznaczony przez przewodniczącego jury.  Podstawą oceny  są: dobór źródeł, rzetelność historyczna, umiejętność dokonania syntezy zagadnienia. Zespół wystawi ocenę pracy wg systemu szkolno-akademickiego wraz z  merytorycznym uzasadnieniem.

3. Ocena pracy i jej uzasadnienie będą do wglądu uczestnika.

8.

1.  Jury do dnia 30 czerwca 2014 r. wyłoni w obu kategoriach – uczniowie, dorośli – po 6 prac, których autorzy wezmą udział w finale „ Matury z Orłem Białym „

2.  Finał Matury z Orłem Białym odbędzie publicznie z udziałem finalistów ich opiekunów, zaproszonych gości oraz publiczności.

3.  W finale, który odbędzie się w dniu 8 listopada 2014  r. uczestnicy odpowiedzą na 10 wylosowanych pytań oraz wygłoszą  ustną prezentację swojej pracy konkursowej.   Prezentacja pracy nie może przekroczyć 10 min.

4.   Jury oceni odpowiedzi w skali od 1 do 10, prezentacje pracy w skali od 1 do 5. O kolejności finalistów decyduje łączna ilość uzyskanych punktów.

5. Wyniki ogłosi jury w dniu przeprowadzenia finału.

9.

1. Jury na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

2. Uchwały jury zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 7  jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

3. Pracami jury kieruje przewodniczący lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący.

10.

1. Laureaci i uczestniczy finału oraz opiekunowie – nauczyciele / uczniów finalistów /  otrzymają  honorowe dyplomy oraz  nagrody rzeczowe i  finansowe

2. Pozostali uczestnicy Matury z Orłem Białym otrzymają dyplomy oraz rzeczowe upominki

3. Nagrody rzeczowe, upominki oraz nagrody finansowe zostaną ufundowane przez Fundację Jana Pietrzaka Towarzystwo Patriotyczne, współorganizatorów oraz sponsorów konkursu.

11.

Akcja Matura z Orłem Białym jest w rozumieniu Kodeksu Cywilnego przyrzeczeniem publicznym

12.

Akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji od organizatora w sprawach związanych z Maturą z Orłem Białym.

13.

Do wykładni regulaminu jest upoważniony Zarząd Fundacji „ Jana Pietrzaka Towarzystwo Patriotyczne.

Terminarz  „Matury z Orłem Białym”

Ogłoszenie matury i  publikacja listy tematów – 11 lutego 2014 r.
Zgłaszanie prac – do 31 maja 2014 r.
Ogłoszenie wyników konkursu i publikacja listy finalistów – do 30 czerwca 2014 r.
Uroczysty finał konkursu – 8 listopada 2014 r.

http://matura-z-historii-polski.pl/

Copyright © 2017. All Rights Reserved.