Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

“Jesteście z Kościoła i dla Kościoła” – Dzień Życia Konsekrowanego

Święto Ofiarowania Pańskiego podkreśla pierwszeństwo Boga w życiu i o tym przypominają nam osoby życia konsekrowanego – piszą polscy biskupi w liście pasterskim z okazji Dnia Życia Konsekrowanego. 2 lutego Kościół obchodzi go już po raz dziewiętnasty. Ma on charakter szczególny, ponieważ przypada w ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka roku poświęconym życiu konsekrowanemu.

Podczas Eucharystii w święto Ofiarowania Pańskiego biskupi diecezjalni będą modlili się wraz z osobami życia konsekrowanego w ich intencji

„Jesteście z Kościoła i dla Kościoła” – mówił osobom zakonnym ks. kard. Stefan Wyszyński. Te słowa powtarzają polscy biskupi w liście pasterskim przeznaczonym na tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego. Przypominają, że Prymas Tysiąclecia włączał życie konsekrowane w całość życia Kościoła, w tym w duszpasterstwo parafialne, co uniemożliwiało władzom komunistycznym ich marginalizację. Obok ks. kard. Wyszyńskiego biskupi przytaczają też wypowiedzi Jana Pawła II i Ojca Świętego Franciszka. Pierwszy zwracał uwagę na świętość wielu zakonnic i zakonników, drugi mówił, że osoby życia konsekrowanego są prorokami, którzy poprzez autentycznie przeżywane śluby ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, przepowiadają, jak będzie wyglądać Królestwo Boże.

Tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego wpisuje się w obchody trwającego pod hasłem „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj” Roku Życia Konsekrowanego. Biskupi podkreślają, że choć stan życia konsekrowanego nie jest częścią hierarchicznej struktury Kościoła, to trudno go sobie wyobrazić bez osób konsekrowanych i ich charyzmatów. Zwracają też uwagę na życie wspólnotowe, jakie charakteryzuje większą część osób konsekrowanych, a które jest „szkołą komunii”. Chodzi tu nie tylko o jedność wewnątrz wspólnot zakonnych, ale i poza nimi, co ma wyraz m.in. w działalności domów rekolekcyjnych prowadzonych przez osoby konsekrowane, z których korzystają również świeccy. Za papieżem Franciszkiem polski Episkopat dostrzega również jedność życia konsekrowanego i rodzin. Biskupi zwracają uwagę na to, że doświadczenie zdrowych, opartych o żywą wiarę, relacji w rodzinie staje się później fundamentem dojrzałego życia konsekrowanego.

Dzień Życia Konsekrowanego ustanowił w 1997 r. Jan Paweł II. Jest to dzień pamięci o osobach, które ofiarowały swoje życie Panu Bogu. Zakonnicy, zakonnice i inne osoby konsekrowane odnawiają w tym dniu swoje śluby, a w kościołach zbierane są datki na rzecz zakonów klauzurowych.

Na całym świecie jest obecnie około 950 tysięcy osób konsekrowanych. W Polsce – około 35 tysięcy. Prawie 19 tysięcy to siostry z tzw. czynnych zgromadzeń żeńskich. Około 12 300 osób konsekrowanych to zakonnicy. W naszym kraju, w 83 klasztorach kontemplacyjnych, jest też 1320 mniszek. Oprócz tego mamy ponad 1200 osób zgromadzonych w instytutach świeckich. Ponad 430 osób należy zaś do indywidualnych form życia konsekrowanego – są to dziewice konsekrowane, wdowy i pustelnicy.

***

Ewa D. pisze:    
2 lutego 2015 o 08:03    

W Święto Ofiarowania Pańskiego – wszystkim osobom życia konsekrowanego – składam serdeczne życzenia. Niech Miłość Chrystusa wszystkich wciąż porywa i będzie ta sama – pierwotna i zawsze świeża,jak na początku tej pięknej przygody,kiedy Jezus wejrzał na każdego i każdą z Was – droga Siostro i drogi Bracie i zaprosił Was ,byście poszli za Nim – w całkowitym zaufaniu i poddaniu się Jego świętej woli – życie swoje w Ręce Boga oddając na świętą służbę dla Jego Miłości . Niech dobry Bóg prowadzi Was przez całe życie – w czystości , ubóstwie i posłuszeństwie,jako dar najpiękniejszy i najcenniejszy, jako radość dla Oblubieńca – Chrystusa,dla całego Kościoła i dla nas wszystkich ; niech Wasze światło świeci na cały świat tak , aby wszyscy mogli ujrzeć Boga i nieskończoną Jego Miłość,która wszystkich nas przemienia i uświęca , byśmy każdego dnia radośnie kroczyli wraz z Jezusem i Maryją,która jest Mistrzynią i naszą Przewodniczką w całkowitym ofiarowaniu się i spalaniu w służbie dla bliźnich naszych ze względu na Boga i dla Boga , by wszystkich pozyskać dla Chrystusa i by nikogo nie utracić dla Królestwa Bożego – stając się wszystkim dla wszystkich. Niech wszystkich Was – droga Siostro i drogi Bracie – prowadzą przez życie zawsze te słowa – Viat Voluntas Tua ! – Totus Tuus ! – Jezusie i Maryjo ! Tota Tua ! Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Szczęść Boże ! Sursum corda !

za: http://www.radiomaryja.pl/kosciol/jestescie-z-kosciola-i-dla-kosciola-dzien-zycia-konsekrowanego-2/

***

„Pragniemy dzisiaj z pokorą prosić Boga o dar wierności, nawet gdyby była przeniknięta dotkliwym krzyżem”- mówił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki w Bazylice Archikatedralnej podczas Mszy Świętej. W Święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele Katolickim obchodzony był już po raz XIX Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.


Podczas homilii wygłoszonej do wiernych metropolita łódzki przypomniał historię życia i świętości Teresy Wielkiej zwanej również Świętą Teresą z Avili, czy Teresą od Jezusa. Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę, że w jej życiu bardzo wyraźne były dwie prawdy: o miłości ofiarnej i o nadziei. Ona swoim życiem pokazała, że warto iść za Chrystusem, który jest światłością świata. Warto za Nim iść aż do końca.Metropolita Łódzki podkreśla, że jest to dzień szczególny. To właśnie dzisiaj osoby życia konsekrowanego odkrywają na nowo swoje powołanie i tę prawdę, że są z Kościoła i dla Kościoła. Ksiądz Arcybiskup zwrócił się do świętujących dzisiaj osób z apelem o to, by byli świadkami miłości, ale tej miłości która kosztuje, która jest wymagająca poświęceń i walki. Prosił też o to, by osoby życia konsekrowanego były dla świata znakiem nadziei, znakiem pokazującym, że nasza ojczyzna jest w niebie i że to właśnie tam powinny dążyć wszystkie nasze myśli i działania.

Arcybiskup Marek Jędraszewski zaznaczył bardzo wyraźnie, że w dzisiejszych czasach, a w sposób szczególny właśnie dzisiaj, potrzeba modlitwy o powołania. Powołania do życia w pełni poświęconego Bogu. Powołania do życia w wierności aż do końca. By być czytelnym znakiem dla świata. Znakiem którego ten świat tak bardzo potrzebuje.

W uroczystości, która jest szczególnym świętem wszystkich tych, którzy ofiarowali swoje życie Panu Bogu, uczestniczyli kapłani, alumni seminariów duchownych, osoby życia konsekrowanego oraz wierni świeccy.

Podczas uroczystości modlono się przy relikwiach Założycieli i Świętych z Zakonów i Zgromadzeń posługujących na terenie Archidiecezji Łódzkiej.


Archidiecezja Łódzka
Wykorzystanie powyższego materiału lub jego fragmentów na własnej stronie internetowej jest możliwe pod warunkiem podania źródła (należy wykorzystywany materiał podpisać: "Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej").

za: http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=0694e45007cd6d540df5254bd63f35c3

Copyright © 2017. All Rights Reserved.