Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Poseł Platformy skarży obrońców życia

Przed Sądem Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju ruszył proces trojga obrońców życia oskarżonych o zniesławienie posła Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Gadowskiego. Podczas dwugodzinnej rozprawy przesłuchano oskarżyciela prywatnego. Obrony oskarżonych podjęli się prawnicy Instytutu Ordo Iuris.

W październiku 2015 r. działacze Fundacji PRO – Prawo do Życia w Warszawie: Anita G., Marek G. i Daniel G. zorganizowali szereg pikiet w obronie życia dzieci poczętych. Podczas pikiet korzystali z przysługujących im konstytucyjnych wolności zgromadzeń i słowa, krytykując zachowania posłów, którzy głosowali w 2013 r. za odrzuceniem w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy eliminującej z polskiego prawa możliwość dokonania aborcji z uwagi na wady rozwojowe dziecka. Wskazali przy tym, że poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Gadowski tym samym „popierał prawo aborcyjne” oraz „głosował za zabijaniem”.

Polityk oskarżył przed Sądem Rejonowym w Jastrzębiu- Zdroju obrońców życia o zniesławienie (art. 212 par. 1 KK). W ocenie obrońców, oskarżeni działacze społeczni korzystali z przysługującego im prawa do krytyki działalności publicznej posła, tym bardziej że krytyka ta dotyczyła konkretnych faktów i była prawdziwa. Należy podkreślić, że język, którym posługiwali się w swej krytyce obrońcy życia, nie odbiegał od języka potocznego, a nawet języka właściwego dla orzecznictwa sądowego. Jak bowiem uznał już Sąd Apelacyjny w Katowicach odnośnie do dziecka poczętego – „przerwanie ciąży stanowi jego zabicie” (II AKa 255/08).

Ponadto Europejski Trybunał Praw Człowieka w swym orzecznictwie podkreśla, że wolność wyrażania własnej opinii stanowi fundament demokratycznego społeczeństwa i polega nie tylko na informowaniu, ale także na prezentowaniu swoich poglądów w formie, która może obrażać, szokować, niepokoić odbiorców (orzeczenie z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie Delfi przeciwko Estonii). Rozprawa została odroczona do 5 lipca 2016 r. Z ramienia Instytutu obrony podjęli się mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Bartosz Lewandowski.

za:www.naszdziennik.pl/polska-kraj/156577,posel-platformy-skarzy-obroncow-zycia.html

Copyright © 2017. All Rights Reserved.