Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Zastrzeżenia w kwestii promocji in vitro

Podjęta w czerwcu przez Radę Miejską w Łodzi uchwała o przyjęciu programu dofinansowującego z budżetu miasta zabiegów in vitro nie jest, wbrew zapewnieniom pomysłodawców, skutecznym panaceum na problemy demograficzne miasta.

Niska efektywność, wysokie koszty i szereg wątpliwości prawnych związanych z przyjętym programem każe uznać go raczej za ideologiczny manifest rządzącej Łodzią koalicji niż realne narzędzie polityki zdrowotnej i społeczne miasta. Na sesji w dniu 15 czerwca 2016 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XXXI /792/16 w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2016-2020”.

Program ten rodzi liczne wątpliwości prawne i każe postawić pytanie o gospodarność wydawania środków publicznych przez władze Łodzi. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę powyższej uchwały, podnosząc w niej szereg zastrzeżeń, w tym m.in. dotyczące preferencyjnego traktowania par kwalifikujących się do zabiegu sztucznego zapłodnienia stanowiących, jak przyznają autorzy programu, zaledwie od 3 do 6 proc. niepłodnych par.

Analiza przypomina wątpliwości dotyczące art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podnoszone we wniosku o stwierdzenie niezgodności aktów normatywnych z Konstytucją RP i ustawą skierowanym przez grupę senatorów do Trybunału Konstytucyjnego.

Instytut Ordo Iuris zauważa, że wbrew zapewnieniom zawartym w uzasadnieniu programu, nie przyczyni się on do poprawy sytuacji demograficznej Łodzi, skutkując mniej niż śladowym wpływem na procesy demograficzne zachodzące w mieście. Pomimo z kolei trafnego uznania zbyt późno podejmowanych decyzji o zajściu w ciążę jako głównej przyczyny problemów z niepłodnością, program w żaden sposób się do niej nie odnosi.

Tym samym działania uchwałodawcy nie są obliczone na usuwanie przyczyn problemu demograficznego, ale utrwalać będą status quo. Program nie uwzględnia ponadto wydatków wynikających z refundacji procedury zapłodnienia pozaustrojowego, które wiążą się ze zwiększonymi przeciętnymi kosztami leczenia i opieki nad noworodkami poczętymi z zastosowaniem metod medycznie wspomaganej prokreacji.

Nie przewiduje także jakiegokolwiek mechanizmu śledzenia stanu zdrowia dzieci poczętych pozaustrojowo. Ponadto nie uwzględnia naczelnej w prawie rodzinnym zasady dobra dziecka poprzez otwarcie dostępu do zapłodnienia pozaustrojowego konkubentom. Niska efektywność, wysokie koszty, a przede wszystkim kolizja z chronionymi konstytucyjnie wartościami, w tym poszanowaniem godności każdego człowieka niezależnie od etapu jego rozwoju, każe krytycznie ocenić przyjęty przez władze samorządowe Łodzi program.

za:www.naszdziennik.pl/polska-kraj/164461,zastrzezenia-w-kwestii-promocji-in-vitro.html

Copyright © 2017. All Rights Reserved.