Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Komunikaty i informacje

AGORA zwleka z udostępnieniem informacji publicznej. Skarga Ordo Iuris do WSA

Instytut Ordo Iuris złożył skargę na bezczynność spółki AGORA S.A. Sprawa dotyczy zignorowania przez spółkę wniosku o udostępnienie informacji publicznej na temat wykonywania przez nią zadań publicznych.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, AGORA S.A. będzie zobowiązana do rozpatrzenia wniosku Instytutu o udzielenie informacji publicznej. Dotyczył on m.in. zadań publicznych wykonywanych przez AGORA S.A. oraz ich wartości.

11 stycznia 2021 r. Instytut Ordo Iuris zwrócił się do AGORA S.A. o udostępnienie szeregu informacji dotyczących wykonywania przez tę spółkę zadań publicznych i gospodarowania majątkiem publicznym w okresie 01.02.2002 r. – 11.01.2021 r. Podstawę prawną wniosku stanowi ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Choć z art. 4 ust. 1 pkt 5 tej ustawy wynika, że podmiotem obowiązanym do udostępnienia informacji publicznej są również „inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: (…) jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym”, AGORA S.A. do dnia dzisiejszego nie udzieliła żądanych informacji.

Przedmiotem wniosku był szereg informacji związanych z pełnieniem przez AGORA S.A. zadań publicznych w okresie od 1 lutego 2002 r. do 11 stycznia 2021 r. Instytut Ordo Iuris zapytał m.in. o to, jakie zadania publiczne realizowała spółka oraz które instytucje powierzały „Gazecie Wyborczej” lub AGORA S.A. wykonywanie zadań publicznych. Wniosek dotyczył też listy sprawozdań z wykonania realizowanych lub współrealizowanych przez „Gazetę Wyborczą” oraz AGORA S.A. zadań publicznych oraz wartości tych zadań.

Co istotne wyrok WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia skargi Instytutu może być precedensem mającym wpływ na stopień transparentności osób prawnych pozyskujących środki publiczne w ramach realizacji usług medialnych świadczonych na rzecz instytucji państwowych i samorządowych. Instytut Ordo Iuris liczy, że dla sądu wskazówką co do przyszłego rozstrzygnięcia będzie orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące katalogu podmiotów podlegających przepisom u. o dostępie do informacji publicznej. Przykładowo, w uzasadnieniu wyroku z 22 marca 2016 r., sygn. akt I OSK 458/15 już 5 lat temu Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że „wystarczy, że podmiot wykonuje zadanie publiczne (nawet jeśli nie dysponuje majątkiem publicznym) czy dysponuje majątkiem publicznym (nawet jeśli nie wykonuje zadań publicznych) – aby uznać go za zobowiązany do udostępniania informacji publicznej”.

„Postawa spółki AGORA S.A. może dziwić, biorąc pod uwagę jej zaangażowanie w ochronę praworządności. Rozpatrzenie skargi przez WSA w Warszawie może wytyczyć kierunek w innych podobnych sprawach – sąd rozstrzygnie bowiem, w którym miejscu przebiega granica pomiędzy podmiotami obowiązanymi do ujawnienia informacji publicznej” - zaznaczył adw. Tomasz Piotr Chudzinski z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Jest to kolejna zainicjowana przez Instytut sprawa dotycząca dostępu do informacji publicznej. 13 listopada 2020 r. WSA w Warszawie uwzględnił skargę Ordo Iuris na bezczynność Fundacji im. Stefana Batorego. W sprawie tej, fundacja założona pod koniec lat osiemdziesiątych przez finansistę George’a Sorosa, jest reprezentowana przez adwokatów i radców prawnych z największej globalnej kancelarii prawnej, zatrudniającej w Polsce ponad 200 prawników.

za:www.tysol.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.