Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Komunikaty i informacje

2. Łódzki Kongres Świętej Faustyny

W dniach 3 – 4 września 2022 r. odbędzie się w Łodzi – jedynym mieście w Polsce, którego patronką jest Apostołka Bożego Miłosierdzia, 2. Łódzki Kongres Świętej Faustyny. Wydarzenie organizowane przez Parafię św. Faustyny Kowalskiej pod hasłem “Apostołowie Miłosierdzia” będzie spotkaniem przedstawicieli parafii Świętej Faustyny i Miłosierdzia Bożego z całej Polski oraz wszystkich, którym bliskie jest posłanie św. Faustyny.

Honorowy patronat nad Kongresem objęli: ks. abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki oraz s. Miriam Janiec ISMM,przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Fundacja “Misericors” wraz z serwisem Get Mercy są jednym z patronów medialnych Kongresu!

– Chcemy przypomnieć, że Bóg wybrał Łódź na miejsce objawienia się Helenie Kowalskiej i przekazania jej Swojej woli powołania jej do życia konsekrowanego i świętości, że to w Łodzi padły słowa “Dokąd cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz?” – wskazuje w imieniu organizatorów ks. prał. Wiesław Potakowski, proboszcz łódzkiej parafii pw. św. Faustyny Kowalskiej – Celem Kongresu jest przede wszystkim pokazanie miasta Łodzi jako miejsca, gdzie zaczęła się droga świętej Faustyny w Apostołowaniu Miłosierdzia. Ponadto chcemy, aby Kongres był miejscem wymiany doświadczeń dotyczących kultu Bożego Miłosierdzia, św. Faustyny i realizacji misji bycia “Apostołami Bożego Miłosierdzia”.

Podczas Kongresu planowane są trzy panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych gości. Myśli przewodnie zaczerpnięte są z “Dzienniczka”, i dotyczą apostolstwa Miłosierdzia. Wśród wydarzeń towarzyszących zaplanowano m.in wprowadzenie do kościoła parafialnego relikwii bł. Michała Sopoćko, spowiednika i kierownika duchowego św. Siostry Faustyny.

Zwieńczeniem Kongresu Świętej Faustyny będzie Msza św. celebrowana w niedzielę 4 września o godz. 12.30 pod przewodnictwem metropolity łódzkiego, abpa Grzegorza Rysia, która zakończy również Jubileuszowy Rok 25-lecia Parafii św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi.

Formuła 2. Łódzkiego Kongresu Świętej Faustyny

Podczas Kongresu odbędą się trzy panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych Gości. W ramach panelu przewidziane jest krótkie wystąpienie każdego z prelegentów oraz debata. Planowane jest także włączenie do debaty uczestników Kongresu, poprzez zadawanie pytań prelegentom i krótkie wypowiedzi. Nad całością przebiegu panelu będzie czuwał moderator.

Tematy paneli

1. Miłosierny czyn
2. Miłosierne słowo
3. Miłosierna modlitwa

Wydarzenia dodatkowe

• Godzina Miłosierdzia
• wprowadzenie relikwii bł. Michała Sopoćko
• modlitwa dziękczynienia i uwielbienia – grupa “U źródła”
• Świadectwa Apostołów Miłosierdzia

! Uczestnictwo w Kongresie możliwe jest po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz uzyskania BEZPŁATNEGO biletu potwierdzającego uczestnictwo —> ZAREJESTRUJ SIĘ!
Organizatorem 2. Łódzkiego Kongresu Świętej Faustyny jest Rzymskokatolicka Parafia św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi – Plac Niepodległości 1. Kościół parafialny usytuowany jest pomiędzy dawnym Parkiem Wenecja, gdzie Helena Kowalska miała wizję Jezusa, a łódzką katedrą, gdzie usłyszała naglące wezwanie, aby wyjechać do Warszawy i wstąpić do klasztoru. Współorganizuje: Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Łódzkiej.

Święta Faustyna Kowalska jest patronką miasta Łodzi od 2005 roku. Liturgiczne wspomnienie Świętej i procesja z Jej relikwiami w dniu 5 października, a także Festyn przed Świętem Miłosierdzia wpisały się na stałe w łódzki kalendarz. Są one promocją posłannictwa i osoby Patronki oraz samego miasta, w którym przed laty św. Faustyna żyła i pracowała. W Łodzi rozpoczęła drogę apostołowania Miłosierdziu Bożemu.

Prelegenci i moderatorzy 2. Łódzkiego Kongresu Świętej Faustyny:

ks. abp dr hab. Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki, członek Rady Stałej KEP, autor wielu publikacji, zarówno naukowych, jak i popularnych z zakresu historii, teologii i duchowości (“Skandal Miłosierdzia”), ceniony kaznodzieja i rekolekcjonista,
ks. abp senior dr Władysław Ziółek – w latach 1986-2012 biskup diecezjalny, arcybiskup a następnie metropolita łódzki, członek Komisji Iustitia et Pax i Komisji ds. Kodeksu Prawa Kanonicznego KEP,
ks. bp dr hab. Henryk Ciereszko – biskup pomocniczy diecezji białostockiej, wykłada w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku,
ks. dr hab. Jan Machniak – profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Duchowości UPJPII w Krakowie, autor wielu książek z dziedziny teologii duchowości,
ks. dr Waldemar Bartocha – notariusz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
ks. dr Michał Damazyn – wykładowca na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii najnowszej oraz teologii duchowości,
ks. dr Paweł Gabara – wykładowca homiletyki w WSD w Łodzi, redaktor “Niedzieli Łódzkiej”,
ks. prałat Juliusz Lasoń – kapelan szpitala im. M. Kopernika w Łodzi, Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia,
ks. Adam Jabłoński – kapłan diecezji łomżyńskiej, od 2016 r. naczelny kapelan więziennictwa,
o. Zdzisław Duma OFM – rekolekcjonista, misjonarz miłosierdzia, Asystent Prowincjalny Grup Modlitwy Ojca Pio Polski północnej,
ks. kan. Wiesław Kamiński – przewodniczący Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, duszpasterz Głuchych Archidiecezji Łódzkiej, lektor j. migowego w WSD w Łodzi, proboszcz par. św. Ap. Piotra i Pawła w Łodzi,
ks. kan. Jacek Tkaczyk – proboszcz par. św. Józefa Oblubieńca NMP i Narodzenia NMP w Dąbrowie-Pawlikowicach, w latach 1997-2014 wikariusz par. św. Faustyny w Łodzi,
s. Michaela Rak ZSJM – prowadzi w Wilnie Hospicjum bł. Michała Sopoćki dla dorosłych i dzieci,
s. dr Maria Faustyna Ciborowska ISMM – biblistka, posługuje w Stowarzyszeniu “Faustinum”, autorka publikacji o św. Faustynie,
Mirosław Orzechowski – scenarzysta, dziennikarz i publicysta,
Izabela Wolniakowska – liderka grupy modlitewnej “Pogotowie Miłosierdzia” przy par. św. Faustyny w Łodzi,
Rafał Bartos – lider grupy modlitewnej “U źródła”.

za:www.archidiecezja.lodz.pl/

Copyright © 2017. All Rights Reserved.