Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Komunikaty i informacje

Łódź: Kościelne statystyki

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podał dane dotyczące uczestnictwa wiernych w Mszach św. oraz osób przystępujących do Komunii św.j za rok 2021. Niestety, nie napawają one optymizmem. Niepokojący trend dotyczy również archidiecezji łódzkiej.

Jak co roku, informacje dotyczące liczby wiernych w kościołach w Polsce wywołują duże emocje. Wiadomo bowiem, że od lat liczba praktykujących Polaków sukcesywnie spada. Tegoroczny raport, niestety, potwierdza ten trend i rysuje smutny obraz religijności Polaków.

Archidiecezja Łódzka zanotowała bardzo słaby wynik, plasując się na przedostatnim miejscu w zestawieniu. Dane dotyczące liczby wiernych na Mszach św. oraz osób przystępujących do Komunii św. zostały zebrane w całym kraju 26 września 2021 roku. By to jeszcze okres pandemii, zatem z oczywistych względów liczba wiernych w świątyniach była niższa niż w ubiegłych latach. Niemniej jednak daje się zauważyć wyraźny trend: polskie społeczeństwo się sekularyzuje, a kościelne statystyki są na to najlepszym przykładem. Dane pokazują dwie grupy: osoby uczestniczące w niedzielnych Mszach św. (wskaźnik dominicantes) oraz osoby przystępujące do Komunii św. (wskaźnik communicantes). Zebrane dane są następnie porównywane z ogólną liczbą wiernych należących do danej parafii, pomniejszoną o 18 procent. Zakłada się bowiem, że tyle wynosi odsetek dzieci do 7 lat, osób chorych i osób starszych, które nie mogą się poruszać.

W regionie łódzkim wynik dominicantes i communicantes od lat są jednymi z najniższych w kraju. Nie inaczej było i tym razem. Odsetek osób uczęszczających na niedzielnej Mszę św. wyniósł w naszej archidiecezji 17,2 procent. Oznacza to, że w ujęciu ogólnokrajowym zajęliśmy przedostatnie miejsce, wyprzedzając jedynie diecezję szczecińsko-kamieńską. Jeszcze bardziej dramatycznie wyglądają dane dotyczące osób przystępujących do Komunii św. - tutaj odsetek wyniósł 8,8 procent i choć nie był najniższy w kraju, to jednak do czołówki, czyli diecezji tarnowskiej (21,9 proc.), białostockiej (19,2 proc.) oraz drohiczyńskiej (18,4 proc.) jeszcze sporo brakuje.

W skali kraju najwięcej wiernych uczęszcza na Msze św. w diecezji tarnowskiej (59,1 proc.), rzeszowskiej (49,7 proc.) oraz przemyskiej (46,9 proc.). Ogółem dla całej Polski wskaźnik dominicantes wyniósł 28,3 proc., a dominicantes – 12,9 proc.

Raport ISSK przynosi także ciekawe dane dotyczące ilości uczniów chodzących na lekcje religii we wszystkich typach szkół. Wynika z niego, że w archidiecezji łódzkiej na katechezę uczęszcza 70,8 proc. wszystkich uczniów. W skali kraju odsetek ten wynosi 82,4 proc. Dane przedstawione przez instytut obejmują także m.in. liczbę księży czy alumnów w poszczególnych diecezjach. Jeśli chodzi o diecezję łódzką, to posługuje tutaj 497 duchownych. W przypadku alumnów jest to 45. Warto zaznaczyć, że jeśli chodzi o liczbę studentów seminariów duchownych, nasza archidiecezja wypada na tle Polski nieźle. W zdecydowanej większości odsetek alumnów w przeliczeniu na 100 księży diecezjalnych jest mniejsza niż w archidiecezji łódzkiej, gdzie wynosi on 7,9.

za:lodz.niedziela.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.