Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Komunikaty i informacje

Stanowcze NIE dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie przemocy wobec kobiet

W związku z prowadzeniem przez Rząd RP intensywnych prac nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia raz jeszcze wyraża stanowczy sprzeciw wobec przyjęcia przez Polskę tej jakże szkodliwej Konwencji. Jest oczywiste, że przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet (a także dzieci i mężczyzn), jest sprawą niesłychanie ważną. Jako obrońcy życia realizujemy to w codziennych działaniach naszych organizacji. Jesteśmy jednak przekonani, że obowiązujące obecnie rozwiązania prawne w tym zakresie są już więcej niż wystarczające.

Przypominamy, że Konwencja oparta jest na feministycznej ideologii gender, a na państwie przyjmującym Konwencję wymusza zmianę definicję płci z biologicznej na tzw. płeć społeczną. Konsekwencją tak radykalnej zmiany będzie walka z tradycyjnymi wspólnotami chronionymi przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej - małżeństwem i rodziną, a także z pozytywnym dorobkiem cywilizacyjnym, który w Konwencji traktowany jest jako zagrożenie, nie zaś jako wartościowy dorobek poprzednich pokoleń. Przyjęcie Konwencji nałoży też na państwo obowiązek edukacji dzieci i młodzieży w zakresie tzw. „niestereotypowych ról płci”, co sprowadza się do promocji homoseksualizmu i innych tzw. orientacji płciowych (LGBT).
Co więcej, przyjęcie Konwencji będzie wiązało się ze znacznymi obciążeniami dla budżetu państwa oraz podporządkowaniu się w sprawach etycznych decyzjom międzynarodowego gremium, które będzie wyznaczało i kontrolowało standardy w tym zakresie.

Pragniemy też zaznaczyć, że w sprawie podpisania Konwencji nie miały miejsca konsultacje społeczne. Za jej przyjęciem opowiedziały się jedynie organizacje feministyczne, zaś przeciwko niej  m.in. Episkopat Polski, organizacje prorodzinne i szereg organizacji kobiecych.
Do Parlamentarzystów apelujemy o nieratyfikowanie tej Konwencji, czego nie uczynił dotąd żaden kraj należący do Unii Europejskiej, a wszystkich uznających tradycyjny model rodziny prosimy o wyrażenie swojego sprzeciwu w tej sprawie.

Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

dr Paweł Wosicki (prezes), Antoni Szymański (wiceprezes),dr inż. Antoni Zięba (wiceprezes), Anna Dyndul (sekretarz), Maria Adamska-Kolupa, Jolanta Chytra, o. Ryszard Halwa, ks. Stanisław Kaniewski, Lidia Klempis, Dariusz Kłeczek, Henryk Koch, Ewa Kowalewska, Bogdan Nowacki, Iwona Rutkowska, Hanna Wujkowska, Katarzyna Urban.

Warszawa, 07 października 2013 r.

*Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zrzesza 130 organizacji prorodzinnych. W 2012 roku Federacja za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.