Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Materiały nadesłane

Jadwiga Kamińska - Święto Patronki Łodzi

11 grudnia 2005 r. bullą Ojca Świętego Benedykta XVI św. Faustyna Kowalska została ogłoszona Patronką Łodzi.
Uroczystość Patronki naszego miasta w tym roku obchodzona była 4 października w wigilię wspomnienia Świętej i rozpoczęła się w kościele pod jej wezwaniem. Liturgii przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz. W koncelebrze uczestniczyli m.in.: abp Grzegorz Ryś metropolita łódzki, bp Ireneusz Pękalski, bp Marek Marczak, ks. prał. Krzysztof Nykiel regens Penitencjarii Apostolskiej, księża wykładowcy WSD w Łodzi, ks. prał. Wiesław Potakowski proboszcz parafii.

We Mszy św. uczestniczyli diakoni i klerycy WSD, osoby życia konsekrowanego, przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawiciele zakonu Rycerzy Jana Pawła II, damy i kawalerowie Zakonu Rycerskiego św. Jerzego Męczennika, asysty parafialne i grono wiernych.

Zgromadzonych w świątyni powitał abp Grzegorz Ryś, który zwrócił uwagę, że Eucharystia w tym miejscu i procesja do łódzkiej katedry przypomina wydarzenia z czerwca 1924 r., kiedy Helena Kowalska bawiąc się w parku ujrzała Pana Jezusa, który wytknął jej pewną niekonsekwencję w słuchaniu Jego. „Dokąd cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz?”. Helenka przynaglona tym widzeniem pobiegła do katedry modlić się. W łódzkiej katedrze skrystalizowało się powołanie do zakonu prostej, młodej dziewczyny. – Liturgia czyni nas uczestnikami tego wydarzenia. My też idąc tą drogą, przy całej radości tej procesji, możemy zastanawiać się nad tym, na ile my jesteśmy konsekwentni w słuchaniu słowa Jezusowego – powiedział Metropolita Łódzki.
Pasterz Kościoła Łódzkiego wyraził wielką radość, że parafia św. Siostry Faustyny Kowalskiej otrzymała relikwie św. Jana Pawła II od Księdza Kardynała.

– Nikt na świecie nie uczynił tyle dla kultu Bożego Miłosierdzia i dla kultu św. s. Faustyny, co Ojciec Święty Jan Paweł II. Ksiądz Kardynał miał to wyjątkowe szczęście, że przez wszystkie te lata widział i był świadkiem wielkich wydarzeń wiary, ku których prowadził nas Jan Paweł II.
W wygłoszonej homilii kard. Stanisław Dziwisz zwrócił uwagę na więź łączącą miasto Łódź z Krakowem, ponieważ w Łodzi się wszystko zaczęło, a w Krakowie zakończyło.

– Pan Bóg powołał s. Faustynę stąd, potem Jezus Chrystus przekazał orędzie o Bożym Miłosierdziu, ale to orędzie przejął Jan Paweł II i z tym orędziem poszedł na cały świat – wiedział Ksiądz Kardynał. - 5 października 1938 r. w małym pokoiku łagiewnickiego klasztoru SMBM w Krakowie umarła młoda, prosta i nieznana bliżej zakonnica. Dopiero po jej śmierci kościół stopniowo zaczął odkrywać kim była i jakich przedziwnych rzeczy dokonał Bóg w jej skromnym, na zewnątrz niepozornym życiu. Dzisiaj św. s. Faustyna znana jest na wszystkich kontynentach, a dzięki orędziu o Bożym Miłosierdziu jakie przekazała, zwłaszcza w swym duchowym dzienniczku,     przywraca pokój i nadzieję w duszach milionów wiernych na całym świecie. Łódź stała się miastem, w którym Sekretarka Bożego Miłosierdzia spędziła kilka lat i to właśnie tutaj pod wpływem głębokich przeżyć duchowych podjęła ostateczną decyzję oddania się Bogu na drodze życia zakonnego. Miasto odwdzięczyło się za ten przywilej i obrało św. Faustynę za swą szczególną patronkę wobec Boga. Również świątynia, w której się znajdujemy nosząca imię świętej, wpisuje się w tę niezwykłą historię.


Dostojny Gość przypomniał, że Jan Paweł II jest rówieśnikiem kościoła łódzkiego. Urodził się w 1920 r., pół roku wcześniej, przed erygowaniem diecezji łódzkiej. – Jubileuszowy rok archidiecezji łódzkiej zaczynający się 10 grudnia będzie okazją do uświadomienia sobie dobra, które dokonało się i dokonuje się w tej wielkiej wspólnocie stanowiącej cząstkę kościoła powszechnego… Jubileusz może i powinien zmobilizować jak największą liczbę wiernych, by uświadomili sobie swoje miejsce w tym kościele, swoją odpowiedzialność w kościele, swoją służbę w tym konkretnym kościele. To będzie wyraz miłości kościoła. Nie kościoła idealnego, bo takiego nie ma, ale kościoła żywego z jego osiągnięciami i słabościami, z jego wiarą i dobrem - powiedział Ksiądz Kardynał.

Po liturgii ze świątyni przeszła ulicą Piotrkowską do katedry procesja z relikwiami Patronki Łodzi. Relikwie nieśli przedstawiciele Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz kawalerowie Zakonu Rycerskiego św. Jerzego Męczennika. W bazylice archikatedralnej abp Grzegorz Ryś zawierzył nasze miasto i pobłogosławił relikwiami św. Faustyny.

 Tekst:  Jadwiga Kamińska
Foto: Marek Kamiński

Pierwodruk w Tygodniku Niedziela


Copyright © 2017. All Rights Reserved.