Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Grzegorz Badnarek - Milenijna wizyta kard. Karola Wojtyły w Radomsku. Rok 1966

Przypadająca w tym roku 30 rocznica papieskiej pielgrzymki śp. Jana Pawła II do Łodzi staje się doskonałym momentem  do   przypomnienia mieszkańcom naszego miasta i regionu nie tylko tego pamiętnego dla nas wielkiego  religijnego wydarzenia , ale  także innych już nieco zapomnianych ważnych wizyt,  które jeszcze jako metropolita krakowski ks. kardynał Karol Wojtyła, a późniejszy papież Jan Paweł II,  złożył wcześniej na Ziemi Łódzkiej. W tym rocznicowym kontekście  warto  bowiem  odwołać  się  do religijnych uroczystości  z  Jego udziałem,   które  miały     miejsce    w   Radomsku   w   roku 1966, czyli w milenijnym roku chrztu Polski. Chodzi tu mianowicie o bardzo istotny cykl uroczystości religijno-patriotycznych w radomszczańskiej farze należącej do Archidiecezji Częstochowskiej, w której przyszły papież- Polak brał udział.  Z parafialnych kronik parafii p.w. św. Lamberta BM możemy się bowiem dowiedzieć, że było to bardzo ważne wydarzenie dla współczesnej   historii    Radomska    i   jego    mieszkańców, w którym uczestniczyły dziesiątki tysięcy  wiernych, a ich powodem były obchody milenium chrztu Polski zbiegające się jednoczenie z jubileuszem 700-lecia pierwszej  wzmianki  o  mieście  Radomsku,  jaka   pojawiła   się w  średniowiecznych kronikach polskich. W farze odprawiono  wtedy cały cykl nabożeństw,  w  których  uczestniczyli  liczni polscy biskupi,  a    kulminacyjną  mszę  świętą  17  września,   przypadającą w dniu wspomnienia św. Lamberta BM, czyli patrona kościoła farnego celebrował ks. abp Bolesław Kominek - pasterz archidiecezji wrocławskiej.

W uroczystościach tych uczestniczyli także ówczesny proboszcz   parafii ks. kanonik Brunon Magott oraz inni dostojni goście ks. bp Stefan Bareła - ordynariusz częstochowski, ks. bp Jerzy Stroba – sufragan gorzowski oraz ks. bp Franciszek Musiel – sufragan częstochowski. Podczas tych uroczystości religijnych biskup Stefan Bareła odczytał telegram z pozdrowieniami dla wiernych parafii p.w. św. Lamberta przesłany z tej okazji z Rzymu przez ówczesnego papieża Pawła VI.

Na zakończenie tych podniosłych. religijnych uroczystości kardynał Karol Wojtyła, jako ówczesny Metropolita Krakowski, wygłosił ważne kazanie dotyczące     historycznych     związków        radomszczańskiej     świątyni z   Diecezją Krakowską,   która   w   swoich    najstarszych     rocznikach i katalogach posiada również biskupów i kapłanów noszących imię Lambert.   Przyszły    papież-Polak nawiązał w swoim kazaniu do duchowej, historycznej i religijnej ciągłości polskich pokoleń podkreślając, że ciągłość narodowa, kulturowa i religijna jest opoką ludzkiej cywilizacji, a jej podstawą jest pragnienie trwania i życia, ale nie   tylko   tego materialnego,  ale   również   życia    wiecznego    związanego z chrześcijańską wiarą.

Według parafialnej kroniki, przyszły papież nawiązał również wtedy do postaci Matki Bożej. Podkreślał, że Polacy jako  wielki  naród   europejski   zawierzyli Bogurodzicy, która  z   kolei odwzajemniła   im   pomoc,  opiekę  i ocalenie w najtrudniejszych latach całej naszej historii.
Nieprzypadkowe wydaje się wygłoszenie tych słów przez przyszłego papieża na prastarym trakcie pielgrzymkowym wiodącym od setek lat przez Radomsko i kościół p.w. św. Lamberta na Jasną Górę, będącą od stuleci głównym narodowym sanktuarium kultu maryjnego. Ważnym uzupełnieniem tych uroczystości była obecność podczas celebracji Mszy Świętej pięciu kapłanów diecezji częstochowskiej, którzy przeżyli okupację hitlerowską Polski w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau w Bawarii, dokąd trafiły tysiące polskich patriotów i księży walczących podczas okupacji z nazistowskim reżimem. Byli to księża; ks. Marian Łosoś,  ks. Władysław Konieczka,   ks.Karol Kościów, ks. Augustyn Kańtoch i ks. Bolesław Kobierski

Jako uzupełnienie należy tu dodać, że historia radomszczańskiej fary p.w. św. Lamberta Biskupa Męczennika, która dziś należy do Archidiecezji Częstochowskiej,  sięga swymi korzeniami samych początków państwa polskiego i związana jest jeszcze z czasami pierwszej  monarchii    piastowskiej   i   czasów  chrystianizacji    Polski z     przełomu   X   i    XI wieku.  Dziś  jest  to   najważniejsza i bardzo aktywna religijnie, patriotycznie i społecznie  parafia w Radomsku. Jej   proboszczem jest ks. Antoni Arkit.
Copyright © 2017. All Rights Reserved.