Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat-Wiara - nauka

Einstein pisał: „Moja religia składa się z pokornego podziwu dla nieograniczonego, najwyższego Ducha, który objawia siebie samego w najdrobniejszym szczególe, możliwym do pojęcia naszym słabym i niedoskonałym umysłem.“

W czasach, kiedy obraz świata prezentowany w mediach coraz bardziej naznaczony jest ideologią i kwestionuje wiarę w Boga, jest ważne, aby chrześcijanie umieli bronić swojej wiary oraz „nadziei, która jest w nas“. Dlatego ważne jest poznanie tego problemu w opinii wybitnych myślicieli i uczonych. Znana jest wypowiedź A. Einsteina, że „Pan Bóg nie gra w kości”. Gdzie indziej Einstein pisał: „Moja religia składa się z pokornego podziwu dla nieograniczonego, najwyższego Ducha, który objawia siebie samego w najdrobniejszym szczególe, możliwym do pojęcia naszym słabym i niedoskonałym umysłem.“ Światowej sławy biolog Francis Collins pisze: „Ludzie naszych czasów, którzy wierzą w Boga, znajdują się w najlepszym towarzystwie wielu działających obecnie naukowców”. W wypowiedzi dla CNN Collins powiedział: „Jako dyrektor „Human Genome Project“ instruowałem cały sztab badaczy, jak odczytywać 3,2 biliony znaków ludzkiego genotypu, czyli naszą właściwą „instrukcję“ DNA. Jako wierzący chrześcijanin postrzegam DNA – molekuły informacji wszystkich żyjących istot – jako mowę Boga. Natomiast elegancję i złożoność naszych własnych ciał, jak również resztę natury, jako odbicie Bożego Planu. Odkryłem, że istnieje cudowna harmonia między komplementarnymi prawdami nauki i wiary. Bóg Biblii jest również Bogiem genotypu. Można Go odnaleźć zarówno w katedrze, jak i w laboratorium. Na drodze do odkrycia Bożego majestatycznego i wzniosłego stworzenia nauka może stać się nawet środkiem adoracji.“ Prof. Collins przewodniczył międzynarodowemu Zespołowi Badaczy, który w czerwcu 2000 roku odczytał cały ludzki genotyp.  Collins jest praktykującym chrześcijaninem oraz autorem niedawno wydanego bestselleru  - „Język Boga“/Francis S. Collins, Język Boga. Kod życia – nauka potwierdza wiarę, Warszawa 2008/.  Collins twórca jednego z największych w historii osiągnięć naukowych jest zarazem człowiekiem głębokiej wiary. We wspomnianej książce opowiada o swojej niezwykle głębokiej przemianie ze zdeklarowanego ateisty w człowieka o światopoglądzie chrześcijańskim, głęboko wierzącego w Stwórcę. Opowieść o tym jak godzi wiarę z odkryciami nauki jest niezmiernie inspirująca i fascynująca. Będąc niestrudzonym poszukiwaczem prawdy prof. Collins odkrył, że wiara i nauka są nie tylko ze sobą zgodne, ale wręcz się uzupełniają. Collins obala stereotypy o nieusuwalnym konflikcie między religią a nauką . Pokazuje także, że poznanie procesów ewolucyjnych nie tylko nie stanowi przeszkody na drodze do wiary, ale pozwala dostrzec, że Wszechświat ma o wiele bardzie złożoną i tajemniczą postać niż skłonni bylibyśmy sądzić. Dlatego należy się zgodzić z Ojcem św. Janem Pawłem II, który w encyklice „Fides et ratio” napisał: "Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie".   


Copyright © 2017. All Rights Reserved.