Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Grzegorz B. Bednarek: Św. Stanisław ze Szczepanowa BM – patron Polski

Kolejna rocznica męczeńskiej śmierci św. Stanisława i krakowskie kościelne  uroczystości wraz z doroczną procesją, które w niedziele przejdą w Krakowie stają się kolejną okazją do przypomnienia Polakom historycznych początków i chrześcijańskich korzeni naszej Ojczyzny oraz wydarzeń i postaci związanych z powstaniem państwa polskiego już w X wieku. 

 

Postać św. Stanisława, biskupa i męczennika,  ma w początkach naszej narodowej historii znaczenie podobne  do pierwszych męczenników za wiarę chrześcijańską, którymi byli pierwsi misjonarze z czasów Bolesława Chrobrego jacy zginęli na polskiej ziemi na przełomie X i XI wieku. Mowa tu o św. Wojciechu-Adalbercie, głównym patronie piastowskiej Polski, Pięciu Braciach Męczennikach i św. Brunonie z Kwerfurtu.  O ile jednak większość z nich pochodziła z innych krajów, ponieważ św. Wojciech był Czechem, Jan i Benedykt pochodzili z Włoch, a św. Brunon był rodowitym Saksończykiem,  o tyle św. Stanisław był jednym z najważniejszych dostojników piastowskiego państwa z czasów panowania Bolesława Śmiałego, urodzonym na polskiej ziemi w Szczepanowie niedaleko stołecznego Krakowa, i jako człowiek, duchowny i dostojnik państwa piastowskiego tu się ukształtował tu działał i  tu poniósł swą męczeńską śmierć, z rozkazu  polskiego króla w wyniku politycznego konfliktu i klątwy, którą obłożył Bolesława Śmiałego za   brutalne zdławienie w kraju buntów możnowładczych.

Jak zapisały to ówczesne kroniki św. Stanisław będący biskupem stołecznego wówczas Krakowa zginął od ciosów mieczem w głowę, które zadał mu sam król Bolesław Śmiały i porąbany został później na kawałki w swojej siedzibie biskupiej, która mieściła się na Skałce  obok grodu wawelskiego. W wyniku tego Bolesław Śmiały, z racji klątwy rzuconej na niego za ten czyn  musiał wyjechać  z kraju gdzie  zmarł na wygnaniu gdzieś na obrzeżach cesarstwa niemieckiego, jako mnich pokutnik. Niektórzy przypuszczają, że był to klasztor benedyktyński w Ossaiach w dzisiejszej austriackiej Karyntii . O tych tragicznych wydarzeniach pisali w swoich kronikach pierwsi polscy kronikarze Gall Anonim,  Wincenty Kadłubek i Wincenty z Kielc. Ostatni z tych żywotów św. Stanisława spisany w roku 1240 posłużył do kanonizacji św. Stanisława Szczepanowskiego, której dzięki staraniom krakowskiego biskupa Prandoty dokonał w Rzymie w roku 1253 papież Innocenty IV. Jak podają to katedralne spisy biskupów Stanisław Szczepanowski był dziewiątym z kolei biskupem Krakowa. Sarkofag z jego relikwiami znajduje się w katedrze wawelskiej.     

Aby jednak nie powielać ciągle tych samych informacji dotyczących postaci tego świętego warto podczas kolejnej rocznicy jego męczeństwa skoncentrować, się na paru kilku wątkach i informacjach, które są mniej znane choć  zasługują bez wątpienia na uwagę .

Jak wiadomo św. Stanisław przyszedł na świat w Szczepanowie leżącej niedaleko Bochni i pochodził ze szlacheckiego rodu Turzyców. Jego rodzicami mieli być Wielisław i Małgorzata. Do dziś  istnieje tutaj parafia p.w. św. Stanisława, w której jak głosi legenda ufundował on jeszcze za swojego życia drewniany kościół. Póżniej odnowił go najprawdopodobniej biskup krakowski Iwo Odrowąż, a od roku 1470  proboszczem tutejszej parafii został Jan Długosz z Brzeźnicy, który kazał tu wznieść murowany kościół gotycki.
 
Sensacyjnym wręcz znaleziskiem ostatnich  lat jakiego dokonano w dzisiejszej bazylice w Szczepanowie, która jest lokalnym sanktuarium św. Stanisława, jest prastara pochodząca z początku XI wieku  chrzcielnica romańska, która na terenie Polski  nie ma swojego odpowiednika. Jest to wykuta w kamieniu i pokryta figuralną płaskorzeźbą chrzcielnica typu kielichowatego, a jej jedynym istniejącym odpowiednikiem jest podobny zabytek  z romańskiego kościoła w niemieckiej Nadrenii. Według przypuszczeń może to być ta sama chrzcielnica, w której około roku 1037  ochrzczono Stanisława. Zagadką pozostaje jednak to, kto był kapłanem udzielającym mu chrztu. Istnienie w tym miejscu tak cennego kamiennego zabytku może też świadczyć o fakcie, że pierwszy kościół w tym miejscu  musiał już istnieć jeszcze przed reakcją pogańską w piastowskiej Polsce i  czeskim najazdem z roku 1039 które na dziesięciolecia zniszczyły dorobek pierwszej monarchii piastowskiej. Pewnym tropem dotyczącym chrystianizacji okolic Krakowa i Podbeskidzia po roku 1000   jest postać św. Świerada- Andrzeja lokalnego katolickiego pustelnika,  który w pierwszej połowie  XI wieku, czyli zaraz po ustanowieniu biskupstwa w Krakowie mieszkał i nauczał w Tropiu nad Dunajcem leżącym niedaleko Szczepanowa. Być może to właśnie on lub inni lokalni misjonarze z nim związani mieli w tym jakiś swój udział.

Dziś  w samym Szczepanowie  istnieje lokalny szlak św. Stanisława a składają się na niego miejsca związane z biskupem. Jest to tutejsza bazylika-sanktuarium p.w. św. Stanisława BM  z jego relikwiami, w której znajduje się wyżej wymieniona chrzcielnica oraz pobliska  Kaplica Narodzenia,  wzniesiona w miejscu, które jak mówi tradycja znajdują się resztki dębu, pod którym według lokalnej legendy Stanisław miał przyjść na świat,  Obok też znajduje się źródełko- studzienka w której, jak głosi tradycja matka obmyła świeżo narodzone niemowlę, z którego pielgrzymi czerpią dziś wodę zabierając ją ze sobą i uznając za świętą. Parafia w Szczepanowie należy  do Diecezji Tarnowskiej.

Tekst powstał z okazji z okazji tegorocznych uroczystości upamiętniających patrona Polski  św. Stanisława Szczepanowskiego BM z przeznaczeniem do publikacji w ramach współpracy autora  z OŁ KSD na zasadzie wolontariatu    

Foto: zdjęcie ilustracyjne….

Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukowanie tekstów i zdjęć oraz tytułu serii bez pisemnej zgody autora i wydawcy jest traktowane jako naruszenie praw autorskich łącznie z konsekwencjami prawnymi przewidzianymi w  Ustawie  o    prawie   autorskim i prawach pokrewnych / Dz. U. nr 24 z 23.02. 1994 r. poz.8/

Copyright G.B. Bednarek, 2017

Copyright © 2017. All Rights Reserved.