Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Z radością pragnę poinformować

Informujemy z dumą i radością: Nasz Kolega red. Jan Gać, członek zarządu OŁ KSD Kawalerem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego!

List  kol. Janka


SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY PRZYJACIELE

Z radością pragnę poinformować, iż w uznaniu zasług na rzecz Ziemi Świętej, którymi w moim przypadku jest służba w oprowadzaniu pielgrzymów po ziemskiej ojczyźnie Jezusa i przyległych krajach oraz misja upowszechniania wiedzy na jej temat w książkach i licznych artykułach, zostałem przyjęty w szeregi kawalerów i dam Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z siedzibą w Polsce w randze kawalera.

W trakcie trzydniowych przygotowań, czuwań, modlitw i uroczystości obrzęd inwestytury odbył się dnia 30 września 2017 roku w katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach. Poprzez dotknięcie mieczem ramienia kandydata i odebranie odeń przysięgi, inwestytury dokonał ksiądz biskup Piotr Skucha z Sosnowca. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz  w asyście czterech biskupów  oraz kilkudziesięciu kapłanów i tyluż kawalerów i dam rzeczonego Zakonu. Dekret przyjęcia, wystawiony na moje nazwisko w Rzymie, podpisał dnia 23 lutego 2017 roku Wielki Mistrz Zakonu Edwin Kardynał O’Brien.

Poczytuję sobie za wielki zaszczyt, honor i łaskę móc znaleźć się w szeregach najstarszego zakonu rycerskiego w Kościele, powołanego przez Godfryda de Bouillon niemal nazajutrz po zdobyciu Jerozolimy 15 lipca 1099 roku przez rycerzy pierwszej wyprawy krzyżowej. Zakon, który przechodził różne koleje dziejów w krajach Europy, dotarł i do Polski za sprawą  możnowładcy Jaksy z Miechowa, który po drugiej krucjacie nawiedził Ziemię Świętą w 1156 roku i przywiózł stamtąd pomysł zaszczepienia Zakonu na polskiej ziemi, przydając rycerzom na siedzibę miasto Miechów. Na skutek rozbiorów Zakon w Polsce praktycznie przestał istnieć. Jego  reaktywacja nastąpiła w 1995 roku i obecnie liczy około trzystu kawalerów i dam.

W obecnych czasach charyzmatem Zakonu jest wspieranie na różne możliwe sposoby rodzimych chrześcijan zamieszkujących Ziemię Świętą i przyległe kraje, nierzadko prześladowanych w morzu islamu.  

Deus lo Vult

Jan Gać, OESSH - Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitan
7 października 2017 roku

Copyright © 2017. All Rights Reserved.