Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Jadwiga Kamińska - Wieczór Patriotyczny

W Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 odbył się Wieczór Patriotyczny z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości. Przybyli Łodzianie wysłuchali koncertu Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia pod dyrekcją Jerzego Rachubińskiego.

Wieczór rozpoczęła średniowieczna pieśń rycerstwa polskiego powstała na przełomie XIII i XIV wieku „Bogurodzica”. Chór wykonał także m.in. „Marsz, marsz Polonia”, „Piechota”, „W krwawym polu srebrne ptaszę”, a także Modlitwę obozową”.        

            
Wielkimi brawami i owacjami na stojąco publiczność nagrodziła „Taki kraj” (sł. Jan Pietrzak, muzyka Zbigniew Raj). Wieczór Patriotyczny zakończył się wspólnym odśpiewaniem chóru i publiczności „Marszu Pierwszej Brygady” (muz. M.D. Tomnikowski, sł. Andrzej Hałaciński, opr. Jerzy Rachubiński).

Z historii chóru
                  
W 1886 roku przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Starym Mieście powstał męski chór zwany Sumowym. Inicjatorem założenia zespołu śpiewaczego był proboszcz ks. prałat Jan Siemiec. W 1921 r. chór przyjął nazwę Harmonia i pod kierownictwem artystycznym prof. Karola Prosnaka uświetniał uroczystości kościelne. Druga wojna światowa przerwała działalność, a po wyzwoleniu poszerzono repertuar o pieśni Stanisława Moniuszki i twórców staropolskich. Obecny repertuar chóru obejmuje muzykę sakralną i świecką, od średniowiecza po współczesność. Chór wykonuje pieśni chóralne a cappella oraz z towarzyszeniem instrumentalnym, a także muzykę oratoryjną m.in.: fragmenty „Requiem” W. A. Mozarta, „Te Deum” A. Brucknera, G. Bizeta oraz J. Haydna, „Messa di Requiem” G. Dionizettiego. Za najbardziej zasłużonych członków chóru uznać należy byłych prezesów: Bolesława Sosnowskiego, Stanisława Krawczaka, Cyryla Kozińskiego, Roberta Turka i Jerzego Irchę.  
              
Z okazji  jubileuszu  120- lecia w 2006 r. Stowarzyszenie Śpiewacze  Harmonia zostało uhonorowane odznaczeniem „ Za  Zasługi dla Miasta Łodzi  ”  przyznawanym  przez  Radę Miejską za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania. Z okazji jubileuszu  125- lecia w 2011 r. Stowarzyszenie  zostało odznaczone przez  Ministra Kultury i  Dziedzictwa  Narodowego Srebrnym   Medalem „Zasłużony  Kulturze   Gloria  Artis”.
Radość spotkań
                        
 Na co dzień pracują w szkole, urzędach, prowadzą własną działalność gospodarczą, niektórzy z nich to emeryci – co ich łączy? Miłość do muzyki. Członkowie chóru spotykają się dwa razy w tygodniu przy ul. Zamenhofa 32, by doskonalić przygotowane do występów utwory, rozwijać zainteresowania muzyczne, a jednocześnie by oderwać się od codziennych obowiązków pracy zawodowej. .
    
Prezes Małgorzata Ircha śpiewa w Harmonii od dziecka. Jak sama mówi - muzyka jest moim światem, wyrosłam w domu gdzie śpiew chóralny i działania na rzecz stowarzyszenia tworzyły klimat dnia codziennego. Pani Prezes cieszy się, że może kontynuować dzieło taty Jerzego Irchy.
    
Dla wiceprezesa Karola Stasińskiego, który śpiewa od ponad 30 lat to wspaniały etap działalności w jego życiu, który pragnie kontynuować.
    
Wiceprezes Jolanta Kaliszewska jest dumna ze stowarzyszenia i nazywa je śpiewaczą rodziną – Jest to chór wielopokoleniowy, tutaj śpiewają małżeństwa, dziadkowie a także  wnuki.
    
Dyrygentem chóru od 26 lat jest dr hab. Jerzy Rachubiński – Tak  zżyłem się z tą grupą ludzi, że bez nich życie straciłoby wartość i sens. Praca z nimi jest przyjemnością i daje znakomity wyraz artystyczny.
Chór koncertował w kilkunastu krajach Europy m.in. W Anglii, Francji, Holandii, Włoszech, Niemczech. W bogatym dorobku artystycznym  chóru  Harmonia można znaleźć nagrody i wyróżnienia za zdobycie czołowych miejsc w konkursach i festiwalach chóralnych w Polsce i za granicą.
    
Chociaż historia chóru wiąże się ściśle z historią Łodzi, a jego koncerty są wyjątkową okazją do podziwiania pięknie zharmonizowanych głosów, nie jest doceniany w naszym mieście tak jak na to zasługuje.


 Tekst:  Jadwiga Kamińska
 Foto: Marek Kamiński

Copyright © 2017. All Rights Reserved.