Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Ks. Kazimierz Kurek SDB - Kubek czystej wody.. dla DZIECIĘCIA w Betlejem

Na stronie internetowej Fundacji OPUS PRO MISSIO znajdują się piękne życzenia świąteczne: abyśmy dołączyli do Orszaku Trzech Króli, którzy zmierzają do Betlejem i jako dar złożyli „kubek czystej wody”.

Ten „kubek czystej wody” nawiązuje do wersetu ewangelicznego: „Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego, że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swej nagrody” /Mt 10,42 /.

Ten „kubek czystej świeżej wody” jest znakiem rozpoznawczym akcji „makulatura na misje – pomagamy budować studnie w Afryce”. O problemach związanych z dostępem do czystej wody tak wiele mogą powiedzieć misjonarze. Będące w Ośrodku Rehabilitacyjnym PROMIEŃ Sióstr Służek w Mariówce  /www.promien.mariowka.net/

Siostry Michalitki pracujące w Kamerunie z bólem opowiadały jak to przez 4 lata wędrowały codziennie po kilka razy po 4 km, aby przywieźć wodę do swojej misji: dla dzieci, uczniów, ośrodka zdrowia. Dziś już mają studnię. Została wybudowana ze środków gromadzonych w ramach w/w akcji . A takich potrzeb są dziesiątki, jeżeli nie tysiące.

Akcja „makulatura na misje – pomagamy budować studnie w Afryce” jest akcją o charakterze animacji misyjnej. To bardzo atrakcyjna forma apostolstwa świeckich. Swego czasu jeden z ojców zaangażowanych w to dzieło powiedział tak: ”my swego 4-letniego synka mianowaliśmy ambasadorem tej akcji. Jest bardzo dumny, że może mieć swój wkład w troskę o dostęp do wody swoich rówieśników w Afryce”. I dopowiedział jeszcze: „ to bardzo cenna wychowawczo akcja, ponieważ wiele razy otwiera-my z dziećmi strony misyjne różnych zgromadzeń. A może i któreś z naszych dzieci Chrystus powoła do pracy misyjnej”?

I wystarczy tylko przypomnieć, że 1 kg makulatury – to 75 litrów wody dla Afryki. A jedna tona to wartość 17 dużych drzew. Reszta takich „ciekawostek” jest dopowiedziana na wspomnianej stronie internetowej Fundacji. Czyli ten aspekt wychowawczy jest zwielokrotniony m.in. w odniesieniu do ochrony środowiska i ekologii.

Coś, co zdaje się być niepotrzebne / makulatura/ - przeprowadzone przez „serce czyli dodana zostaje miłość” – daje to, co jest najbardziej potrzebne – czyli wodę. A tam gdzie jest studnia, dzieci już nie muszą wiele kilometrów wędrować po wodę. Mogą ten czas przeznaczyć na naukę. I po szkole zabierać z przyszkolnej studni wodę dla domu, dla rodzeństwa. Tam, gdzie jest czysta woda – tam radykalnie zmniejsza się zapadalność na choroby. Tam, gdzie jest woda – zaczyna się uprawa warzyw, owoców, hodowla zwierząt – i zmniejsza się głód. Gdy poszczególne szczepy mają dostęp do wody –nie ma już – zwłaszcza w porze suchej – bratobójczych walk o resztki wody z wysychających bajorek.

Akacja jest bardzo prosta. Wystarczy uzgodnić podstawienie kontenera, ogłosić na wszelkie możliwe sposoby dwa dni w miesiącu zbiórki makulatury. A przychodzącym z makulaturą wręczać listy od misjonarzy, obrazki, kalendarze, itp. Tworzy się wtedy z miesiąca na miesiąc żywa wspólnota, zatroskana o los najuboższych – bo bez dostępu do wody. Z drugiej strony – tutaj w Polsce ubodzy też chcą mieć udział w tym dziele i starają się by przynajmniej przynieść symbolicznie 1 kg makulatury.

Wydaje się, że Polacy mogliby sprawić, że w ramach tej akcji codziennie będzie budowana przynajmniej jedna studnia w Afryce. I to z makulatury. To byłby cud. Bo póki ludzie w Afryce nie będą mieć dostępu do wody – to stale będą wędrować. A oni wiele razy chcą być na miejscu, u siebie.I wzmocnimy także pozycję polskich misjonarzy, którzy budując studnie -  pomnożą miłość miłosierną.

Czyli – dołączamy z „kubkiem świeżej, czystej wody do Orszaku Trzech Króli, a Boże Dziecię prosimy o błogosławieństwo dla tej akcji: by każde dziecko na świecie miało dostęp do czystej wody.

Mariówka, Nowy Rok 2018     

Copyright © 2017. All Rights Reserved.