Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Grzegorz B. Bednarek: Jordan -Pierwszy katolicki biskup misyjny Polski ok. 940-984 r./ Curriculum vitae Jordanes. Episcopus gentium posnanensis

W roku 2018 przypada 1050 letnia rocznica mianowania na chrystianizacyjną funkcję pierwszego dla  kraju Polan biskupa misyjnego Jordana, co wpisuje się w jubileuszową triadę uroczystości związanych z chrztem Mieszka I w roku 966 oraz narodzin pierwszego polskiego koronowanego króla Bolesława Chrobrego  w roku 967.Jest to więc   dla  nas Polaków  sprawa o tyle ważna, iż tajemnicza postać pierwszego misjonarza  katolickiej wiary chrześcijańskiej wśród słowiańskich plemion lechickich i polańskich zasługuje bez wątpienia    na   naszą    pamięć. Prologiem tego krótkiego opracowania niech stanie się opowiedziany nietypowo, bo tylko na podstawie dwóch konkretnych, udokumentowanych kronikarskich dat prawdopodobny żywot tego misjonarza będącego pierwszym krzewicielem chrześcijańskiej wiary katolickiej we wczesnopiastowskiej Polsce. Tak będzie prościej zweryfikować, co o nim rzeczywiście wiemy, a czego możemy się   jedynie   domyślać   posiadając   tylko  poszlaki  i  strzępy  informacji  na  jego  temat.

Tak naprawdę, to jedynymi znanymi z kronikarskich zapisów z jego życiorysu są bowiem tylko dwie daty. Jedna pewna, druga już dyskusyjna.  Pierwsza to rok 968, kiedy Jordan został powołany jako biskup misyjny  dla  Poznania, lub też szerzej dla kraju Polan, bo tak chyba współcześnie należy rozumieć ten przekaz. Informację taką podał w swojej kronice dotyczącej czasów ottońskich baczny i dobrze poinformowany obserwator swoich czasów i rzetelny kronikarz epoki ottońskiej, saski biskup Merseburga  Thietmar.  Dlaczego to właśnie Jordan został powołany na misjonarza plemion lechickich  i czy znał osobiście ochrzczonego dwa lata wcześniej  księcia Mieszka, Thitmar już tego niestety nie napisał.
 
Kim był za młodu, skąd pochodził i co robił w życiu nasz pierwszy biskup misyjny do momentu przyjazdu na dwór Mieszka też niestety nie wiadomo.Wiadomo jedynie, że sprawował w państwie wczesnopiastowskim najprawdopodobniej swoją funkcję do roku 984, kiedy po śmierci Dobrawy i kolejnym małżeństwie Mieszka z saską księżniczką  Odą, córką możnego grafa Marchii Północnej Teodryka,  zastąpił   go   biskup    o   imieniu Unger przybyły w orszaku tej księżniczki na dwór piastowski.
 
W jakim miejscu, kiedy, jak umarł i gdzie został pochowany też niestety nic nie wiadomo. Przyjmuje się jednak, że miejscem jego pochówku jest katedra poznańska, gdzie dziś znajduje się odlana w brązie współczesna płyta nagrobna z jego wizerunkiem. Można też przypuszczać, że zmarł śmiercią naturalną, ponieważ gdyby został zamordowany przez pogan podczas swoich misji chrystianizacyjnych, to na pewno ogłoszono by go pierwszym polskim świętym jeszcze za życia Mieszka, tak jak miało to miejsce kilkanaście lat później w wypadku śmierci św. Wojciecha w Prusach i jego wręcz natychmiastowej kanonizacji.  
 
Co działo się z biskupem   Jordanem   przez    kilkanaście lat jego misyjnej i biskupiej posługi sprawowanej na książęcym dworze Mieszka I też niestety pokrywa popiół zapomnienia. Tutaj jedyną pewną datą wydaje się być rok 977, w którym zmarła księżna Dobrawa i można się domyślać, że to właśnie  on odprawiał  na  Wzgórzu  Lecha  Gnieźnie, w ufundowanej tu przez księżnę Dobrawę rotundzie jej uroczysty pochówek.   Nie odnotowano niestety tego faktu w żadnych innych współczesnych temu misjonarzowi ani niemieckich, ani rzymskich zachowanych w oryginale do dziś annałach i kronikarskich zapiskach.

Oto co w swej Kronice zapisał na temat pracy misyjnej Jordana  Thietmar: Ich pierwszy biskup Jordan  ciężką  miał   z    nimi pracę zanim  niezmordowany    w    wysiłkach      nakłonił      ich       słowem i czynem, do uprawiania winnicy pańskiej. Datę wyboru, Jordana na biskupa Poznania potwierdziły jedynie o wiele późniejsze, bo powstałe już z odpisów w późnym średniowieczu Rocznik poznański, Spominki gnieźnieńskie oraz czeska Kronika Kosmasa,. Nie wiadomo więc też, czy rok 968 był tylko jego rokiem wyboru, czy też intronizacji, czyli bezpośredniego objęcia biskupiej funkcji w nowopowstałej diecezji i jej katedrze, która wtedy przecież w grodzie poznańskim jeszcze nie istniała.  
    
W badaniach historii polskiej literatury i początków piśmiennictwa na ziemiach polskich biskup Jordan uważany jest również za pierwszego kronikarza spisującego po łacinie wydarzenia dat rocznych w najstarszym polskim roczniku katedralnym,  który  rozpoczyna  się  od   lat 70-tych X wieku i  jest zapisem o proweniencji gnieźnieńskiej. O dacie śmierci biskupa Jordana w roku 984 wspomniano właśnie w tym roczniku spisywanym jednak z innych roczników wiele wieków później.  Co do tej konkretnej daty zgonu biskupa Jordana polscy historycy spierają się jednak również sytuując  ją  pomiędzy  rokiem  982  a  984.  

Tekst jest fragmentem  bibliograficznej publikacji autora zatytułowanej  „Biskup Jordan. Pierwszy chrystianizator Polski”. przygotowanej  z okazji jubileuszu 1050-lecia wyboru biskupa Jordana  na funkcję biskupa misyjnego dla kraju Polak w roku 968 , zdjęcie- autor
 
Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukowanie tekstów  oraz tytułu serii bez pisemnej zgody autora i wydawcy jest traktowane jako naruszenie praw autorskich łącznie z konsekwencjami prawnymi przewidzianymi w  Ustawie   o    prawie   autorskim  i   prawach   pokrewnych / Dz. U. nr 24 z 23.02. 1994 r. poz.8/  Grzegorz B. Bednarek

Copyright © 2017. All Rights Reserved.