Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat-Rozwody i ich skutki

"Ostatnio przeczytałem, że rocznie rozwodzi się u na w Polsce ponad 70 tysięcy par. Nie wiem jaki to stanowi procent w stosunku do zawieranych małżeństw ale pewnie spory. Zastanawiam się dlaczego tak się dzieje, czy wcześniej też tak było czy to proces ostatnich lat?”
Rozwody stały się w dzisiejszym świecie zjawiskiem powszednim. Od czasu nasilenia się walki z chrześcijańskim ideałem życia rodzinnego rozwody oraz inne chorobliwe zjawiska uderzające w rodzinę nieustannie wzrastają. Od 1915 roku kiedy to w USA Margaret Sanger zaczęła promować powszechną antykoncepcję i sterylizację liczba rozwodów wzrosła o 500%. U nas w Polsce daje się zauważyć następująca zależność: im bardziej w danym środowisku rozpowszechniony jest liberalny, laicki, antychrześcijański wzorzec życia, tym bardziej nasila się zjawisko rozwodów. Wielu ludziom wydaje się, że rozwody można oceniać jako coś pozytywnego, jako osiągnięcie wywalczone na drodze do wolności i niezależności. Jednak rzeczywistość jest inna. Rozwód jest skierowany przeciw samemu Bogu, Który ustanowił sakrament małżeństwa, to uderzenie w małżeństwo, które w Bożym zamierzeniu jest tak nierozerwalne jak jedność Chrystusa i Kościoła, jedność trwająca na wieki, to zerwanie przymierza z Bogiem, pozbawienie się sakramentalnej łaski, zgorszenie, triumf postawy egoistycznej, krzywda wyrządzona samemu sobie i własnej rodzinie. Po nawet najbardziej "kulturalnie" przeprowadzonym rozstaniu pozostają u rozwodzących się współmałżonków niezabliźnione rany oraz poczucie krzywdy wyrządzonej dzieciom i pozostałej rodzinie.

Jakie są przyczyny rozwodów?

Wśród wielu czynników na czoło wysuwa się panująca dzisiaj cywilizacja materialistyczna i konsumpcjonistyczna, narzucająca poprzez środki masowego przekazu niewłaściwe, antychrześcijańskie wzorce życia rodzinnego i społecznego. Przesłanie środków masowego przekazu kierowane do młodego, mało krytycznego i często niedojrzałego odbiorcy nie zawiera obrazu normalnej, szczęśliwej rodziny. Seriale filmowe, programy telewizyjne, powieści, czasopisma kolorowe, zwłaszcza czasopisma kierowane do młodzieży promują wzorce niemoralne, szkodliwe. Najczęściej ukazywana jest rodzina rozbita, członkowie tej rodziny szukają jedynie przyjemności w związkach pozamałżeńskich, lub dewiacyjnych. Jak pisze amerykański badacz: "Młody człowiek - mający ponad dziesięć lat - oglądając w ciągu roku programy telewizyjne widzi ponad dziewięć tysięcy scen sugerujących współżycie seksualne, zawierających komentarze lub aluzje seksualne. Spośród tych scen ponad siedem tysięcy, czyli około 80% przedstawia seks poza małżeństwem. Coś takiego powtarza się każdego roku. Zanim osiągnie dwudziesty rok życia, zobaczy w telewizji dziewięćdziesiąt tysięcy scen o treści seksualnej"/ Josh McDowell, Nie! Pomóż swojemu dziecku pokonać presję seksualną. Lublin 1992, s. 29/. Pewien autor pisze: " W codziennych serialach telewizyjnych przystojni mężczyźni i piękne kobiety wskakują do łóżek i wyskakują z nich jak muchy w upalny dzień". Inną przyczyną jest, będące skutkiem oddziaływania mass mediów narastanie w społeczeństwie pobłażliwości dla zła moralnego, w tym także rozwodów. W naszym społeczeństwie często wskazywaną przyczyną rozwodów jest alkoholizm męża lub żony, stymulowana przesłaniem środków masowego przekazu niewierność, niedojrzałość jednego lub obojga małżonków do podjęcia odpowiedzialności za rodzinę. Niedojrzałość małżonków przejawia się także w gotowości zerwania swojego małżeństwa już nawet przy pierwszych pojawiających się trudnościach, bez próby podjęcia wysiłku ratowania swojego związku. Bardzo często wcześnie rozpoczynane życie seksualne rzutuje negatywnie na trwałość zawartego małżeństwa.
Jakie są skutki rozwodu dla rodziny ?
Rozpad więzi osobowych i uczuciowych wywołuje u dotychczasowych małżonków bardzo silne poczucie osamotnienia, odrzucenia i krzywdy. Może ono być przyczyną depresji psychicznej, załamania, schorzeń fizycznych. Rozwód niesie ze sobą często zerwanie z rodziną, z wieloma dotychczasowymi przyjaciółmi, którzy nie chcąc być nielojalni wobec drugiej strony odsuwają się. Pogarsza się sytuacja finansowa rodziny. Pogorszeniu ulega zwłaszcza sytuacja żony. Najczęściej to ona musi odtąd zajmować się dziećmi, podejmować wszelkie obowiązki rodzinne i wychowawcze. Rozwód stanowi także niezmierną krzywdę wyrządzoną dzieciom. Załamuje się i popada w ruinę ich cały dotychczasowy świat i poczucie bezpieczeństwa. Dzieci osób rozwiedzionych często w akcie protestu lub załamania przyłączają się do grup przestępczych, tam poszukując brakujących więzi i uczuć, przeżywają poczucie winy, konflikt lojalności wobec kłócących się rodziców. Rozwód rodziców niszcząco oddziałuje na całe dalsze życie dziecka, pozbawionego oparcia oraz ochrony przed poczuciem opuszczenia, lękiem i poczuciem winy.
Jak zapobiec rozwodowi?
Należy przede wszystkim swoje małżeństwo i rodzinę zawierzyć Chrystusowi, polecając Bogu zwłaszcza swojego współmałżonka i ewentualne trudności. Wzajemne porozumienie, wspólne przeżywanie wszystkich radości i smutków powinno prowadzić do umiejętności cieszenia się swoim małżeństwem i swoją rodziną. W chwilach trudnych trzeba myśleć o przeżytych razem radościach i smutkach.

Ks. W. Kulbat

Katechizm Kościoła Katolickiego na temat rozwodów pisze: "W wielu krajach są obecnie liczni katolicy, którzy na podstawie prawa cywilnego decydują się na rozwód i zawierają cywilnie nowy związek. Kościół, będąc wierny słowom Jezusa Chrystusa: "Kto oddala swoją żoną, a bierze inną popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo" (Mk 10, 11-12), nie może uznać nowego związku za ważny, jeśli ważne było pierwsze małżeństwo. Jeśli rozwiedzeni zawarli cywilnie drugi związek małżeński, znajdują się w sytuacji, która obiektywnie wykracza przeciw prawu Bożemu. Dlatego nie mogą oni przystępować do Komunii eucharystycznej tak długo, jak długo trwa ta sytuacja. Z tego samego powodu nie mogą oni pełnić pewnych funkcji kościelnych. Pojednanie przez sakrament pokuty może być udzielane tylko tym, którzy żałują, że złamali znak Przymierza i wierności Chrystusowi, i zobowiązują się żyć w całkowitej wstrzemięźliwości." / 1650/.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.