Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat-Zbliżyć się do Chrystusa

Uroczystość Zmartwychwstania Chrystusa  pomaga nam  poznać zamiary i pragnienia Jego  serca i jego miłość do nas samych. Kim jest dla nas Chrystus?  Wspaniałe mozaiki  Rzymu czy Rawenny ukazują piękne, pełne majestatu  Oblicze Tego, Który jest naszym Królem i Bogiem oraz włada i kieruje naszym życiem. Jest to Chrystus z wizji Apokalipsy, Chrystus św. Jana, św., Pawła, św. Hieronima, św.  Augustyna, Chrystus męczenników, Chrystus Ojców Kościoła. Jest to Chrystus Bóg, Chrystus Król.  „ W Nim zamieszkuje cała pełnia bóstwa… Albowiem w Nim wszystkie rzeczy zostały stworzone na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne… On jest obrazem Boga niewidzialnego , pierworodnym wszelkiego stworzenia” / Kol 1,2/. On jest „świadkiem wiernym pierworodnym spośród umarłych i księciem królów ziemskich . On to nas umiłował, obmył z nas z grzechów naszych we krwi swojej i uczynił nas królestwem i  kapłanami Bogu i Ojcu swemu”/ Ap 1/. Liturgia i wiara Kościoła mówią nam o Bogu niezmierzonej potęgi, mądrości i miłości, Który się uniżył,  stał się człowiekiem i objawił  nieskończoność potęgi, mądrości i miłości istniejących w jego bóstwie. Chrystus jest obecny nie tylko w swoich wizerunkach, ikonach, ale także rzeczywiście obecny w tabernakulum i na naszych ołtarzach  podczas  Najświętszej Ofiary. Chrystus obecny w świątyniach w całej swojej władzy, w całym swoim człowieczeństwie,  otwiera  serce na nasze ludzkie prośby, nędze i niepokoje. Tylko On może je  wysłuchać i nam pomóc. Chociaż jesteśmy społeczeństwem obciążonym różnorakimi wadami i grzechami, choć tak wielu jest obojętnych i zagubionych, jednak pocieszają  i umacniają nas  Jego słowa.  Tylko On  może nas zrozumieć  i zaspokoić  nasze największe pragnienia i tęsknoty, umacnia nas kiedy przychodzimy do kościoła, miejsca Jego szczególnej obecności. 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.