Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Jadwiga Kamińska - Inwestytura Zakonu Rycerskiego św. Jerzego Męczennika

Mszą świętą w kościele wojskowym pw. św. Jerzego w Łodzi rozpoczęła się uroczystość inwestytury dam i kawalerów do Zakonu Rycerskiego św. Jerzego Męczennika. Liturgii przewodniczył ks. por. dr Stanisław Pawłowski, pełniący obowiązki administratora parafii. Na uroczystość przybyli nie tylko goście z kraju, ale także z zagranicy.

Najliczniejsza delegacja przyjechała z Węgier wraz z Wielkim Mistrzem Zakonu JE dr Tamasem Kutalikiem oraz Wielkim Priorem Węgier dr Agnes Vranesics.

Witając przybyłych do świątyni Ksiądz Stanisław powiedział: „Cieszę się, że Zakon Rycerski pod wezwaniem św. Jerzego wraca na swoje miejsce. Inwestytura, czyli włączenie nowych członków do Zakonu św. Jerzego odbywa się w kościele, który nosi to imię. Zakon Rycerski św. Jerzego założony 23 kwietnia 1326 r. przez króla Węgier Karola Roberta Andegaweńskiego, w obecności najwyższych dostojników kościelnych i świeckich, był elitarnym wojskowym, dobrowolnym stowarzyszeniem 50 rycerzy niezależnych od kościoła, chociaż propagującym wiarę katolicką, poprzez wzorowe życie, cnoty rycerskie i pomoc potrzebującym. Rola Zakonu zmieniała się na przestrzeni wieków, zawsze jednak dominował patriotyzm, sprawiedliwość i pomoc drugiemu człowiekowi. Rycerze Zakonu stanowili Radę Królewską, a Wielki Mistrz miał przywilej reprezentowania króla. Odnowa Zakonu po upadku komunizmu dokonała się w 1989 r. Współcześnie ich praca i posługa koncentruje się na pomocy potrzebującym, pracy nad sobą oraz propagowaniu wiary chrześcijańskiej i patriotyzmu”.

Dekret o decyzji przyjęcia nowych członków do Zakonu odczytał Wielki Prior Polski dr Paweł Michalak. Postulanci złożyli przysięgę wierności ideałom i zobowiązaniom Zakonu. Inwestytura odbyła się przy  zachowaniu średniowiecznego ceremoniału. Obrzędu dokonał Wielki Mistrz Zakonu JE dr Tamas Kutalik. Do grona dam i kawalerów dołączyli: Natalia Artiemjewa, Natalia Czebotariowa i Zbigniew Nowak.

W uznaniu za zasługi, wsparcie i działalność na rzecz Zakonu honorowym tytułem i Krzyżem św. Jerzego odznaczono Tadeusza Szeląga.

Wielki Mistrz Zakonu odczytał dekret z dnia 27 maja 2018 r., w którym JE Tadeusz Kaczor rezygnuje z tytułu Wielkiego Mistrza i przekazuje go swojemu następcy dr Tamasowi Kutalikowi wraz z prawami do wypełniania zadań statutowych. – Chciałbym, aby Zakon św. Jerzego w Polsce działał na takich zasadach, jak przez kilkaset działał na Węgrzech i aby pracował w duchu statutu – powiedział Wielki Mistrz.

Wielki Mistrz odczytał także dekret nominacji na Wielkiego Priora Polski dr Pawła Michalaka oraz dekret nominacji na Wielkiego Priora Skandynawii dr Adama Szeląga.

Uroczystość w świątyni wojskowej zakończył koncert chóru Cantus Cordis z Mińska na Białorusi, który w tym roku obchodzi 15-lecie swojej działalności, a założycielką i dyrygentem jest Dama Zakonu Rycerskiego św. Jerzego Męczennika Janina Chwalko.

 

 

Foto: Marek Kamiński

Copyright © 2017. All Rights Reserved.