Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Świat bliżej apokalipsy.

Tajemnicze słowo apokalipsa często powraca na łamy czasopism. Taką nazwę nosi ostatnia księga Nowego Testamentu. W księdze tej przedstawione są prorocze wizje dotyczące ostatecznych losów ludzkości. Są tam napomnienia dla obojętnych, przestrogi i wizje kary Bożej dla grzeszników i odstępców,  pocieszenie i nadzieja Bożej nagrody dla sprawiedliwych. Księga przypisana św. Janowi Ewangeliście kończy się tęsknym wezwaniem: „Przyjdź Panie”. W rzeczywistości pomimo niezwykłych zagrożeń i klęsk, które są w niej opisane, księga Apokalipsy jest Księgą Pocieszenia. Tymczasem świeckie media mówią o zagładzie, która czai się wokół nas. Mówi się o groźbie apokalipsy jądrowej, o apokalipsie ekologicznej, która wynika z bezmyślnej działalności ludzi. Wiele klęsk ma charakter naturalny i niezależny od działalności człowieka. Często pisze się o szukaniu ratunku w podróży na inną planetę. Jednak Pismo św. mówi o klęskach w kontekście takich znaków jak masowa apostazja, katastrofy naturalne; trzęsienia ziemi, powodzie. Św. Łukasz podaje słowa Jezusa: " Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie" (Łk 21,25-28). Pamiętajmy jednak, że mówienie o  apokalipsie bez nawrócenia, łaski uświęcającej, sakramentów św., to głos fałszywych nauczycieli, budzących niepotrzebny niepokój i strach, a nie obietnicę radykalnej odnowy. Chrześcijanie czekają na radosny powrót Pana Jezusa, a nie na koniec świata!

Ks. Waldemar Kulbat


Copyright © 2017. All Rights Reserved.