Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Wystawa poświęcona pamięci Ojca Świętego bł. Jana Pawła II

W związku z przypadającą  w dniu 01.05.2012 r. pierwszą rocznicą beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II przygotowane zostały kolejne edycje wystawy fotograficznej  zatytułowanej „Chrześcijańskie korzenie zjednoczonej Europy - Najstarsze kościoły i klasztory ziemi rodzinnej Jana Pawła II”. Jedna z nich zaprezentowana została w Głownie, a jej otwarcie miało miejsce w dniu 3  maja w kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w obecności władz miasta i setek wiernych uczestniczących w uroczystościach związnych z 221 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Wystawę uzupełnia ciekawy folder informacyjny o romańskich zabytkach Małopolski a współorganizatorami jej głownieńskiej edycji są Urząd Miasta Głowno wraz z burmistrzem Panem Grzegorzem Janeczkiem oraz tutejsza parafia p.w św. Jakuba Apostoła wraz z ks.prałatem Stanisławem Banachem. Debiut ekspozycji  miał miejsce w zeszłym roku z okazji beatyfikacji papieża- Polaka ,  a wystawa prezentowana była dotychczas między innymi w Archikatedrze Prymasowskiej w Gnieźnie, w mieszczącej się w Pałacu Staszica warszawskiej siedzibie Polskiej Akademii Nauk oraz w Radomsku i Piotrkowie Trybunalskim.

Wystawa wpisuje się w obywatelski nurt przypomnienia i utrwalenia w społeczeństwie polskim papieskich nauk odnoszących się do ponad tysiącletniej historii Polski, jej tradycji narodowej i chrześcijańskich wartości, na których przez ostatnich dziesięć stuleci zbudowano jej państwowość. Jej współautorem i pomysłodawcą jest członek Oddziału Łódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Grzegorz B. Bednarek.  

Ekspozycja prezentuje kilkanaście obiektów sakralnych z terenu całej Małopolski, nad którymi do roku 1978, jeszcze jako biskup Diecezji Krakowskiej, duszpasterską pieczę sprawował ks. kardynał Karol Wojtyła. W swej duchowej wymowie nawiązuje ona do encyklik Ojca Świętego dotyczących chrześcijańskich korzeni zarówno polskiego, jak i europejskiego dziedzictwa kulturowego. Materiał zdjęciowy przygotowany został  w parę miesięcy po śmierci Jana Pawła II w porozumieniu z krakowskim Katolickim Centrum Kultury i Urzędem Marszałkowskim Małopolski. Kolorowe fotogramy składające się na wystawę ukazują najstarsze, świątynie Krakowa i Małopolski, które pomiędzy X a XIII wiekiem stały się opoką  chrystianizacji  tej części piastowskiej Polski.  Na zdjęciach można obejrzeć zabytki Wawelu wraz z kryptą św. Leonarda, w której jako świeżo wyświęcony kapłan swą pierwszą mszę ks. Karol Wojtyła.

Do innych obiektów należą słynne opactwo benedyktyńskie w Tyńcu, krakowskie kościoły św. Andrzeja, św Wojciecha i Salwatora oraz mniej znane romańskie świątynie w Dziekanowicach, Tropiu, Wysocicach, Prandoncinie i Kościelcu Proszowickim. Ekspozycję zamykają zdjęcia klasztorów w Mogile i Miechowie. Dzięki temu wystawa przedstawia szczegółowo bogactwo  najstarszej architektury sakralnej ziemi rodzinnej papieża Polaka.

Obok zdjęć pejzażowych, ukazujących piękno romańszczyzny w jej naturalnym otoczeniu, można tu odnaleźć niedostrzegane często przez odwiedzających, detale architektoniczne lub nieznane  fragmenty romańskich  budowli, gdzie  przed ponad tysiącem lat rodziła się państwowość polska. Wystawa ta, oprócz funkcji dokumentacyjnej, posiada także walor artystyczny ponieważ prezentowane na niej fotogramy ukazują architekturę romańską poprzez pryzmat pór roku, co stanowi o jej dodatkowej, estetycznej wartości. Tym bardziej, iż dokumentację zdjęciową przygotowały osoby, będące jedynie z potrzeby ducha miłośnikami polskiej historii i zabytków romańskich. Tworzone obecnie w całej Europie połączenia chrześcijańskich szlaków kulturowych utrwalą zapewne pamięć o wszystkich prezentowanych tutaj budowlach stanowiących o dumie i tysiącletniej historii naszego narodu i kraju.

Zeszłoroczna beatyfikacja Jana Pawła II przez Ojca Świętego Benedykta XVI i oczekiwanie na Jego zbliżającą się kanonizację stała się  doskonałą okazją do utrwalenia  duchowego przesłania błogosławionego Sługi Bożego jakim był ks. kardynał Karol Wojtyła, późniejszy biskup Rzymu i pierwszy papież Słowianin. Niewątpliwą ciekawostką wystawy są też prezentowane na niej reprodukcje obrazów zatytułowanych „Wieczerza aniołów” i ”Chrystus oczekujący” namalowane  w dniu śmierci  Jana Pawła II przez autora prezentowanych zdjęć. Obrazy przedstawiają w impresjonistycznej konwencji Chrystusa  i anioły oczekujące  na  błogosławioną duszę wiernego sługi bożego Karola Wojtyły.

Tekst, copyright: Grzegorz B. Bednarek                                                  

Copyright © 2017. All Rights Reserved.