Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Grzegorz Bednarek. Cykl autorski: "Chrześcijańskie korzenie Zjednoczonej Europy". Wspólni apostołowie Węgier i Polski

Jednym z najważniejszych procesów cywilizacyjnych, który w przeszłości doprowadził do powstania  politycznej i kulturowej wspólnoty wielu narodów europejskich był na przełomie X i XI wieku „renesans ottoński”. Ten trwający ponad całe stulecie prąd polityczny i umysłowy, związany z panowaniem  saskich cesarzy z dynastii  ottońskiej i chrsytianizacją Europy środkowej i północnej, spowodował wówczas narodziny dwóch nowych europejskich państw- Polski i Węgier.  Po tysiącu lat od tamtych wydarzeń  stał się także zalążkiem nowego porządku, który zaowocował powstaniem dzisiejszej Unii Europejskiej.

W symboliczny sposób rok 1000 był więc dla tej części Europy  zarówno początkiem ich narodowej historii, jak też utrwaleniem na ogromnym obszarze naszego kontynentu wiary chrześcijańskiej. Bolesław Chrobry i Stefan I Wielki,  pierwsi koronowani za zgodą ówczesnego papieża Sylwestra II i cesarza  Ottona III władcy Polski i Węgier,  dzięki temu, że wprowadzili swoje kraje do chrześcijańskiej rodziny narodów europejskich stali się w nich narodowymi bohaterami. Ich polityczne związki z restytuowanym Cesarstwem Zachodniorzymskim i podporządkowanie się religijnej  instytucji papiestwa przez tysiąc lat decydowało o katolickiej tożsamości obydwu naszych narodów, które dzięki przyjęciu chrześcijaństwa w obrządku zachodniorzymskim stały się na setki lat lokalnymi potęgami .

Za wszystkimi  tymi wydarzeniami stały jednak konkretne postaci bez których ten wielki przełom nie byłby w ogóle możliwy. Należały do nich wybitne osobowości pierwszych misjonarzy roku 1000, którzy zostali patronami zarówno  Polski jak i Węgier.  Byli to między innymi św. Brunon z Kwerfurtu, św. Wojciech- Adalbert, pierwszy arcybiskup Estergom Astrich oraz polski misjonarz św. Andrzej-Świerad, który zmarł jako pustelnik w jednym z węgierskich klasztorów w Nitrze. W innym z dawnych węgierskich  opactw benedyktyńskich w Ossaiach, swój wieczny spoczynek znalazł także jeden z pierwszych piastowskich królów, Bolesław Śmiały.

Późniejsze dynastyczne związki Piastów i Arpadów trwające niemal przez całe średniowiecze oraz przyjazne stosunki Węgrów i Polaków potwierdzały jedynie trwały chrześcijański fundament przyjaźni obydwu naszych narodów i ich  tysiącletniej już, rzeczywistej współpracy.  Warto tu jednak podkreślić, że w roku 1000 także Dania, Norwegia, Szwecja i Islandia znalazły się w bezpośredniej sferze wpływów zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego.

Setki najstarszych romańskich zabytków architektonicznych, które w każdym z tych krajów są ich najcenniejszymi historycznymi zabytkami poświadcza jedynie ich chrześcijańskie korzenie. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno przed dziesięcioma wiekami, tak i na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia naszej ery, kiedy po upadku wschodnioeuropejskich reżimów komunistycznych  dawne kraje takie jak  Polska, Węgry, Wschodnie Niemcy, Czechy i Słowacja powróciły do swych  narodowych korzeni i tradycji stając się członkami Unii Europejskiej, to właśnie etos chrześcijański i zachodnioeuropejski model demokracji stały się  fundamentami, na których odbudowano po ponurej epoce marksizmu-leninizmu wszystkie te kraje. Dziś po dwudziestu latach od tamtych przemian, kiedy w wielu z europejskich krajach poprzez ich ateizację po raz kolejny zagrożona została istotna część kulturowego dziedzictwa Europy przypominanie o jej chrześcijańskich źródłach staje się pewnego rodzaju intelektualnym obowiązkiem Europejczyków. Dzisiejsi Polacy i Węgrzy wydają się obecnie bardzo dobrymi ambasadorami tej idei.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.