Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Ks. dr Waldemar Kulbat - Dwie wizje świata

Trwa spór o prawdę o Bogu i nas samych. Czy racja jest po stronie religii,  która jest nieustannie atakowana, czy po stronie ideologii sekularyzmu, która jest bardzo silnie promowana i propagowana? O tym jaką rolę odgrywają w tym sporze media tzw. głównego nurtu świadczy  kłamliwy nagłówek na jednym z największych portali internetowych : „Lawinowy wzrost wystąpień z Kościoła w Polsce”. Po sprawdzeniu  – okazało się, że w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2012 roku w całej Polsce było takich aktów apostazji 18! Poważniej przedstawia się lista ateistów na innym portalu licząca kilkanaście tysięcy nazwisk. Jednak na prawie 40-to milionowe społeczeństwo nie jest to liczba porażająca. Wbrew pesymistycznym i zniekształcającym rzeczywistość informacjom  nie  występują w naszym kraju na szeroką skalę ani spadek powołań (niewielki spadek jest spowodowany zmniejszeniem całej populacji młodych ludzi), ani masowe odchodzenie od praktyk, ani też kryzys zaufania do Kościoła katolickiego. To tylko niektóre przykłady manipulacji. Nadal wyraźna większość Polaków Kościołowi ufa. Dlaczego propagatorzy ateizmu nie odnoszą sukcesu? Na czym polega przyciągająca siła religii? Aby odpowiedzieć na to pytanie warto pokazać odpowiedzi, które udzielają wiara i ateizm. Dinesh  D`Souza, wskazuje na różnicę w postawach ludzi wierzących i ludzi, którzy odrzucają przesłanie wiary.

Przesłanie ateistów  i agnostyków


Według ateistów prawda o genezie i sensie życia ludzkiego jest dość smutna: pochodzisz z małej komórki, zbudowanej z pierwotnej protoplazmy, którą fale wyrzuciły na pustą plażę trzy i pół miliarda lat temu. Jesteś produktem ślepego przypadku i  sił natury. Jesteś torebką z cząsteczkami atomów , zlepkiem aminokwasów i białek. Żyjesz na małej planecie w niewielkim  układzie słonecznym, zagubionym w  pustym zakątku wszechświata, który też nie wiadomo dzięki komu i po co zaistniał. Twoje istnienie nie ma żadnego znaczenia. Jesteś istotą czysto biologiczną,  różnisz się od drobnoustrojów,  czy ameb tylko stopniem rozwoju, ale nie rodzajem. Nie masz w sobie żadnego duchowego pierwiastka poza ciałem, a wraz ze śmiercią twoja egzystencja skończy się definitywnie. Słowem pochodzisz z niczego i zmierzasz donikąd. Ludzi, którzy wyznają takie poglądy można nazwać grupą ateistów. Nie wiedzą oni po co właściwie istnieją, są przekonani, że nie ma Boga, że człowiek składa się jedynie z materii , która nie potrafi nawet wyjaśnić własnej zdolności myślenia. Grupy  ateistów przyciągają jedynie garstkę zgorzkniałych, zbuntowanych przeciw Bogu i ludziom dusz. Jak zauważają socjologowie, społeczności, w których dominuje ateizm charakteryzuje także niezdolność do reprodukcji. W Rosji, w której społeczeństwo zostało skażone duchem ateizmu, na jedno żywe urodzenie przypadają dwie aborcje. Co roku wskaźnik urodzeń maleje tam o 700 tys. Europa, w której żywe są tendencje ateizacji przeżywa ogromny regres demograficzny. Zmierzająca ku ateizmowi Europa, której społeczeństwa zabiegają jedynie o wygodne życie i przyjemności zmysłowe, zdaje się być cywilizacją na schyłkowym etapie rozwoju. Historycy zauważają, że Europa cierpi na najdłuższy ciągły spadek liczebności swej populacji od czasów Czarnej Śmierci w XIV wieku. Podobnie kurczy się populacja Japonii, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, gdzie istnieje dominacja ateistycznych ideologii naznaczonych konsumizmem i hedonizmem. Dzieje się tak, gdyż motywacja religijna do przekazywania życia straciła na znaczeniu.  Zupełnie inna jest perspektywa chrześcijańska.

Przesłanie chrześcijańskie

Wiara nas zapewnia: Jesteś wyjątkowym, niepowtarzalnym dzieckiem dobrego, wszechmocnego Boga, stworzonym na Jego podobieństwo, to znaczy obdarzonym rozumem i wolna wolą. Masz zdolność myślenia, odczuwania i oddawania Mu czci, co wynosi Cię ponad wszelkie inne stworzenia. Różnisz się od zwierząt nie tyle stopniem rozwoju, co istotą. Jesteś niepowtarzalny, wśród innych przedstawicieli swego rodzaju. Twój Stwórca kocha Cię tak bardzo, i tak mocno pragnie Twojej bliskiej obecności, że stworzył doskonały plan Twego życia. Na dodatek Bóg oddał swego jedynego Syna na ofiarę , byś mógł cieszyć się z Nim wiecznym szczęściem. Jeśli tylko chcesz przyjąć dar zbawienia, możesz stać się dzieckiem Boga. Jako człowiek zawierzenia masz  poczucie sensu własnego życia i istnienia. Także nasi wierzący bliźni swoje działania uważają za ważne, mające znaczenie. Na całym świecie społeczności religijne przyciągają wielu wiernych , a ludzie religijni wykazują więcej przekonania i ufności w swoim życiu i co do przyszłości,  w ich rodzinach rodzi się więcej  dzieci. Religia proponuje coś czego nie może zaproponować społeczeństwo, w którym dominuje ateizm: wizje transcendentnego, czyli przekraczającego doczesne życie celu. Dlatego ludzie religijni wykazują radość życia . Mają też nadzieję na przyszłość, która wykracza poza horyzont doczesności. Ludzie religijni wreszcie szanują zasady moralności i miłości bliźniego, co czyni z nich grupy bardziej spójne, zdolne do przystosowania, osiągające znacznie więcej niż grupy złożone z jednostek pozbawionych tych spajających i motywujących czynników. Rok wiary, który przeżywa obecnie wspólnota Kościoła jest dobrą okazją do zastanowienia się nad przemijaniem ludzkiego życia, nad może już przez wielu zapomnianymi prawdami wiary,  nad tym czego oczekuje od nas Bóg.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.