Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Publikacje członków OŁ KSD

Janusz Janyst - Polska polityka spiskowaMarian Miszalski jest pisarzem i tłumaczem (nie tak dawno czytałem jego interesującą, napisaną w konwencji Gombrowiczowskiej i dotyczącą m.in. aksjologii sztuki współczesnej, powieść Stacja Châtelet), zarazem jednym z najbardziej kompetentnych komentatorów politycznych w naszym kraju. Znany jest dobrze czytelnikom „Niedzieli”, „Najwyższego Czasu”, paryskiego „Głosu Katolickiego”, także „Aspektu Polskiego”. W Bibliotece Wolności ukazała się właśnie jego kolejna książka publicystyczna.
Nosi ona tytuł Najnowsza spiskowa historia Polski (przyczynek) i dotyczy tego, co działo się i dzieje w naszym kraju począwszy od roku 1945.

Być może słowo „spisek” niektórym nie przypada z jakichś powodów do gustu, ale wystarczy zastąpić je zwrotem „porozumienie zachowane w tajemnicy przed innymi” a okaże się, że właściwie na całej światowej polityce, niezależnie od okresu historycznego, spiskowość odcisnęła swe piętno. A więc również na współczesnych demokracjach, dbających o pozory obywatelskiej spontaniczności i „oddolności” inicjatyw, a skrywających, maskujących często istotne decyzje i mechanizmy działania. Notabene ukrycie spisku w ustroju demokratycznym, w którym funkcjonuje wiele sił politycznych, jest łatwiejsze, niż w ustroju autokratycznym, monarchicznym czy dyktatorskim.

Historia PRL rozpoczęła się od utajnionych postanowień w Teheranie i Jałcie, oddających nasz kraj pod okupację sowiecką. A III RP? Jej częściowo tajny, zawiązany przez „czerwoną” i „różową” lewicę „spisek założycielski”, czyli „Okrągły Stół”, ustalił podział władzy między byłych komunistów a zdominowaną przez konfidentów „lewicę laicką”, gwarantując bezkarność wysokim funkcjonariuszom PRL, sankcjonując grabież majątku narodowego głównie przez bezpiekę i nomenklaturę partyjną, stanowiąc zarazem początek kapitalizmu kompradorskiego (polegającego na dostępie do intratnej przedsiębiorczości tylko dla wybranych). Wyłonił też „wspólnego wroga” tychże sił – opozycję narodowo-niepodległościową.

Miszalski analizuje przykłady spisków w PRL i III RP. Upadek Gomułki spowodowany był w gruncie rzeczy tym, że Moskwa nie mogła mu darować rozwiązywania sprawy niemieckiej na własną rękę i przyjazdu, bez jej aprobaty, Willi Brandta do Warszawy. Gierka obalono (nie pozwalając mu najpierw na odwiedzenie strajkującej stoczni) z obawy przed wskazaniem winnych zmarnowania zagranicznych pożyczek i zwiększeniem obywatelskiej kontroli nad krajowymi finansami.

Spiskiem w skali państwa był stan wojenny, przygotowywany już od sierpnia 1980 roku. Poza likwidacją „Solidarności” spowodował on całkowitą marginalizację PZPR w rządzeniu państwem i wprowadzenie rządów bezpieki. Zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki okazało się „spiskiem piętrowym”: chodziło tu o zdominowanie bezpieki cywilnej przez bezpiekę wojskową, która zaczęła odtąd rządzić niepodzielnie.

Afera „Żelazo”, dotyczyła bogacenia się spiskowców z MSW poprzez rabunki i morderstwa dokonywane za granicą. Spisek Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego był z kolei zagrabieniem finansów państwa przez WSI pod pretekstem skupu polskich długów od zagranicznych wierzycieli (ten spisek legł skądinąd u podstaw wielu fortun III RP).
Spiskowe cechy miały pozornie demokratyczne wybory w 1989 roku, które, dzięki zmianie ordynacji wyborczej w trakcie wyborów (!), dały komunistom ciągłość władzy (obsadzili najważniejsze resorty) i legalistyczną osłonę dla ich uwłaszczenia się.
Plan Balcerowicza, przedstawiany kłamliwie jako „bezalternatywny”, zlikwidował potencjalną konkurencję dla złodziei-milionerów, uniemożliwił powstanie klasy średniej.

Przyjęcie konstytucji w 1997 roku, otwierającej drogę dla stopniowego wypłukiwanie suwerenności polskiej, nastąpiło mimo nieważności referendum konstytucyjnego (frekwencja poniżej 50%).
Afera Rywina i jego wspólników („grupy trzymającej władzę”), polegająca na fałszowaniu tekstu ustawy i próbie handlu nią jest jedynym spiskiem III RP, który doczekał się (ograniczonego) sądowego finału, bo też nie doczekały się go niezwykle starannie przygotowane zabójstwa Jacka Dębskiego, Ireneusza Sekuły, Marka Papały i wielu innych osób (wchodzą tu też w rachubę liczne ”samobójstwa bez udziału osób trzecich”).

Kampanie wyborcze PO z 2005 i 2007 roku wiązały się z tajnym porozumieniem mediów „głównego nurtu”, kierowanych przez agenturę i realizujących zgodnie antypisowską kampanię w stylu iście goebelssowskim.
Jedną ze spiskowych metod rządzenia stało się też wprzęgnięcie sądownictwa do polityki. Np. w wyborach parlamentarnych 2011 roku Sąd Najwyższy wyeliminował listy wyborcze Nowej Prawicy, której udało się pokonać „zaporową” ordynację. 
To tylko część tematów poruszonych przez autora. Omawianą książkę, dającą wnikliwy, niekoloryzowany, a więc obiektywny obraz obecnej rzeczywistości politycznej, warto gorąco polecić wszystkim - między innymi owym (będącym dziś synonimem ignorancji) „młodym wykształconym z wielkich miast”…

Janusz Janyst


Copyright © 2017. All Rights Reserved.