Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

I Konferencja KSD

Słowo końcowe JE ks. bp. Adama Lepy

Kryterium prawdy

1. Z racji swego powołania dziennikarz zawsze skazany jest na bycie między prawdą a kłamstwem: wtedy gdy wypowiada się w ramach swo-jego warsztatu i wtedy gdy wypełnia dyrektywy swoich dysponentów.
Przed tym dylematem stoi również odbiorca mediów. Z tą różnicą jednak, że w przeciwieństwie do dziennikarza jest często bezradny i w końcu nie wie dokładnie, po której stronie powinien się opowiedzieć. Tym bardziej że w mediach kłamstwo ma różne oblicza, przybiera także pozory niewzruszonej prawdy. Swoje wielkie żniwo zbiera manipulacja zorganizowana, która jest świadomym zakłamywaniem rzeczywistości. Kłamstwo przyjmuje w mediach coraz bardziej wyrafinowane formy.
Konsekwencje tego są tak groźne, że dziś mówi się wprost, iż dzienni-karze lekceważący prawdę stają się piątą kolumną w stosunku do swojego narodu i państwa. Tak twierdzi Alain Woodrow, znakomity medioznaw-ca i dziennikarz. Tę myśl należałoby upowszechnić i spopularyzować.
2. Nic dziwnego więc, że najważniejszym i najbardziej miarodajnym kryterium w ocenie mediów i dziennikarzy jest kryterium prawdy. Jan Paweł II przypomniał światu, że głównym zadaniem mediów jest służba prawdzie. Dlatego podkreślał, że tylko wtedy dziennikarz szanuje rzesze swoich odbiorców, gdy sam respektuje prawdę.
Wybitny francuski intelektualista, André Frossard, znany również ze znakomitej publicystyki, przeprowadził wywiad-rzekę z Janem Pawłem II. Zapytał wtedy Papieża, które zdanie z Ewangelii wybrałby jako najważniej-sze. Odpowiedź, którą usłyszał, zdumiała go. Tym zdaniem miały być słowa Chrystusa: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32).
3. Niezwykle interesujące i bardzo kompetentne wypowiedzi zapro-szonych referentów zarówno w części wykładowej, jak i w panelu pozwoliły nam uświadomić sobie z jednej strony wielką szkodliwość kłam-stwa w mediach, a z drugiej – olbrzymie perspektywy prawdy, gdy jest ona szanowana i broniona przez odpowiedzialnych dziennikarzy.
Cenne przedłożenia wybitnych specjalistów umożliwiły nam także pogłębienie przekonania, że dziennikarze są nie tylko przekazicielami szybkich informacji, sensacyjnych wiadomości i twórcami faktów praso-wych. Są także nauczycielami swojego Narodu. Wszak uczą go, doskonalą różnorakie umiejętności obywateli, a przede wszystkim kształtują ich opi-nie i postawy. Są więc również wychowawcami swoich współobywateli.
4. Papież Paweł VI pisał w Adhortacji Evangelii nuntiandi, że owszem, świat dzisiaj chętnie słucha nauczycieli, ale idzie wyłącznie za tymi spośród nich, którzy są świadkami. Trawestując tę myśl, można powiedzieć, że ludzie chętnie słuchają inteligentnych prezenterów tele-wizyjnych, osoby prowadzące ambitne programy radiowe, czytają z zain-teresowaniem publicystów piszących ciekawe teksty, ale idą tylko za tymi, tzn. naśladują wyłącznie tych, którzy są świadkami prawdy. Jest to największa nagroda, jaką może otrzymać dziennikarz, który jest świad-kiem prawdy. Od Boga, który jest Prawdą, otrzymuje charyzmat mistrza. Staje się wtedy skutecznym apostołem prawdy.
Dzięki wygłoszonym wykładom mogliśmy utwierdzić się w przeko-naniu, że jak nigdy dotąd potrzebni są Polsce dziennikarze, których stać jest na odważne świadectwo na rzecz prawdy.
5. Serdeczna wdzięczność należy się przybyłym na tę konferencję za-proszonym prelegentom – za podzielenie się z nami swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem, a w szczególności dojrzałą mądrością. To był również świetny kurs rzetelnej mediologii, wsparty erudycją i świadectwem życia.
Wyrazy wdzięczności niech przyjmą organizatorzy konferencji – niestrudzony zespół, reprezentujący Oddział Łódzki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Przezornie konferencję tę nazwali pierwszą. Będzie zatem druga i będą następne – niech staną się one najpiękniejszą nagrodą za ich trud i ofiarną pracę.
Serdeczne dzięki pragnę wyrazić naszemu audytorium. Ono wszak przez swoją wrażliwość i otwarcie na głębokie treści, tworzyło niepowta-rzalny klimat tego spotkania – wraz z głosami w dyskusji i cennymi my-ślami podczas rozmów kuluarowych.
Wszystkim uczestnikom tej ważnej konferencji gratuluję osiągnię-tego dobra i z całego serca życzę jego licznych i trwałych owoców.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.