Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

I Konferencja KSD

Red. Krzysztof Nagrodzki

Zamysłem naszej konferencji było nie negocjowanie znaczenia prawdy – co obecnie jest w modzie. Chcieliśmy przypomnieć o jej sensie, o jej niepo-dzielności, o świadczeniu jej w realiach codzienności. O umiejętności odczyty-wania znaków czasu i o świadectwie sprzeciwu wobec kłamstwa, wobec zła – wszak chrześcijanin, katolik niejako „z urzędu” musi być znakiem sprzeciwu, ma być wolny od hipnotyzowania potężnymi mirażami.
Czy zamysł został wypełniony? Myślę, że odpowiedź każdy z nas znaleźć może w swoim sercu, w swoim umyśle, na tyle, na ile nie przeszkodził nam w tym pragmatyzm codzienności. Coś, co pozwala być roztropnym w działaniu dla dobra wspólnego, ale i potrafi głuszyć sumienie, krępować wolę. Ufamy, że wystąpienia naszych znakomitych wykładowców, panelistów, biorących udział w dyskusji, słowo od czcigodnych naszych Pasterzy – od arcybiskupa Władysława Ziółka i biskupa Adama Lepy – trafiło na dobry grunt naszej otwartości i dobrej woli.
A skoro nadszedł czas podziękowań, podziękujmy przede wszystkim Panu Bogu i wszystkim ludziom dobrej woli, za to, że mogliśmy spędzić te godziny w gościnnych progach łódzkiego Wyższego Seminarium Duchownego.

Dziękujemy Jego Ekscelencji arcybiskupowi Władysławowi Ziółkowi za przyjęcie patronatu nad konferencją i życzliwość przy jej finalizowaniu.
– Księdzu rektorowi Januszowi Lewandowiczowi, ks. prorektorowi Da-riuszowi Kucharskiemu, a szczególnie ks. dyrektorowi Mariuszowi Szcześnia-kowi, Gospodarzom miejsca. Dziękujemy za otworzenie gościnnych podwoi Wyższego Seminarium Duchownego i pomoc w organizacji spotkania. Wszystkim drogim Księżom, Klerykom, siostrze Barbarze, wszystkim którzy zechcieli poświęcić swój czas i trud tej roboczej krzątaninie.
Składamy serdeczne podziękowania Pani Wojewodzie – Helenie Pie-traszkiewicz, oraz Prezydentowi naszego miasta, Panu Jerzemu Kropiwnickie-mu za przyjęcie patronatu nad naszym spotkaniem.
Dziękujemy wielce szanownym wykładowcom i uczestnikom panelu dysku-syjnego – za głębokie i szerokie ujęcie problemów – co było celem tego spotkania.
Jesteśmy wdzięczni naszym sponsorom, których hojności zawdzięczamy możliwość nadania spotkaniu materialnego kształtu.
1. Pani Julittcie Nazdrowicz-Woodley, której firma: Lloyd Woodley – Szkoła Języka Angielskiego (i wielu innych języków) z Łodzi, zapoczątkowała napełnianie naszego skromnego Oddziałowego mieszka.
2. Kopalni Węgla Brunatnego z Bełchatowa nie potrzeba przedstawiać. „Produkcja energii zaczyna się u nas” – głosi napis na ich planszy. Jakaś cząstka tej życzliwej energii dopłynęła i na tę salę. Dziękujemy górnikom z Bełchatowa.
3. „Mosty – Łódź” to jedna z czołowych firm wykonujących konstrukcje inżynierskie budownictwa komunikacyjnego, która potrafi budować nie tylko trasy komunikacyjne i mosty, ale i wspomaga budowę tras i mostów komuni-kacji pomiędzy ludźmi. Dziękujemy.
4. Składamy podziękowanie znanej Firmie Pana Wacława Jopka: Fabryka Ceramiki Budowlanej. Ponad dwudziestoletnia działalności w tej branży właściciela – Pana Wacława Jopka – przyczyniła się znacznie do rozwoju pol-skiej ceramiki przemysłowej.
Dziękujemy:
5. Stróżowi naszych złotówek PKO BP – jednemu z nielicznych już pol-skich banków.

6. Firmie „Pietrucha” SA z Błaszek. Firma zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych, produkcją parapetów z pcv, granitu, stali. Tworzy też profile montażowo-wykończeniowe okien.
7. Katolickiemu Stowarzyszeniu „Civitas Christiana”. Jest to organi-zacja mająca na celu umacnianie i krzewienie formacji katolicko-społecznej w Polsce, przygotowująca katolików świeckich do służby Kościołowi i narodo-wi. W ramach „umacniania i krzewienia” Civitas Christiana wsparła i nasza konferencję. Bóg zapłać!
8. Firmie Get Consulting, która jest polsko-niemieckim przedsiębior-stwem specjalizującym się w sprzedaży rusztowań. Nam zafundowała kilka szczebelków w drabinie wiodącej ku Prawdzie.
9. Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stefana Kar-dynała Wyszyńskiego z Wrześni i SKOK-owi im. Strzelczyka. Są to znane jeszcze sprzed wojny autentyczne ruchy spółdzielcze wspierające dobre polskie inicjatywy gospodarcze i społeczne. Nas też wsparli. To ważne. Bóg zapłać!
11. Firmie Agropharm z Tuszyna. Istnieje od 1988 r., dba o zdrowie klientów, dostarczając rozwiązań pozwalających wykorzystać lecznicze działa-nie roślin.
12. Dziękujemy Zakładom Mięsnym w Płocku oraz Firmie „Wędlinka” z Łodzi – za dostarczenie próbek swoich specjałów i dołączenie do prób podję-cia naszych gości. Z pewnością – udanych.
13. Ze strony władz naszego Miasta również doznaliśmy życzliwości i konkretnego wspomożenia w nadaniu materialnego kształtu temu wydarze-niu. Serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy patronom medialnym, ślącym w świat dobro i mądrość, wy-pływające z naszego tu spotkania: Telewizji TRWAM, Tygodnikowi „Nie-dziela” i Tygodnikowi Rodzin Katolickich „Źródło”, „Naszemu Dzienni-kowi”, oraz Radiu „Niepokalanów”, Ośrodkowi TVP Łódź, Radiu Łódź.
Dziękujemy wszystkim mediom, które zechciały przekazać informacje o konferencji i dać o niej rzetelne, dobre słowo.
Dziękujemy Koleżankom i Kolegom dziennikarzom, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie do udziału w konferencji – mamy nadzieję, że jej owocem będzie nasze wspólne krzepnięcie w służbie prawdzie.

Szczególne podziękowania należą się Wam wszystkim – drodzy Państwo, którzy poświeciliście swój sobotni czas, aby uczestniczyć czynnie w nadaniu dodatkowej dynamiki naszym dyskusjom.
Najgłębsze i szczególne podziękowania – za inspirację, za uwagi, za wsparcie, za wszystko, za to że jest, składamy Jego Ekscelencji biskupowi Adamowi Lepie! Bóg zapłać za wszystko. Życzymy zdrowia na długie lata trudu pasterskiego – w tym z polskimi dziennikarzami – w ostrzeganiu nas przez pułapkami mitów, propagandy, manipulacji tworzonych i emitowanych przez potężne tuby medialne.
Dziękujemy z serca wszystkim. Do zobaczenia przy następnych – daj Panie Boże! – inicjatywach Łódzkiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. A mamy chęć zmierzyć się z pytaniem: Dziennikarz katolicki – co to znaczy? Czym ma wyróżniać się w swojej posłudze pro publico bono...?
Chcielibyśmy się z tym wszystkim zmierzyć, pamiętając o wersie z Pisma Świętego, z tegorocznego Orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI na 41. Świato-wy Dzień Środków Społecznego Przekazu: „Niepodobna, żeby nie przyszły zgor-szenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze (Łk 17, 1–2)”.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.