Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

I Konferencja KSD

słowo wstępne - bp Adam LEPA


W służbie prawdy...

Być wolnym, niezależnym i być sobą - to ideały, ważne nie tylko dla dziennikarzy. Są wspólne dla ludzi, którzy mają ambicje duchowego doskonalenia się i wolę bezinteresownej służby. Człowiek uzależniony, zwłaszcza od zakłamania, nie jest w stanie być do dyspozycji drugiego człowieka i społeczeństwa. Dlatego nie wywołują zdziwienia słowa Chrystusa, który wzywa wszystkich do przyjęcia prawdy, gdyż tylko ona potrafi człowieka wyzwolić (por. J 8, 32). Mamy poza sobą „wiek propagandy", „stulecie kłamców" i najlepszy na świecie „system zakłamania". Skutki tych doświadczeń są widoczne: obojętność wobec kłamstwa w życiu publicznym, lęk przed obroną prawdy i coraz łatwiejsza zgoda na jej obchodzenie - choćby w tolerowaniu poprawności politycznej i medialnej.
Dlatego głos Jana Pawła II na temat prawdy był zdecydowany i zawsze ten sam. Bardzo potrzebny Kościołowi i światu, ceniony również w kręgach dziennikarzy, mimo że poprzeczkę wymagań stawiał im coraz wyżej. Świadczy o tym choćby to słynne przypomnienie Papieża skierowane do biskupów polskich: „właściwym celem i zadaniem społecznych środków przekazu jest służba prawdzie i jej obrona". Jan Paweł II pod-czas Jubileuszu Ludzi Mediów w Rzymie powiedział do polskich dziennikarzy: „Bądźcie wierni prawdzie!". Tego dziedzictwa dziennikarze nie mogą zlekceważyć. Jest to ich najważniejsze zadanie w realizowaniu duchowego testamentu wielkiego Papieża i Świętego.
Łódzka konferencja, organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy niech będzie tej powinności przypomnieniem.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.