Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Bruksela naciska Polskę w sprawie zapewnienia uchodźcom dostępu do „bezpiecznej opieki aborcyjnej”

Parlament Europejski w przyjętej 5 maja rezolucji podkreśla konieczność zapewnienia uchodźcom z Ukrainy dostępu do usług z zakresu „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”. W tym kontekście wyszczególnił Polskę, jako kraj o największym odsetku uchodźców w przeliczeniu na liczbę mieszkańców oraz państwo, gdzie „obowiązuje niemal całkowity zakaz aborcji”.

W rezolucji parlamentu Europejskiego, usługi w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz związane z nimi „prawa” (SRHR) zakwalifikowano jako „podstawowe usługi opieki zdrowotnej”. Nie pozostawiając wątpliwości zaznaczono, że w skład usług wchodzi „dostęp do bezpiecznej i legalnej opieki i usług aborcyjnych w każdych okolicznościach”, a ich zapewnienie należy do obowiązku krajów członkowskich.

„Wszystkie państwa przyjmujące (…) muszą wywiązać się ze swojego obowiązku, w tym na mocy prawa krajowego, dotyczącego zapewnienia dostępu do opieki aborcyjnej kobietom, które zaszły w ciążę w wyniku gwałtu” – czytamy w rezolucji. Wezwanie kierowane jest szczególnie do Polski, kraju z największym odsetkiem uchodźców na liczbę mieszkańców, gdzie jednocześnie dostęp do takiej opieki jest „poważnie utrudniony” m.in. ze względu na „niemal całkowity zakaz aborcji”.

W tym kontekście Parlament Europejski nalega, by nadzorować „sposób wydawania środków finansowych, zwłaszcza w krajach, w których dochodzi do ciągłych naruszeń praworządności, takich jak Polska i Węgry”. Podkreślając jednocześnie, że  „zasada uwzględniania aspektu płci i sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci jest jedną z podstawowych zasad UE”.

Co więcej, wzywa Komisję Europejską do ochrony członków organizacji pozarządowych i grup aktywistów, które ze względu na „drakońską polską ustawę antyaborcyjną” są „prześladowane” np. za nielegalne dostarczanie pigułek do aborcji farmakologicznej.

W odniesieniu do kobiet, które nadal przebywają na Ukrainie, Parlament wzywa UE do wykorzystania wszelkich dostępnych środków i funduszy, aby zaspokoić ich potrzeby w zakresie SRHR, a także do wysłania na Ukrainę i do krajów przyjmujących w ramach pakietów i konwojów humanitarnych zestawów „godnościowych”, w tym środków antykoncepcyjnych i zestawów zdrowia reprodukcyjnego.

za:pch24.pl

***
Pomroczność idzie w różne strony i z różnych stron....
kn

Copyright © 2017. All Rights Reserved.