Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Ks.prof. Paweł Bortkiewicz TCh-Wątpliwości i nadzieje

W pobliskiej Pradze w Czechach odbywa się w dniach od 5 do 12 lutego Europejskie Zgromadzenie Synodu o Synodalności. Z przekazów medialnych docierają w tej chwili dość skromne wieści. To oczywiście jest zrozumiałe, bo spotkanie synodalne rozpoczęło się od

wymiany doświadczeń, uwag, niejako sprawozdań regionalnych w poszczególnych grupach językowych. Przewodniczący Konferencji Episkopatu w Polsce przedstawił w swoim sprawozdaniu z pierwszego dnia obrad całą paletę tematów podejmowanych w grupie, w której uczestniczył – „misja Kościoła, osobiste nawrócenie, formacja do działalności misyjnej, ekumenizm, synodalność”, a także – „zagadnienia dotyczące Kościołów mniejszościowych, znaków czasu, historii dążenia do wiary, formacji do synodalności, chrztu, charyzmatów, powołania do świętości, różnorodności i wyzwań, jakie ona ze sobą niesie, a także stosunku hierarchii do synodalności, czy sakramentów do życia”


Interesującą jest także refleksja jednej z polskich uczestniczek Zgromadzenia Synodu, która podkreśla, że spotkania w grupach ujawniają daleko posunięty pluralizm nauczania Kościoła. Przywołała także refleksję, że praskie obrady, podobnie jak wcześniejsze prace przygotowawcze koncentrują się przede wszystkim na otwartości Kościoła na obecność w nim ludzi różnych poglądów i orientacji. Temu procesowi nie towarzyszy wszakże zaakcentowanie roli doktryny jako jednoczącej zasady, nie towarzyszy mocny akcent na grzech i nawrócenie.


Spoglądam na zdjęcia podawane przez Episkopat Polski - obrady synodalne rozpoczynają się - co zrozumiałe - od Mszy świętej. Odprawiana jest w sali obrad, bezpośrednio po niej uczestnicy podejmują swoje debaty.
Spoglądając na te obrazy i słuchając głosów przypominam sobie List o przyczynach kryzysu w Kościele autorstwa Benedykta XVI. Papież zwracał uwagę na trzy zagadnienia. Najpierw kontekst kulturowy związany z rewolucją obyczajową w 1968 r, która dokonała zniszczenia miłości, zredukowania jej do wymiaru użycia. Wyznaczyła w ten sposób nowy sens etyki seksualnej, skupiony wyłącznie na hedonizmie.

Ten kontekst przedarł do mentalności ludzi współczesnych, To on wywołał potężne odrzucenie nauki Kościoła w zakresie nauki w zakresie etyki życia seksualnego, etyki życia małżeńskiego, a ostatecznie samej koncepcji małżeństwa. Papież zwracał uwagę też na współbrzmiący z tym zjawiskiem kryzys teologii moralnej, która porzuciła tradycyjną naukę o istnieniu czynów wewnętrznie złych, a zaczęła usprawiedliwiać ludzkie działanie bilansem konsekwencji poszczególnych działań. To znaczy popchnęła teologię w objęcia utylitaryzmu. Wreszcie papież zwracał uwagę na kryzys Eucharystii. Banalizacja sprawowania Najświętszej Ofiary dokonała niemniej poważnego spustoszenia co wcześniej wspomniane zdarzenia. Oczywiście, Zgromadzenie Synodu o Synodalności trwa.

Nie mogę jednak ukrywać, że od początku prac synodalnych towarzyszy mi więcej wątpliwości niż nadziei. Na szczęście Kościół nie jest dziełem człowieka.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.