Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Polecane

Ks. dr Waldemar Kulbat-Religia i antyreligie

Człowiek jest istotą, która wychyla się ku Bogu. Tak jak słonecznik zwraca się ku słońcu, tak człowiek dąży do spotkania z Bogiem. Ale gdy to dążenie zostanie zablokowane, zwraca się ku namiastkom.

Zasadniczym rysem komunizmu było odrzucenie wiary w Boga. Na miejsce Boga prawdziwego stawiano różnego rodzaju bożki, jak np. przywódców, którym stawiano monumentalne pomniki. Jednak piekielna nauka zamiast obiecanego raju na ziemi przyniosła niewyobrażalne zbrodnie, cierpienie i śmierć dziesiątków milionów ludzi.

Neobarbarzyńcy czyli "przepoczwarzeni" komuniści kroczą drogą konstruowania „nowej moralności” rozpoczętą przez komunistów. To właśnie w Związku Sowieckim w 1920 r. po raz pierwszy dokonano legalizacji aborcji i wprowadzono rozwody. Jeszcze przed II wojną światową Hitler nakazał wymordowanie 100 tys. pacjentów szpitali psychiatrycznych, jako ludzi "niegodnych życia". Naziści także propagowali zabijanie nie narodzonych w krajach okupowanych.
Obecnie w Holandii i w niektórych krajach Zachodu eutanazja czyli zabijanie osób starszych, wymagających zwiększonej opieki i nakładów finansowych jest dokonywana w majestacie prawa. W wielu krajach aborcja stała się symbolem wyzwolenia, a liberalne rządy wprowadzają ustawę o rozwodach na żądanie, redefiniują także instytucję małżeństwa wprowadzając związki homoseksualne. Istnieje także, zwłaszcza wobec katolików, „przemoc symboliczna”.

W nowej Europie jest to medialna przemoc ateistycznej wiary nienawidzącej chrześcijaństwa (a więc bluźniercze filmy wyszydzające Chrystusa, Jego karykatury, szyderstwa), ustawowe eliminowanie symboliki chrześcijańskiej i zasad moralnych, legalizacja aborcji, eutanazji, „małżeństw” osób tej samej płci i ich dyktat w programach edukacji seksualnej dzieci, często wbrew woli i światopoglądu rodziców.

Przewrotni politycy wykorzystują marginesowe grupy do propagowania dewiacji i dezintegracji społeczeństwa. Wobec katolików nie ma tolerancji. Rodzi się obawa, że końcem tego procesu będzie spustoszona duchowo, starzejąca się i wymierająca Europa.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.