Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

10 sposobów oszukiwania społeczeństwa przez media:

Sposób nr 1. Odwróć uwagę:

Kluczowym elementem kontroli społeczeństwa jest strategia polegająca na
odwróceniu uwagi publicznej od istotnych spraw i zmian dokonywanych przez
polityczne i ekonomiczne elity, poprzez technikę ciągłego rozpraszania uwagi
i nagromadzenia nieistotnych informacji. Strategia odwrócenia uwagi jest
również niezbędna aby zapobiec zainteresowaniu społeczeństwa podstawową
wiedzą z zakresu nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii i cybernetyki.


Opinia publiczna odwrócona od realnych problemów społecznych, zniewolona
przez nieważne sprawy. Spraw, by społeczeństwo było zajęte, zajęte, zajęte,
bez czasu na myślenie, wciąż na roli ze zwierzętami (cyt. tłum. za "Silent
Weapons for Quiet Wars").

Sposób nr 2. Stwórz problemy, po czym zaproponuj ich rozwiązanie:


Ta metoda jest również nazywana „Problem - reakcja – rozwiązanie”.
Tworzy problem, ”sytuację”, mającą na celu wywołanie reakcji u odbiorców, którzy
będą się domagali podjęcia pewnych kroków zapobiegawczych.
Na przykład: pozwól na rozprzestrzenienie się przemocy, lub zaaranżuj krwawe
ataki tak, aby społeczeństwo przyjęło zaostrzenie norm prawnych i przepisów
za cenę własnej wolności. Lub: wykreuj kryzys ekonomiczny aby usprawiedliwić radykalne cięcia praw społeczeństwa i demontaż świadczeń społecznych.

Sposób nr 3. Stopniuj zmiany:

Akceptacja aż do nieakceptowalnego poziomu. Przesuwaj granicę stopniowo,
krok po kroku, przez kolejne lata.
W ten sposób przeforsowano radykalnie nowe warunki społeczno-ekonomiczne
(neoliberalizm) w latach 1980 i 1990: minimum świadczeń, prywatyzacja, niepewność jutra, elastyczność, masowe bezrobocie, poziom płac, brak gwarancji godnego zarobku ? zmiany, które wprowadzone naraz wywołałyby rewolucję.

Sposób nr 4. Odwlekaj zmiany:

Kolejny sposób na wywołanie akceptacji niemile widzianej zmiany to przedstawienie jej jako „bolesnej konieczności” i otrzymanie przyzwolenia społeczeństwa na wprowadzenie jej w życie w przyszłości. Łatwiej zaakceptować przyszłe poświęcenie, niż poddać się mu z miejsca. Do tego społeczeństwo, masy, mają zawsze naiwną tendencję do zakładania, że "wszystko będzie dobrze" i że być może uda się uniknąć poświęcenia. Taka strategia daje społeczeństwu więcej czasu na oswojenie się ze świadomością zmiany, a także na akceptację tej zmiany w atmosferze rezygnacji, kiedy przyjdzie czas.

Sposób nr 5. Mów do społeczeństwa jak do małego dziecka:


Większość treści skierowanych do opinii publicznej wykorzystuje sposób
wysławiania się, argumentowania czy wręcz tonu protekcjonalnego, jakiego
używa się przemawiając do dzieci lub umysłowo chorych. Im bardziej usiłuje
się zamglić obraz swojemu rozmówcy, tym chętniej sięga się po taki ton.
Dlaczego? Jeśli będziesz mówić do osoby tak, jakby miała ona 12 lat, to
wtedy, z powodu sugestii, osoba ta prawdopodobnie odpowie lub zareaguje
bezkrytycznie, tak jakby rzeczywiście miała 12 lub mniej lat? (zob. Silent
Weapons for Quiet War).

Sposób nr 6. Skup się na emocjach, nie na refleksji:

Wykorzystywanie aspektu emocjonalnego to klasyczna technika mająca na celu
obejście racjonalnej analizy i zdrowego rozsądku jednostki. Co więcej,
użycie mowy nacechowanej emocjonalnie otwiera drzwi do podświadomego
zaszczepienia danych idei, pragnień, lęków i niepokojów, impulsów i
wywołania określonych zachowań.

Sposób nr 7. Utrzymaj społeczeństwo w ignorancji i przeciętności:


Spraw, aby społeczeństwo było niezdolne do zrozumienia technik oraz metod
kontroli i zniewolenia.
Edukacja oferowana niższym klasom musi być na tyle uboga i przeciętna na
ile to możliwe, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyższymi klasami
była dla niższych klas niezrozumiała (zob. Silent Weapons for Quiet War).

Sposób nr 8. Utwierdź społeczeństwo w przekonaniu, że dobrze jest być
przeciętnym:


Spraw, aby społeczeństwo uwierzyło, że to „cool” być głupim, wulgarnym i
niewykształconym.

Sposób nr 9. Zamień bunt na poczucie winy:


Pozwól, aby jednostki uwierzyły, że są jedynymi winnymi swoich niepowodzeń,
a to przez niedostatek inteligencji, zdolności, starań. Tak więc, zamiast
buntować się przeciwko systemowi ekonomicznemu, jednostka będzie żyła w
poczuciu dewaluacji własnej wartości, winy, co prowadzi do depresji, a ta do
zahamowania działań. A bez działań nie ma rewolucji!

Sposób nr 10. Poznaj ludzi lepiej niż oni samych siebie:

Przez ostatnich 50 lat szybki postęp w nauce wygenerował rosnącą przepaść
pomiędzy wiedzą dostępną szerokim masom a tą zarezerwowaną dla wąskich elit.
Dzięki biologii, neurobiologii i psychologii stosowanej "system" osiągnął
zaawansowaną wiedzę na temat istnień ludzkich, zarówno fizyczną jak i
psychologiczną. Obecnie system zna lepiej jednostkę niż ona sama siebie.
Oznacza to, że w większości przypadków ma on większą kontrolę nad
jednostkami, niż jednostki nad sobą.Copyright © 2017. All Rights Reserved.