Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Nowocześnie płynny czekista przedstawicielem Polski

Profesor Zygmunt Bauman, za młodu major w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz tajny współpracownik Informacji Wojskowej, a obecnie światowej sławy uczony lansujący dziwaczną i wyśmiewaną przez wielu poważnych filozofów koncepcję postmodernizmu, twórca teorii płynnej ponowoczesności został mianowany przez Instytut Książki reprezentantem Polski na Forum Wydawców we Lwowie.

Początkowo byłem oburzony tą wiadomością, ale pewien starszy i mądrzejszy kolega wytłumaczył mi, że należy spojrzeć na tę sytuację w jakże bliski myśleniu Baumana dialektyczny sposób, doceniając ten piękny, humanitarny gest wobec odznaczonego Krzyżem Walecznych za czynną (bynajmniej nie tylko przy biurku, jak on sam dzisiaj twierdzi) walkę z niepodległościowym podziemiem (według niego byli to, oczywiście, uzbrojeni bandyci, których porównał do obecnych terrorystów) żarliwego piewcy komunizmu.

Dlaczego? Bo w ten sposób umożliwi mu się spotkanie po latach towarzyszy broni o czystych rękach, chłodnych umysłach i gorących sercach (tak definiował prawdziwych czekistów Feliks Dzierżyński - ojciec ideowy niegdysiejszych zwierzchników Baumana z KBW, która to formacja była  peerelowskim odpowiednikiem Wojsk Wewnętrznych NKWD) osiadłych po latach wiernej i efektywnej służby przodującemu ustrojowi w sowieckim wówczas Lwowie.

Po wygłoszeniu okolicznościowego wykładu i złożeniu autografów na egzemplarzach swoich książek, będzie on mógł przy herbacie z samowara i zagryzanym tuszonką samogonie (tak w praktyce wygląda płynna ponowoczesność) wspominać z nimi lata chwały, kiedy z karabinem w jednej, a z dziełami Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina w drugiej ręce wspólnie uganiali się za podżeganymi przez zachodnioniemieckich imperialistów oraz pogrobowców faszyzmu reakcjonistami wszelkiej maści, by spełnił się twardy postulat Tadeusza Krońskiego (też wybitnego przedstawiciela diamatu, czyli materializmu dialektycznego)  - niemal na miarę imperatywu kategorycznego Immanuela Kanta - wyrażony przezeń 7 grudnia 1948 roku w liście do Czesława Miłosza: „My sowieckimi kolbami nauczymy ludzi w tym kraju myśleć racjonalnie bez alienacji.”

Widzę tylko jeden problem: to „doborowe” towarzystwo może zostać rozpędzone przez bojówkę ukraińskiej, nacjonalistycznej Swobody, której członkom obce są zasady zarówno diamatu, jak i postmodernizmu.

Jerzy Bukowski

za:niezalezna.pl/45919-nowoczesnie-plynny-czekista-przedstawicielem-polski

Copyright © 2017. All Rights Reserved.