Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Ks. bp Stanisław Stefanek TChr - Rosnący zbiór prawaNa obraz Boży go stworzył (Rdz 1, 27)


Decyzja rządu nad podjęciem prac prowadzących do ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej odbiła się szerokim echem w naszej prasie. Odezwały się też głosy kompetentne i zatroskane o właściwy język stanowionego prawa. W rozmowach o rodzinie trzeba włączyć się w te dyskusje, i to z dwóch powodów. Najpierw treść konwencji, a potem język, jaki stosuje się w szeroko rozumianej pracy ustawodawczej, a także publicystycznej czy nawet noszącej nazwę badań naukowych.

W tytule zasugerowałem fragment motywu, dla którego parlament Rzeczypospolitej ma ratyfikować konwencję: rosnący zbiór prawa. Wystarczy przeczytać całą preambułę konwencji uchwalonej w Istambule 11 maja 2011 r., aby zorientować się, że wchodzi ona do jakże zagęszczonego i uzbrojonego w najrozmaitsze pojęcia, normy, zalecenia, sformułowania ładu prawnego. Wystarczy zwrócić uwagę, iż jest to 210. dokument z serii traktatów Rady Europy, aby wiedzieć, jak potężna jest produkcja unormowań, które mają zastąpić jedno słowo – sprawiedliwość, jedno źródło – Bóg Stwórca, i jedną powinność – miłość. Przejrzyste prawo Dekalogu, które wyrzuca się w sposób alergiczny ze współczesnego języka, zamienia się w wielotomowe zbiory przepisów.

Jaka jest treść konwencji dostępnej na stronach internetowych? W ogromnym skrócie można powiedzieć tak: źródłem przemocy, czyli krzywdy, jaką wyrządza się kobiecie, jest jej płeć, tożsamość, kobiecość, a po drugie fakt, iż ona funkcjonuje, realizuje swój życiowy program w domu rodzinnym. Wyzwoleniem kobiety będzie swoboda uwolnienia się od macierzyństwa, a więc dostęp do takiego „dobra”, jak możliwość zabicia dziecka przez matkę, a także możliwość wybrania w oparciu o kulturowe uwarunkowania, a nie przymus biologiczny płci i z tym związane ustalenie właściwych ról.

Trzeba zwrócić szczególną uwagę na zakłamany język dokumentu. Zakłamanie to polega na użyciu wielu słów, które wszyscy oceniamy jako dobre. Ale pojęcia te, powszechnie aprobowane, zawierają w sobie zupełnie inne treści. Powstało nawet opracowanie, leksykon pojęć dwuznacznych i przekłamanych na skutek szczególnej produkcji tekstów pisanych tym językiem począwszy od międzynarodowej konferencji ludnościowej z Kairu w roku 1994. Następne konferencje to Pekin i Stambuł. Wszystkie te wielotysięczne zgromadzenia różnych specjalistów działały pod patronatem i z funduszów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przykładem takiego zakłamania w ostatnim czasie jest wystąpienie ONZ-towskiego Komitetu przeciwko torturom. Komitet ten zaczął pracę od skierowania do Watykanu prośby o wyjaśnienie na temat pedofilii w Kościele, toczących się postępowań w sprawie tych przestępstw i na temat sposobów zapobiegania. Program prac komitetu stworzył wrażenie, jakoby największym ośrodkiem tortur był Kościół i najbardziej dotkliwą torturą byłaby pedofilia, którą naznaczona jest cała aktywność religijna człowieka.

Zakłamany język prowadzi w następstwie do zakłamanych relacji. To zło zaczyna funkcjonować w otwartym społeczeństwie do tego stopnia, że odnosi się wrażenie, jakoby warunkiem powodzenia była umiejętność kłamania, umiejętność ukrywania rzeczywistości. Dlatego wyspecjalizowana kancelaria w dziedzinie prawa, sprawne zespoły redaktorów, dziennikarzy służą tworzeniu przekłamanej rzeczywistości na korzyść człowieka silnego i dla wykorzystania człowieka słabszego.

Rodzina jest ostatnim bastionem prawdy, gdzie ze względu na bezpośrednie relacje doświadczane przez członków rodziny można uratować prawdę. Z tego tytułu skupia się rozmaite siły, ażeby zaatakować dom rodzinny jako źródło i miejsce krzywdy. Wykorzystuje się nawet patologiczne, dramatyczne wydarzenia jak: dzieciobójstwo czy kazirodcza przemoc na dzieciach. Jednorazowe wydarzenia rozpisuje się wielokrotnie, w szczegółach w prasie bieżącej, ażeby udowodnić, że ostatecznym źródłem nieszczęścia konkretnej osoby, rzeczywiście skrzywdzonej, jest fakt, że wychowała się w domu, a zwłaszcza domu katolickim, i uznawała rodzinę jako autorytet najważniejszy, a tam właśnie doznała krzywdy.

Jest to zmasowana, bardzo umiejętnie prowadzona akcja. Bolejemy nad tym, że nasi przedstawiciele, którzy w niedzielę, korzystając z uprzywilejowania ludzi polityki i dyplomacji, byli bardzo blisko ołtarza, gdy ogłaszano Jana Pawła II świętym, dwa dni później postanowili uruchomić program, który generalnie niszczy jeden z podstawowych dorobków pontyfikatu św. Jana Pawła II – naukę o wielkości rodziny i jej roli w budowaniu ładu społecznego.


Ks. bp Stanisław Stefanek TChr

za:www.naszdziennik.pl/wp/77073,rosnacy-zbior-prawa.html

Copyright © 2017. All Rights Reserved.