Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Prof. Pawłowicz przypomina rokoszanom z samorządów Łodzi i Warszawy: "Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może ROZWIĄZAĆ organ samorządu terytorialnego..."

Władze Łodzi uznały, że będą stosować się do wyroków Trybunału Konstytucyjnego - nawet jeśli nie zostaną one opublikowane.
Identyczną decyzję podjęła również Rada Warszawy. Stanowisko w tej sprawie zaproponowała przewodnicząca Rady Ewa Malinowska Grupińska (PO).

Do sprawy odniosła się na Facebooku posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz:

Rada Miasta Łodzi, ani Rada Warszawy, obie opanowane przez totalną opozycję wobec państwa polskiego NIE MAJĄ ŻADNEJ KOMPETENCJI do wybierania sobie reżimu prawnego, któremu będą podlegać ani do uchylania ważności prawa stanowionego przez Sejm.

Jest w Polsce JEDEN tylko konstytucyjny reżim prawny oparty na zasadzie legalizmu działania władz publicznych nakazujący tym władzom podległość konstytucji i ustawom /a nie opiniom sądów czy trybunałów/,oraz na zasadzie domniemania konstytucyjności prawa, która obowiązuje wszystkie władze publiczne bez względu na poglądy prezesa TK.

WZYWAM więc Rady Warszawy i Łodzi, by podały KONKRETNĄ podstawę konstytucyjną, w oparciu o którą swe buntownicze wobec obowiązującego w Polsce prawa uchwały o odmowie stosowania prawa i wyborze reguł POZAkonstytucyjnie ustalanych przez zbuntowanych niektórych sędziów Trybunału Konstytucyjnego podjęły.

Art.163 konstytucji zezwala samorządowi terytorialnemu TYLKO na „WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH, nie zastrzeżonych przez konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”. Zaś art.10 ust.2 mówi, że „władzę ustawodawczą, czyli decydowanie o reżimie prawnym działania w państwie] sprawują Sejm i Senat”, a nie rady samorządów terytorialnych, ani nawet sądy czy trybunały.

Zdaniem prod. Pawłowicz, „PO-wskie zbuntowane Rady naśladujące zbuntowany TK, narażają się na przewidziane konstytucją sankcje”:

Wg.art.171 ust.3 konstytucji.„Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może ROZWIĄZAĆ organ stanowiący samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten RAŻĄCO narusza Konstytucję lub ustawy”. Organami stanowiącymi samorządów są właśnie rady samorządów różnych szczebli. Oczekuję, że Sejm i Prezes Rady Ministrów podejmą zdecydowane działania dla zatrzymania anarchii państwa dokonywanej przez niepogodzoną z przegraną w wyborach PO i jej sojuszników. Oczekuję rozwiązania Rady Warszawy i Rady Łodzi, jeśli działania nadzorcze wojewodów /mają prawo uchylania nielegalnych uchwał rad/ nie odniosą skutku.

Skaj

***
Jak zwykły czytacz naszej konstytucji może zrozumieć to całe zamieszanie czy wręcz histerie?... Tam przecie stoi tak:

Art. 197
Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.

Ustawa podpisana przez prezydenta RP p. Andrzeja Dudę, postanowiła. Zatem?...

kn

Copyright © 2017. All Rights Reserved.