Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Prof. Krystyna Pawłowicz - Sąd Najwyższy złamał dziś Konstytucję.

Uchwała SN jest nieważna i nie rodzi dla sędziów żadnych obowiązków


Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego podjęło dziś uchwałę. że „nawet NIE opublikowane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są wiążące od momentu ogłoszenia wyroku przez Trybunał w toku postępowania”.

To ja przypominam sędziom SN, że ich UCHWAŁY NIE są ŹRÓDŁAMI PRAWA powszechnie obowiązującego w rozumieniu art. 87 Konstytucji, bo są nimi TYLKO: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego. Plus prawo unijne w zakresie art. 91. W wykazie art. 87 wśród źródeł prawa uchwał Sądu Najwyższego nie ma.

Uchwały SN nie mogą określać co jest, a co nie jest w Polsce powszechnym prawem, od którego momentu, ani jakie regulacje mają w Polsce stosować organy publiczne, w tym same sądy, bo to określa wyłącznie Konstytucja. Sądy są jedynie od STOSOWANIA uchwalonego przez Sejm prawa. SN wykroczył więc dziś POZA swe konstytucyjne uprawnienia i swój konstytucyjny zakres działania.

UCHWAŁY SN NIE mogą UCHYLIĆ też JEDNOZNACZNEGO przepisu art.190 ust. 3 KONSTYTUCJI, iż „Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego WCHODZI W ŻYCIE z DNIEM OGŁOSZENIA w organie urzędowym” „Monitor Polski”. I żadna wola sędziów i ich polityczne wezwania nie mają tu żadnego znaczenia prawnego.

A ponieważ pogląd sędziów TK nt. noweli ustawy o Trybunale NIE ma ustawowych cech wyroku, więc ogłoszony być nie może.

Sąd Najwyższy szokująco i drastycznie ZŁAMAŁ dziś swą uchwałą Konstytucję, pogłębił prawny bałagan i zwiększył dezorientację prawną wywołaną postawą polityczną sędziego A. Rzeplińskiego i kilku innych sędziów. SN wezwał też przy tym inne podmioty do nieprzestrzegania Konstytucji.

Tym samym dzisiejsza uchwała SN jest z mocy Konstytucji NIEWAŻNA, i nie ma mocy prawnej. Nie rodzi też dla polskich sądów i sędziów ŻADNYCH obowiązków, a przeciwnie podporządkowanie się jej może spowodować odpowiedzialność sędziego.

za:wpolityce.pl/polityka/290818-sad-najwyzszy-zlamal-dzis-konstytucje-uchwala-sn-jest-niewazna-i-nie-rodzi-dla-sedziow-zadnych-obowiazkow

Prof. Krystyna Pawłowicz

Copyright © 2017. All Rights Reserved.