Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Wydarzenia

Zmarł prof. Witold Kieżun. Miał 99 lat

Informację o śmierci kombatanta i wybitnego ekonomisty przekazało Muzeum Powstania Warszawskiego.
Profesor Witold Kieżun urodził się 6 lutego 1922 r. w Wilnie. W trakcie II wojny światowej wstąpił do Armii Krajowej. W 1942 r. ukończył studia w Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, między innymi w słynnej akcji zdobycia Poczty Głównej na dzisiejszym placu Powstańców Warszawy ( przedwojennym placu Napoleona).

Po Powstaniu uciekł z transportu do niemieckiego obozu dla jeńców, jednak w marcu 1945 został zesłany do sowieckiego łagru na obszarze dzisiejszego Turkemnistanu. Do kraju wrócił po rocznej tułaczce na mocy amnestii.

Podczas Powstania Warszawskiego odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Po wojnie ukończył studia prawnicze, a na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci stał się uznanym specjalistą w dziedzinie zarządzania i teorii organizacji. W 1975 uzyskał tytuł naukowy profesora. Był kierownikiem Zakładu Prakseologii Polskiej Akademii Nauk.  Wykładał na Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, a także  na uczelniach zagranicznych,  m.in. w Montrealu i Filadelfii.

za:wnet.fm

***

Prof. Kieżun o „Planie Balcerowicza”, Sorosu i afrykańskich koncepcjach

Zmarły właśnie Śp. prof. Witold Kieżun, jako ekonomista odsłaniał kawałek po kawałku historię słynnego „Planu Balcerowicza”, który – jak się okazało po latach – wcale jego planem nie był, a co więcej rozwiązania wdrożone wcześniej w Afryce zostały z bardzo drobnymi zmianami zastosowane w Polsce.

Oto bowiem 8.05.1988 roku przyjeżdża do Polski George Soros, spotyka się z ówcześnie rządzącymi politykami i tworzy w Polsce Fundację Batorego. W ciągu kilku miesięcy przygotowuje ona ustawę, znaną jako Ustawa Wilczka, która zostaje uchwalona już 22.12.1988 roku. Ustawa ta wprowadzała w Polsce system kapitalistyczny według Kodeksu Handlowego z 1934 roku. Podjęto decyzję o utworzeniu 9 banków z Banku Narodowego, czyli oddano obcemu kapitałowi kontrolę nad sektorem finansowym w Polsce.
Następnie przyjeżdża do Polski Jeffrey Sachs, protegowany Sorosa, profesor Harvardu. On spotyka się i dogaduje z Geremkiem, następnie z Kuroniem, Michnikiem i Wałęsą. I im przedstawia system prywatyzacji polskiej gospodarki narodowej, który, po rozmowach z przywódcami Solidarności, opracowuje w ciągu … 24 godzin. Ten właśnie program jest określany jako program Balcerowicza, w którym Balcerowicz zmienił jedynie kilka punków. Co ciekawe, system ten był wprowadzany wcześniej w afrykańskich państwach postkolonialnych (a więc była to tylko kopia). Co już określa jego podstawowe błędy kulturowe, społeczne i ekonomiczne. Chyba, że był on wprowadzony świadomie i celowo, tak, aby Polska stała się kolejną dojną kolonią.

W wyniku wdrożenia tego programu następują procesy prywatyzacji polskich zakładów, ale bez zwracania ich prawowitym właścicielom, jak np. Zakłady Wedla nigdy nie trafiły do rąk prawowitego właściciela. Za bezcen idą pod młotek polskie firmy, inne są likwidowane albo ich produkcja jest marginalizowana, z uwagi na obawy zachodu przed konkurencyjnością polskich produktów.

Kolejnym skutkiem wyżej wymienionych działań były masowe migracje Polaków za granicę, z uwagi na bezrobocie, które było skutkiem tych ‘genialnych’ planów. Wygląda na to, że doskonale zdawano sobie sprawę z inteligencji i pracowitości Polaków.

Kolejnymi elementami wpływającymi na destrukcję państwa i gospodarki, była na przykład zmiana, dokonana przez Sąd Najwyższy, karania nadużyć VAT-owskich z karnych na skarbowe, co doprowadziło do ogromnych wyłudzeń podatku VAT i transfer pieniędzy za granicę. Dopiero obecny rząd rozpoczął metodyczną walkę z tą przestępczością i po wprowadzonych zmianach w przepisach oraz zaostrzonych kontrolach zarówno Orlen, jak i Lotos, odnotowały niesamowite poziomy ściągalności podatku VAT oraz wzrost sprzedaży w porównaniu do lat poprzednich.

Podsumowując, w wyniku koncepcji Sachsa, określanej jako ‘plan Balcerowicza’, Polska została potraktowana jako kolonia, bo w ocenie prof. Kieżuna:

    tylko 30% dużych przedsiębiorstw należy obecnie w Polsce do Polaków,

    jest tylko 30% polskich banków,

    86% prasy lokalnej należało do niedawna jeszcze do firm niemieckich,

    ok. 100 mld PLN było do niedawna transferowanych za granicę.


za:www.fronda.pl

Copyright © 2017. All Rights Reserved.