Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Wydarzenia

W Łodzi odbyły się uroczystości pogrzebowe ks. bp. Adama Lepy

W piątek wieczorem w łódzkiej bazylice archikatedralnej  rozpoczęły się dwudniowe uroczystości pogrzebowe zmarłego biskupa seniora śp. bp. Adama Lepy.Liturgii przewodniczył arcybiskup senior Władysław Ziółek, a w Eucharystii uczestniczyli: arcybiskup Grzegorz Ryś – metropolita łódzki, który wygłosił homilię podczas liturgii, kard. Konrad Krajewski, abp Marek Jędraszewski z Krakowa, bp senior Henryk Tomasik z Radomia, biskup włocławski Krzysztof Wętkowski, biskup kielecki Jan Piotrowski, bp Ireneusz Pękalski, bp Marek Marczak, siostry zakonne klerycy łódzkich seminariów oraz wierni świeccy.

W homilii abp Ryś mówił: „Nie wiem, jakie słowo przychodzi wam na myśl, kiedy wypowiadacie imię biskupa Adama, ale mnie przychodzi na myśl słowo dobroć. Bp Adam był człowiekiem dobrym, na wskroś dobrym. Niejednokrotnie – mówili mi księża – że w łódzkim prezbiterium nie znajdzie się księdza, który miałby żal do biskupa Adama. Nigdy nikomu nie zaszkodził, dlatego księża chętnie do niego lgnęli – zauważył kaznodzieja.

- O dobroci serca, z taką rozbrajającą prostotą pisze w swoim testamencie – z domu rodzinnego wyniosłem naturalną życzliwość w stosunku do każdego człowieka, niezależnie od jego poglądów, zapatrywań i żywionych uczuć. Tu właśnie dopatruję się głównej inspiracji w formułowaniu mojej dewizy biskupiej w miłości i cierpliwości. To jest takie piękne, że po niemal 30 latach kapłaństwa nowo wybrany biskup odnajduje źródło swojego zawołania biskupiego wcale nie w tej drodze kapłańskiej, ale w domu rodzinnym – zaznaczył hierarcha.

Metropolita łódzki odwołał się do swojej znajomości ze Zmarłym. Powiedział, że „wszyscy wiemy, że bp Adam miał zdecydowane poglądy, gdy chodzi o Kościół, społeczeństwo czy naszą Ojczyznę, także po roku 1989”. - Razem z nimi miał również i radykalny szacunek dla każdego człowieka, niezależnie od jego poglądów przekonań i żywionych uczuć. Zdecydowane poglądy i zdecydowana życzliwość do każdego. Jakie to jest dziś deficytowe!
Jak nam będzie brakować biskupa Adama, właśnie takiego biskupa Adama, który przy swoich zdecydowanych przekonaniach, zdecydowanie wypowiadanych, zdecydowanie formułowanych poglądach, mówił co dla niego jest złe, co dla niego jest szkodliwe, co według niego jest niegodziwe. Mówił jasno, a jednocześnie z taką życzliwością przyjmował każdego. – podkreślił abp Ryś.

- Dobroć biskupa Adama, była dobrocią przyjmującą człowieka. To przyjmowanie ludzi, to otwarcie na ludzi, miało w jego życiu wiele wymiarów. Myślę że wielu z nas tego świadczyło w takiej formie najprostszej. Jak on sobie cenił każde odwiedziny, aż każdy odwiedzający czuł się zażenowany. Przychodziłeś do niego, a biskup Adam robił wrażenie kogoś, kto przeżywa najważniejszy dzień w życiu. To spotkanie będę pamiętał wiele lat – mówił. Jak jestem szczęśliwy, jak się cieszę! Każde spotkanie było dla niego wydarzeniem – wspominał łódzki pasterz.

Kończąc homilię, dodał: - Jezus mówi: kto we mnie wierzy, będzie dokonywał wielkich rzeczy. Źródłem tych wielkich czynów, nie była tylko kompetencja, wykształcenie i wrażliwość wyniesiona z domu, ale to, od czego wyszliśmy – wiara, która jest widzeniem Jezusa., która jest widzeniem Jezusa, który jest miłością, który jest sercem. Jak próbujesz odpowiedzieć na miłość miłością, to nic nie jest cię w stanie zatrzymać, bo miłość nie zna umiaru, nie zaspokaja się przeciętnością, mizerią. Miłość zaspakaja się tym, co jest maksymalne, co jest pójściem na całość. Miłość do Jezusa, miłość do Kościoła, miłość do ludzi. To jest wiara biskupa Adama, która przyjęła taką formę – zakończył duchowny.

TESTAMENT. „Dzięki bożej pomocy dochowałem wierności temu powołaniu”

W odczytanym przez metropolitę testamencie bpa Lepy wyraził on Jezusowi Chrystusowi głęboką wdzięczność za łaskę kapłaństwa.

    Dzięki bożej pomocy dochowałem wierności temu powołaniu. Było ono zawsze dla mnie źródłem wielkiej radości, napawało twórczym optymizmem w pracy, w posłudze duszpasterskiej, biskupiej, a także wobec spotykanych ludzi — napisał.

Dodał, że z domu rodzinnego wyniósł naturalną życzliwość w stosunku do każdego człowieka, niezależnie od jego poglądów, zapatrywań i żywionych uczuć.

    Tu właśnie dopatruję się głównej inspiracji w formułowaniu mojej dewizy biskupiej: W miłości i cierpliwości — zaznaczył.

Po zakończeniu Eucharystii odbyły się nieszpory żałobne, którym przewodniczył bp Ireneusz Pękalski – biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej.

Drugi dzień uroczystości pogrzebowych śp. biskupa Adama Lepy

Dzisiejszym uroczystościom pogrzebowym śp. bp. Adama Lepy przewodniczył w łódzkiej bazylice archikatedralnej kard. Konrad Krajewski, kazanie wygłosił abp senior Władysław Ziółek. "Był zaiste wypróbowanym i niezawodnym współpracownikiem. Pozostanę do końca pod urokiem jego umiłowania życia, jego pobożności, duchowej kultury, chrześcijańskiego optymizmu" - mówił łódzki arcybiskup senior.

Telegram od papieża Franciszka, który przesłał łódzkiej archidiecezji wyrazy ojcowskiej bliskości, odczytał na początki liturgii abp Ryś, metropolita łódzki. „Do Domu Ojca po wieczną nagrodę odszedł pasterz, który gorliwie pełnił swoją posługę w duchu biskupiego zawołania In caritate et patientia” – napisał papież, wyrażając wdzięczność Bogu za szlachetną postawę kapłańską i biskupią zmarłego biskupa.

W uroczystościach pogrzebowych udział wzięła rodzina zmarłego, liczni biskupi, księża, zakonnice i zakonnicy, biskup mariawicki i biskup Kościoła ewangelicko-reformowanego, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

    – Darów, jakie biskup Adam otrzymał od Boga, nie zatrzymał dla siebie. Pomnożył je i ubogacił nimi Chrystusowy Kościół na polskiej ziemi – mówił w kazaniu abp senior Władysław Ziółek.

Arcybiskup senior przybliżył dzieje życia zmarłego hierarchy. Wskazał, że święcenia kapłańskie przyjął kilka miesięcy przed rozpoczęciem soboru watykańskiego II. „Sam niejednokrotnie mówił, że ten soborowy i posoborowy czas uważał za prawdziwie błogosławiony dla swojej duszpasterskiej formacji. Szczególnie bliski stał mu się dekret o środkach społecznego przekazu. Dodam, że tenże dekret w polskim wydaniu dokumentów soborowych z 2002 r. został poprzedzony obszernym wprowadzeniem opracowanym właśnie przez bp. Adama” – mówił abp Ziółek, omawiając również duszpasterską posługę hierarchy.

– Chciałbym złożyć osobiste świadectwo wielkiej gorliwości pasterskiej biskupa Adama. Bardzo pragnąłem go mieć jako bliskiego współpracownika w biskupim posługiwaniu. I tak się stało, za co nieustannie dziękowałem Bogu. Zawsze mogłem na niego liczyć. Nigdy niczego mi nie odmówił, kiedy w rachubę wchodziły zadania pasterskie. Więcej, dzielił ze mną w pełni odpowiedzialność za oblicze Kościoła łódzkiego. Był zaiste wypróbowanym i niezawodnym współpracownikiem. Pozostanę do końca pod urokiem jego umiłowania życia, jego pobożności, jego duchowej kultury, chrześcijańskiego optymizmu, bogatej osobowości, duszpasterskiej kreatywności, jego w sumie cichej o prostej egzystencji, która zapewne nie była łatwa, ale naznaczona głęboką dojrzałością ludzką i chrześcijańską – mówił kaznodzieja.

Bp Adam Lepa, ur. 17 marca 1939 w Łodzi. Biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, biskup tytularny Regiany (Afryka).

Studia teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Święcenia prezbiteratu otrzymał 18 marca 1962 z rąk biskupa Jana Wawrzyńca Kulika, biskupa pomocniczego łódzkiego. W 1965 ukończył studia w zakresie katechetyki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Studia specjalistyczne w zakresie pedagogiki odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uwieńczył je doktoratem w 1974. Stopień doktora otrzymał na podstawie rozprawy "Błędy wychowania w rodzinie wielkomiejskiej w wypowiedziach młodzieży i rodziców", napisanej pod kierunkiem profesora Stefana Kunowskiego.

Jako wikariusz pracował w latach 1962-1964 w parafii św. Wojciecha w Dobroniu, a w latach 1964-1978 w parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi. Funkcję proboszcza pełnił w dwóch parafiach łódzkich: w latach 1978-1981 w parafii św. Urszuli i w latach 1981-1988 w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W latach 1978-1981 był diecezjalnym duszpasterzem akademickim. Funkcję diecezjalnego duszpasterza nauczycieli pełnił w latach 1978-1982. Przewodniczącym Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej (Archidiecezjalnej, Metropolitalnej) był z krótką przerwą w latach 1978-2012. Był członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów wszystkich kadencji. Godność kapelana Jego Świątobliwości otrzymał w 1986. Kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Łódzkiej został w 1987.

Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu organizującego łódzki etap podróży apostolskiej Jana Pawła II do Polski w 1987 r.

4 grudnia 1987 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji łódzkiej i biskupem tytularnym Regiany. Święcenia biskupie otrzymał 2 stycznia 1988. Głównym konsekratorem był kardynał Józef Glemp, prymas Polski, współkonsekratorami zaś Józef Rozwadowski, biskup senior łódzki, Władysław Ziółek biskup diecezji łódzkiej, oraz dwaj biskupi pomocniczy: Jan Wawrzyniec Kulik i Bohdan Bejze. Jego biskupim zawołaniem są słowa "In caritate et patientia" (W miłości i cierpliwości).

W latach 1989-1994 był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu i członkiem Europejskiego Komitetu Biskupów ds. Mediów (CEEM). Członkiem Komisji Głównej II Polskiego Synodu Plenarnego był w latach 1991-1999. Jako delegat Konferencji Episkopatu Polski uczestniczył w Synodzie Biskupów dla Europy w 1999.

W latach 1988-1993 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi i członkiem kolegium rektorów wyższych uczelni miasta Łodzi. Założyciel "Łódzkich Studiów Teologicznych" i pierwszy ich redaktor naczelny (w latach 1991-1993). Autor 12 książek oraz kilkuset artykułów naukowych i prasowych poświęconych głównie problematyce mediów.

Od 1994 r. prowadził zajęcia dydaktyczne w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaś w latach 1975-2014 wykładał Pedagogikę mass mediów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.

Pełnił następujące funkcje w Konferencji Episkopatu Polski: przewodniczący Zespołu Programowego ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętej, członek Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Był ponadto wiceprzewodniczącym Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz członkiem Rady Fundacji na Rzecz Wymiany Informacji Katolickiej.

Z przyznanych wyróżnień: Honorowe Członkostwo Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego oraz Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Nagroda "Sursum Corda", Nagroda im. Jana Pawła II, Medal o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka, Medal "Pro Memoria", Nagroda im. Juliana Kulentego, Honorowe Członkostwo Zakonu Bonifratrów, Medal Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Medal im. Profesora Janusza Groszkowskiego, tytuł Honorowego Obywatela Gminy Dobroń.

27 maja 2014 r. Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Adama Lepy z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

27 kwietnia 2022 r. biskup Adam Lepa, ufając Bożej Opatrzności, zakończył swoje ziemskie życie.

Ciało śp. księdza biskupa Adama Lepy, zgodnie z Jego wolą, spoczęło w grobie rodzinnym na łódzkim cmentarzu pod wezwaniem św. Wojciecha.

Tekst kondolencji abp. Stanisława Gądeckiego:

Warszawa, dnia 6 maja 2022 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito,
Dostojni uczestnicy uroczystości żałobnych,

 ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci biskupa Adama Lepy – biskupa pomocniczego seniora archidiecezji łódzkiej, kapłana, teologa, medioznawcy, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi w latach 1988-1993.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski pragnę przekazać wyrazy współczucia rodzinie, bliskim, współpracownikom oraz wszystkim, których zasmuciło jego odejście. Zapewniam o mojej duchowej bliskości oraz o modlitwie w waszej intencji i w intencji zmarłego.

Kościół w Polsce traci biskupa nieprzeciętnego, autora 12 książek i setek publikacji z zakresu medioznawstwa, wykładowcę pedagogiki mass mediów i psychologii, założyciela Łódzkich Studiów Teologicznych, pasterza, który – jak stanowiło jego zwołanie biskupie – „w miłości i cierpliwości” przyjmował kolejne zadania i urzędy zlecone przez Ducha Świętego.

Pragnę wyrazić wdzięczność Kościoła w Polsce za jego niezwykle pracowite życie i posługę biskupią w ramach struktur Konferencji Episkopatu Polski, w której był przewodniczącym Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu, członkiem Rady Stałej KEP,  przewodniczącym Zespołu Programowego ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy Świętej, członkiem Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, wiceprzewodniczącym Rady Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej, członkiem Komisji Głównej II Polskiego Synodu Plenarnego, członkiem Europejskiego Komitetu Biskupów ds. Mediów Masowych oraz delegatem naszej konferencji episkopatu na Synod Biskupów dla Europy w 1999 roku.

Słów pociechy i nadziei pragniemy szukać w Słowie Bożym, które w Ewangelii wg św. Jana zapewnia: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54).

Zmarłego polecamy w modlitwie Bogu, aby łaskawie wprowadził go do miejsca radości, światłości i pokoju. Niech dusza jego nie doznaje cierpień, a gdy nadejdzie wielki dzień zmartwychwstania niech Bóg da mu nieśmiertelne życie w królestwie wiecznym (por. „Obrzędy pogrzebu”).

Odpoczywaj w pokoju!

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski


Zebrał i opracował PN

***
I wciąż przypominamy, iż Biskup Adam był duchem sprawczym organizacji Katolickiego Katolickiego Dziennikarzy
tudzież naszych dorocznych konferencji cyklu: "Dziennikarz-między prawdą a kłamstwem"

Pamiętam jak na jednym z naszych spotkań z Biskupem Adamem padła delikatna-jak zwykle- sugestia:
"A może zorganizowalibyście konferencję..." a ja inaugurując spotkanie rzekłem: Witamy na pierwszej-co Biskup Adam natychmiast podjął:
- Skoro słyszeliśmy zaproszenie na PIERWSZĄ, będą zapewne i następne!

I były.
Do tej pory-trzynaście.
Pod różnymi tytułami roku ale pod stałym hasłem: "Dziennikarz-między prawdą a kłamstwem"

Krzysztof Nagrodzki

Copyright © 2017. All Rights Reserved.