Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Ks. abp Ivan Jurkovič: chrześcijanie wciąż prześladowani
Podejmuje się liczne wysiłki, by promować i umacniać podstawowe prawo człowieka do wolności religijnej. Mimo tego w wielu częściach świata jesteśmy faktycznie świadkami stałego pogarszania sytuacji, a nawet wprost ataków na to niezbywalne prawo” – zwrócił uwagę watykański arcybiskup, ks. abp Ivan Jurković podczas wtorkowej 34. sesji ONZ w Genewie.

Spotkanie ONZ zostało zorganizowane wspólnie przez Stolicę Apostolską, Federację Rosyjską, Armenię i Liban. Tematem spotkania było: „Wzajemne poszanowanie i pokojowe współistnienie jako warunek pokoju międzyreligijnego i stabilizacji. Poparcie dla chrześcijan i innych wspólnot”.

Obecny w czasie obrad ks. abp Ivan Jurković ze Słowenii podkreślił, że wybór i praktykowanie wiary muszą być wolne od jakichkolwiek nacisków. Zauważył, że sytuacja wolności religijnej w dzisiejszym świecie jest szokująca, zwłaszcza ze względu na bezprecedensową liczbę aktów przemocy wobec chrześcijan i innych wspólnot religijnych.

W ostatnich latach miliony ludzi musiało opuścić rodzinne ziemie, często z powodu konfliktów. Liczne chrześcijańskie kościoły i świątynie innych religii zostały zniszczone.

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przypomniał głębokie zaniepokojenie sytuacją wyznawców Chrystusa na Bliskim Wschodzie, wyrażone we wspólnym oświadczeniu wydanym przed dwoma laty na 28. sesji oenzetowskiej Rady Praw Człowieka. Przytoczył stwierdzenie Papieża Franciszka, że dziś jest więcej chrześcijańskich męczenników, niż w pierwszych wiekach Kościoła.

Ks. Arcybiskup wskazał ponadto, że wolność religijna nie może się ograniczać do kultu i sfery prywatnej, ale obejmuje kierowanie się zasadami moralnymi wynikającymi z wyznawanej religii również w życiu publicznym. Ma ona prowadzić do rozwoju wzajemnego szacunku między różnymi wyznaniami i ich zdrowej współpracy z państwem, bez pomieszania ról ani antagonizmu – powiedział ks. abp Jurkovič.

za:www.radiomaryja.pl/informacje/ks-abp-ivan-jurkovic-chrzescijanie-wciaz-przesladowani/

Copyright © 2017. All Rights Reserved.