Witamy serdecznie na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Mamy nadzieję, że ułatwimy Państwu docieranie do rzetelnej informacji. Tutaj chcemy prezentować wielkość oraz problemy naszego Kościoła, zagadnienia społeczne, cywilizacyjne, publikacje członków Stowarzyszenia, stanowiska w ważnych kwestiach. Nie będziemy konkurować w informacjach bieżących z innymi portalami (niektóre z nich wskazujemy w odnośnikach), natomiast gorąco zapraszamy do lektury wszystkich tekstów - ich aktualność znacznie przekracza czas prezentacji na stronie głównej. Zachęcamy do korzystania z odnośników: "Publikacje" i "Polecane". Mamy nadzieję na stały rozwój strony dzięki aktywnej współpracy użytkowników. Z góry dziękujemy za materiały, uwagi, propozycje.
Prosimy kierować je na adres: lodz@katolickie.media.pl

Mordercza dyskryminacja

Fundacja Jeden z Nas apeluje do sekretarza generalnego ONZ António Guterresa o zaprzestanie dyskryminowania osób z zespołem Downa, którym odbiera się naturalne prawo do życia. Fundacja Jeden z Nas zauważa niebezpieczny trend we współczesnych krajach rozwiniętych objawiający się zwiększeniem sił i nakładów na wykrywanie zespołu Dawna wśród dzieci w okresie prenatalnym. Służyć temu mają specjalne testy genetyczne. Już teraz w wielu krajach stwierdzenie u młodego człowieka w okresie prenatalnym Trisomii 21 równoznaczne jest z wyrokiem śmierci. Jak zauważa Fundacja, jest to jawna dyskryminacja tych osób, poprzez stosowanie metod eugenicznych. Co więcej, szczegółowe badania dowodzą, że dzieci z zespołem Downa cieszą się długim życiem oraz czerpią z niego większą satysfakcję niż inne osoby. Ta radość udziela się również ich najbliższym. Fundacja Jeden z Nas uważa, że stosowanie aborcji eugenicznej jest niczym innym jak przestępstwem wobec osób niepełnosprawnych. Dodatkowo kładzie się to cieniem na promowanej w Europie idei budowy społeczeństwa opartego na równości i solidaryzmie. I choć wiele organizacji walczy o tzw. równouprawnienie, to osoby niepełnosprawne ciągle muszą spotykać się z prześladowaniem. Dlatego też Fundacja zwróciła się z apelem do sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych António Guterresa o podjęcie działań zmierzających do takiej promocji badań prenatalnych, które by nie dyskryminowały osób z zespołem Downa i nie otwierały furtki przed aborcją eugeniczną.

za:www.naszdziennik.pl/swiat/178713,mordercza-dyskryminacja.html

Copyright © 2017. All Rights Reserved.